Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie

Biuletyn informacji publicznej
Szpitala Wojewódzkiego
im. Jana Pawła II w Bełchatowie

 

Biuletyn informacji publicznej
Szpitala Wojewódzkiego
im. Jana Pawła II w Bełchatowie

Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi
Menu

Przedmiot działalności


Celem Szpitala jest prowadzenie działalności leczniczej polegającej na:

 1. udzielaniu świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.

 2. promocji zdrowia poprzez prowadzenie działań umożliwiających poszczególnym osobom i społeczności zwiększenie kontroli nad czynnikami warunkującymi stan zdrowia i przez to jego poprawę, promowanie zdrowego stylu życia oraz środowiskowych i indywidualnych czynników sprzyjających zdrowiu.

Zadaniem Szpitala jest udzielenie świadczeń zdrowotnych, a w szczególności:

 1. leczenie osób, których stan zdrowia wymaga całodobowej opieki medycznej w ramach posiadanych oddziałów szpitalnych.

 2. leczenie psychiatryczne.

 3. opieka nad kobieta ciężarna i jej płodem i połogiem oraz nad noworodkiem.

 4. opieka paliatywno- hospicyjna.

 5. świadczenia opiekuńczo-lecznicze.

 6. prowadzenie dializoterapii pacjentom ambulatoryjnym i dla chorych hospitalizowanych w Szpitalu.

 7. leczenie stomatologiczne.

 8. realizacja programów zdrowotnych.

 9. orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia.

 10. kształcenie przed i podyplomowe pracowników wykonujących zawody medyczne.

 11. wykonywanie innych zadań nie wymienionych, a wynikających z odrębnych przepisów.

 12. udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych obejmujących:

 • świadczenia specjalistycznej opieki zdrowotnej udzielane przez poradnie funkcjonujące w Szpitalu,

 • świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej,

 • świadczenia z zakresu badań diagnostycznych.

Szpital wykonuje zadania w zakresie spraw obronnych i bezpieczeństwa publicznego.

Wytworzył(a)
Administrator Administrator, 24 sierpnia 2015
Wprowadził(a)
Administrator Administrator
Opublikował(a)
Administrator Administrator, 24 sierpnia 2015
Liczba wyświetleń
916
Ostatnio aktualizował(a)
Administrator Administrator
Data ostatniej zmiany
25 lutego 2016
Drukuj   
Historia zmian artykułu:
1 Administrator Administrator, 25 lutego 2016
1 Administrator Administrator, 24 lutego 2016
1 Administrator Administrator, 24 lutego 2016
1 Administrator Administrator, 24 lutego 2016
v1 Administrator Administrator, 8 października 2015
v1 Administrator Administrator, 8 października 2015
v1 Administrator Administrator, 8 października 2015
1 Administrator Administrator, 8 października 2015
1 Administrator Administrator, 2 października 2015
1 Administrator Administrator, 2 października 2015
1 Administrator Administrator, 1 września 2015
1 Administrator Administrator, 25 sierpnia 2015
1 Administrator Administrator, 25 sierpnia 2015
1 Administrator Administrator, 25 sierpnia 2015
Program regionalny, Narodowa strategia spójności
Promuje Łódzkie
RSMI
UNIA EUROPEJSKA, europejski fundusz rozwou regionalnego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
© Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego