Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie

Biuletyn informacji publicznej
Szpitala Wojewódzkiego
im. Jana Pawła II w Bełchatowie

 

Biuletyn informacji publicznej
Szpitala Wojewódzkiego
im. Jana Pawła II w Bełchatowie

Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala  im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi
Menu

Podstawowe dane

Tytuł zamówienia
Wykonanie robót budowlanych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego w ramach Projektu pn. „Podniesienie jakości i dostępności do usług zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego – modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie”
Numer zamówienia
GZP/3800/25/2019
Status zamówienia
Unieważnione

Dane zamawiającego

Nazwa zamawiającego
Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie
Kontakt do zamawiającego
Marek Lipnicki - Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, tel. 0-44 63 58 236 Ewa Pabiś - Pracownik ds. zamówień publicznych, tel. 0-44 63 58 208
E-mail zamawiającego

Szczegóły

Tryb zamówienia
Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert
2019-08-09
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
CPV
45000000-7
Realizacja częściowa
Nie
Oferta wariantowa
Nie
Kwota wadium
30 000,00 zł

Pliki do pobrania
01. Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu
 
Pobrano 36 razy
02. SIWZ
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 
Pobrano 54 razy
03. Zał nr 1 do SIWZ
Druk Oferta
 
Pobrano 21 razy
04. Zał nr 2a do SIWZ
Zasady organizacja wykonywanych prac
 
Pobrano 24 razy
05. Zał. nr 2b do SIWZ
Zasady odbioru robót budowlanych
 
Pobrano 18 razy
06. Zał. nr 3 do SIWZ
Wzór umowy
 
Pobrano 23 razy
07. Zał. nr 4a do SIWZ
Oświadczenie podstawy wykluczenia
 
Pobrano 20 razy
08. Zał. nr 4b do SIWZ
Oświadczenie dotyczące warunków udziału w postępowaniu
 
Pobrano 17 razy
09. Zał. nr 5a do SIWZ
Wykaz robót budowlanych
 
Pobrano 23 razy
10. Zał. nr 5b do SIWZ
Wykaz osób
 
Pobrano 22 razy
11. Zał. nr 6 do SIWZ
Oświadczenie o niezaleganiu
 
Pobrano 20 razy
12. Zał. nr 7 do SIWZ
Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
 
Pobrano 21 razy
13. Zał. nr 8 do SIWZ
Porozumienie o współpracy pracodawców
 
Pobrano 20 razy
14. Zał. nr 9 do SIWZ
Zasady współdziałania pracodawców
 
Pobrano 20 razy
15. Zał. nr 10 do SIWZ
Ocena doświadczenia osób
 
Pobrano 22 razy
16. Zał. nr 11 do SIWZ
Ekspertyza postanowienia
 
Pobrano 34 razy
17. Zał. nr 12a do SIWZ
Kosztorysy przedmiary
 
Pobrano 32 razy
18. Zał. nr 12 b do SIWZ
Projekt BIOZ cz. 1
 
Pobrano 29 razy
19. Zał. nr 12 b do SIWZ
Projekt BIOZ cz. 2
 
Pobrano 24 razy
20. Zał. nr 12 b do SIWZ
Projekt BIOZ cz. 3
 
Pobrano 26 razy
21. Zał. nr 12 b do SIWZ
Projekt BIOZ cz. 4
 
Pobrano 25 razy
22. Zał. nr 12 b do SIWZ
Projekt BIOZ cz. 5
 
Pobrano 31 razy
23. Zał. nr 12 b do SIWZ
Projekt BIOZ branża elektryczna
 
Pobrano 24 razy
24. Zał. nr 12 b do SIWZ
Projekt BIOZ branża instalacji sanitarnej cz. 1
 
Pobrano 35 razy
25. Zał. nr 12 b do SIWZ
Projekt BIOZ branża instalacji sanitarnej cz. 2
 
Pobrano 28 razy
26. Zał. nr 12 b do SIWZ
Projekt BIOZ branża wentylacja
 
Pobrano 25 razy
27. Zał. nr 13 do SIWZ
Pozwolenie na budowę
 
Pobrano 24 razy
28. Zał. nr 14 do SIWZ
Podział na etapy wykonawcze
 
Pobrano 30 razy
29. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
 
Pobrano 29 razy
30. Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia
Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia
 
Pobrano 17 razy
31. Odpowiedzi na pytania do SIWZ
Odpowiedzi na pytania do SIWZ
 
Pobrano 24 razy
32. Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia (2)
Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia (2)
 
Pobrano 20 razy
33. Informacja z otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert
 
Pobrano 32 razy
34. Informacja o wyniku postępowania
Informacja o wyniku postępowania - unieważnienie
 
Pobrano 24 razy
Wytworzył(a)
Pabiś Ewa, 19 lipca 2019
Wprowadził(a)
Pabiś Ewa
Opublikował(a)
Pabiś Ewa, 19 lipca 2019
Liczba wyświetleń
293
Ostatnio aktualizował(a)
Pabiś Ewa
Data ostatniej zmiany
16 sierpnia 2019
Drukuj   
Historia zmian artykułu:
1 Pabiś Ewa, 16 sierpnia 2019
1 Pabiś Ewa, 12 sierpnia 2019
1 Pabiś Ewa, 6 sierpnia 2019
1 Pabiś Ewa, 2 sierpnia 2019
Program regionalny, Narodowa strategia spójności
Promuje Łódzkie
RSMI
UNIA EUROPEJSKA, europejski fundusz rozwou regionalnego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
© Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego