Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie

Biuletyn informacji publicznej
Szpitala Wojewódzkiego
im. Jana Pawła II w Bełchatowie

 

Biuletyn informacji publicznej
Szpitala Wojewódzkiego
im. Jana Pawła II w Bełchatowie

Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala  im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi
Menu

Podstawowe dane

Tytuł zamówienia
Wykonanie robót budowlanych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego w ramach Projektu pn. „Podniesienie jakości i dostępności do usług zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego – modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie”
Numer zamówienia
GZP/3800/31/2019
Status zamówienia
Unieważnione

Dane zamawiającego

Nazwa zamawiającego
Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie
Kontakt do zamawiającego
Marek Lipnicki – Kierownik Działu zamówień publicznych i zaopatrzenia, telefon 044 6358236 Ewa Pabiś - Pracownik ds. zamówień publicznych – prowadzący dane postępowanie, telefon 044 6358208
E-mail zamawiającego

Szczegóły

Tryb zamówienia
Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert
2019-10-22
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
CPV
45000000-7
Realizacja częściowa
Nie
Oferta wariantowa
Nie
Kwota wadium
30 000,00 zł

Pliki do pobrania
01. Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu
 
Pobrano 120 razy
02. SIWZ
SIWZ
 
Pobrano 179 razy
03. Zał. nr 1 do SIWZ
Druk Oferta
 
Pobrano 98 razy
04. Zał. nr 2a do SIWZ
Zasady organizacji wykonywanych prac
 
Pobrano 91 razy
05. Zał. nr 2b do SIWZ
Zasady odbioru robót budowlanych
 
Pobrano 87 razy
06. Zał. nr 3 do SIWZ
Wzór umowy
 
Pobrano 92 razy
07. Zał. nr 4a do SIWZ
Oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia
 
Pobrano 78 razy
08. Zał. nr 4b do SIWZ
Oświadczenie dotyczące warunków udziału w postępowaniu
 
Pobrano 70 razy
09. Zał. nr 5a do SIWZ
Wykaz robót budowlanych
 
Pobrano 88 razy
10. Zał. nr 5b do SIWZ
Wykaz osób
 
Pobrano 73 razy
11. Zał. nr 6 do SIWZ
Oświadczenie o niezaleganiu
 
Pobrano 77 razy
12. Zał. nr 7 do SIWZ
Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
 
Pobrano 66 razy
13. Zał. nr 8 do SIWZ
Porozumienie o współpracy pracodawców
 
Pobrano 74 razy
14. Zał. nr 9 do SIWZ
Zasady dotyczące współdziałania pracodawców
 
Pobrano 77 razy
15. Zał. nr 10 do SIWZ
Ocena doświadczenia osób
 
Pobrano 91 razy
16. Zał. nr 11 do SIWZ
Ekspertyza postanowienia
 
Pobrano 84 razy
17. Zał. nr 12a do SIWZ
Kosztorysy przedmiary
 
Pobrano 120 razy
18. Zał. nr 12b do SIWZ
Projekt BIOZ cz. 1
 
Pobrano 110 razy
19. Zał. nr 12b do SIWZ
Projekt BIOZ cz. 2
 
Pobrano 107 razy
20. Zał. nr 12b do SIWZ
Projekt BIOZ cz. 3
 
Pobrano 96 razy
21. Zał. nr 12b do SIWZ
Projekt BIOZ cz. 4
 
Pobrano 92 razy
22. Zał. nr 12b do SIWZ
Projekt BIOZ cz. 5
 
Pobrano 106 razy
23. Zał. nr 12b do SIWZ
Projekt BIOZ branża elektryczna
 
Pobrano 105 razy
24. Zał. nr 12b do SIWZ
Projekt BIOZ branża instalacji sanitarnej cz. 1
 
Pobrano 75 razy
25. Zał. nr 12 b do SIWZ
Projekt BIOZ branża instalacji sanitarnej cz. 2
 
Pobrano 103 razy
26. Zał. nr 12b do SIWZ
Projekt BIOZ branża wentylacja
 
Pobrano 86 razy
27. Zał. nr 13 do SIWZ
Pozwolenie na budowę
 
Pobrano 81 razy
28. Zał. nr 14 do SIWZ
Zachowanie ciągu komunikacujnego
 
Pobrano 97 razy
29. Odowiedzi na pytania do SIWZ
Odpowiedzi na pytania do SIWZ
 
Pobrano 109 razy
30. Zał. nr 15 do SIWZ
Rysunki 24, 25, 26
 
Pobrano 89 razy
31. Zmodyfikowany zał. nr 3 do SIWZ
Wzór umowy
 
Pobrano 76 razy
32. Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia
Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia
 
Pobrano 97 razy
33. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
 
Pobrano 89 razy
34. Ogłoszenie o zamianie Ogłoszenia 2
Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia
 
Pobrano 94 razy
35. Odpowiedzi na pytania do SIWZ 2
Odpowiedzi na pytania do SIWZ 2
 
Pobrano 97 razy
36. Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia 3
Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia
 
Pobrano 82 razy
37. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert 2
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert 2
 
Pobrano 73 razy
38. Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia 4
Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia 4
 
Pobrano 90 razy
39. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert 3
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert 3
 
Pobrano 69 razy
40. Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia 5
Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia 5
 
Pobrano 74 razy
41. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert 4
Zmiana terminu składania i otwarcia 4
 
Pobrano 65 razy
42. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 6
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 6
 
Pobrano 77 razy
43. Odpowiedzi na pytania 3
Odpowiedzi na pytania 3
 
Pobrano 84 razy
44. Zmod. zał. nr 3 do SIWZ 3
Wzór umowy
 
Pobrano 76 razy
45. Instalacja SAP + oświetlenie awaryjne
Instalacja SAP + oświetlenie awaryjne
 
Pobrano 74 razy
46. Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia 7
Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia 7
 
Pobrano 91 razy
47. Informacja z otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert
 
Pobrano 148 razy
48. informacja ow yniku postępownia
Informacja o wyniku postępownia
 
Pobrano 97 razy
Wytworzył(a)
Pabiś Ewa, 2 września 2019
Wprowadził(a)
Pabiś Ewa
Opublikował(a)
Pabiś Ewa, 2 września 2019
Liczba wyświetleń
2311
Ostatnio aktualizował(a)
Pabiś Ewa
Data ostatniej zmiany
19 listopada 2019
Drukuj   
Historia zmian artykułu:
1 Pabiś Ewa, 19 listopada 2019
1 Pabiś Ewa, 22 października 2019
1 Pabiś Ewa, 14 października 2019
1 Pabiś Ewa, 14 października 2019
1 Pabiś Ewa, 11 października 2019
1 Pabiś Ewa, 8 października 2019
1 Pabiś Ewa, 8 października 2019
1 Pabiś Ewa, 3 października 2019
1 Pabiś Ewa, 27 września 2019
1 Pabiś Ewa, 27 września 2019
1 Pabiś Ewa, 24 września 2019
1 Pabiś Ewa, 17 września 2019
Program regionalny, Narodowa strategia spójności
Promuje Łódzkie
RSMI
UNIA EUROPEJSKA, europejski fundusz rozwou regionalnego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
© Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego