Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie

Biuletyn informacji publicznej
Szpitala Wojewódzkiego
im. Jana Pawła II w Bełchatowie

 

Biuletyn informacji publicznej
Szpitala Wojewódzkiego
im. Jana Pawła II w Bełchatowie

Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala  im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi
Menu

Organizacja


Zakład leczniczy: Zespół Opieki Szpitalnej

Szpital w Bełchatowie przy ul. Czaplinieckiej 123, w skład którego wchodzi:

1.Odział anestezjologii i intensywnej terapii
2.Oddział chirurgiczny ogólny
3.Oddział chirurgiczny dla dzieci
4.Oddział chirurgii urazowo – ortopedycznej
5.Oddział chorób wewnętrznych I
6.Oddział chorób wewnętrznych II
7.Oddział dermatologiczny
8.Oddział ginekologiczno – położniczy
9.Oddział kardiologiczny
10.Oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych
11.Oddział nefrologiczny
12.Stacja dializ
13.Oddział neonatologiczny
14.Oddział neurochirurgiczny
15.Oddział neurologiczny
16.Pododdział udarowy
17.Oddział obserwacyjno – zakaźny
18.Oddział okulistyczny
19.Oddział otorynolaryngologiczny
20.Oddział pediatryczny
21.Oddział psychiatryczny IA
22.Oddział psychiatryczny IB
23.Oddział psychiatryczny II
24.Oddział psychiatryczny dzienny
25.Oddział rehabilitacyjny
26.Pododdział rehabilitacji neurologicznej
27.Oddział urologiczny
28.Ośrodek terapii uzależnienia od alkoholu
29.Izba przyjęć
30.Blok operacyjny
31.Apteka szpitalna
32.Centralna sterylizatornia
33.Zespół transportu medycznego
34.Szpitalny oddział ratunkowy
  

Zakład leczniczy: Zespół Lecznictwa Ambulatoryjnego

Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Bełchatowie, przy ul. Czaplinieckiej 123, w skład którego wchodzi:

1.Poradnia lekarza POZ
2.Poradnia pielęgniarki POZ
3.Gabinet diagnostyczno- zabiegowy POZ
4.Poradnia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Specjalistyczna Przychodnia Przyszpitalna w Bełchatowie, przy ulicy Czaplinieckiej 123, w skład której wchodzi:

1.Poradnia alergologiczna
2.Poradnia alergologiczna dla dzieci
3.Poradnia chirurgii dziecięcej
4.Poradnia chirurgii ogólnej
5.Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
6.Poradnia dermatologiczna
7.Poradnia diabetologiczna
8.Poradnia endokrynologiczna
9.Poradnia gastroenterologiczna
10.Poradnia ginekologiczno - położnicza
11.Poradnia gruźlicy i chorób płuc
12.Poradnia kardiologiczna
13.Poradnia medycyny pracy
14.Poradnia nefrologiczna
15.Poradnia neurochirurgiczna
16.Poradnia neurologiczna
17.Poradnia okulistyczna
18.Poradnia onkologiczna
19.Poradnia chirurgii onkologicznej
20.Poradnia otorynolaryngologiczna
21Zespół leczenia środowiskowego
22.Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
23.Poradnia rehabilitacyjna
24.Poradnia stomatologiczna
25.Poradnia urologiczna
26.Poradnia zdrowia psychicznego
27.Szkoła rodzenia
28.Gabinet diagnostyczno - zabiegowy okulistyczny
29.Gabinet diagnostyczno - zabiegowy chirurgiczny dla dzieci
30.Gabinet diagnostyczno - zabiegowy chirurgiczny ogólny
31.Gabinet diagnostyczno - zabiegowy chirurgii onkologicznej
32.Gabinet diagnostyczno - zabiegowy chirurgii urazowo - ortopedycznej
33.Gabinet diagnostyczno - zabiegowy otorynolaryngologiczny
34.Gabinet diagnostyczno- zabiegowy stomatologiczny
35.Gabinet diagnostyczno- zabiegowy urologiczny
36.Gabinet diagnostyczno - zabiegowy ginekologiczno - położniczy
37.Gabinet diagnostyczno - zabiegowy alergologiczny
  

Zakład Rehabilitacji Leczniczej w Bełchatowie, przy ulicy Czaplinieckiej 123, w skład którego wchodzi:

1.Pracownia fizjoterapii
  

Zakład Diagnostyki Obrazowej w Bełchatowie przy ul. Czaplinieckiej 123, w skład którego wchodzi:

1.Pracownia USG
2.Pracownia tomografii komputerowej
3.Pracownia rezonansu magnetycznego
4.Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
  

Pracownia Diagnostyczna w Bełchatowie przy ul. Czaplinieckiej 123, w skład którego wchodzi:

1.Zakład diagnostyki laboratoryjnej
2.Pracownia mikrobiologii
3.Zakład patomorfologii
4.

Pracownia immunologii transfuzjologicznej

5.Bank krwi
6.Zakład diagnostyki i terapii endoskopowej
7.Pracownia kardiologiczna

Zakład leczniczy: Zespół Opieki Pozaszpitalnej

Zespół Opieki Długoterminowej w Bełchatowie, przy ul. Czaplinieckiej 123, w skład którego wchodzi:

1.Zakład opiekuńczo – leczniczy
2.Oddział opieki paliatywno – hospicyjnej
3.Hospicjum domowe
4.Zespół domowej dializoterapii otrzewnowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył(a)
Administrator Administrator, 3 września 2015
Wprowadził(a)
Administrator Administrator
Opublikował(a)
Administrator Administrator, 3 września 2015
Liczba wyświetleń
2191
Ostatnio aktualizował(a)
Administrator Administrator
Data ostatniej zmiany
24 października 2019
Drukuj   
Historia zmian artykułu:
8 Administrator Administrator, 24 października 2019
5 Administrator Administrator, 24 października 2019
3 Administrator Administrator, 17 stycznia 2018
1 Administrator Administrator, 25 lutego 2016
1 Administrator Administrator, 25 lutego 2016
1 Administrator Administrator, 25 lutego 2016
1 Administrator Administrator, 25 lutego 2016
1 Administrator Administrator, 25 lutego 2016
1 Administrator Administrator, 25 lutego 2016
1 Administrator Administrator, 25 lutego 2016
1 Administrator Administrator, 25 lutego 2016
1 Administrator Administrator, 25 lutego 2016
1 Administrator Administrator, 25 lutego 2016
1 Administrator Administrator, 25 lutego 2016
1 Administrator Administrator, 25 lutego 2016
1 Administrator Administrator, 25 lutego 2016
1 Administrator Administrator, 25 lutego 2016
1 Administrator Administrator, 25 lutego 2016
1 Administrator Administrator, 25 lutego 2016
1 Administrator Administrator, 25 lutego 2016
1 Administrator Administrator, 25 lutego 2016
1 Administrator Administrator, 25 lutego 2016
1 Administrator Administrator, 25 lutego 2016
1 Administrator Administrator, 25 lutego 2016
1 Administrator Administrator, 8 października 2015
1 Administrator Administrator, 8 października 2015
1 Administrator Administrator, 2 października 2015
Program regionalny, Narodowa strategia spójności
Promuje Łódzkie
RSMI
UNIA EUROPEJSKA, europejski fundusz rozwou regionalnego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
© Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego