Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie

Biuletyn informacji publicznej
Szpitala Wojewódzkiego
im. Jana Pawła II w Bełchatowie

 

Biuletyn informacji publicznej
Szpitala Wojewódzkiego
im. Jana Pawła II w Bełchatowie

Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala  im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi
Menu

Regulamin organizacyjny


Dyrektor Szpitala podejmuje i zatwierdza system aktów prawa wewnętrznego: zarządzenia, regulaminy,instrukcje. Jednym z podstawowych dokumentów, obok statutu, który określa organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu jest Regulamin organizacyjny Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie.  

Regulamin określa w szczególności: cele i zadania Szpitala,  strukturę organizacyjną oraz organizację i zadania poszczególnych komórek  organizacyjnych, wraz z warunkami współdziałania tych komórek,  rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych,  przebieg procesu udzielania świadczeń, sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi szpitala, warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej,  wysokość opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny,  wysokość opłat za usługi zdrowotne udzielane osobom nieuprawnionym do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych.


Pobierz:

Regulamin organizacyjny

Wytworzył(a)
Administrator Administrator, 24 sierpnia 2015
Wprowadził(a)
Administrator Administrator
Opublikował(a)
Administrator Administrator, 24 sierpnia 2015
Liczba wyświetleń
1306
Ostatnio aktualizował(a)
Administrator Administrator
Data ostatniej zmiany
29 października 2019
Drukuj   
Historia zmian artykułu:
29.10.2019 Administrator Administrator, 29 października 2019
1 Administrator Administrator, 25 lutego 2016
1 Administrator Administrator, 25 lutego 2016
1 Administrator Administrator, 25 lutego 2016
1 Administrator Administrator, 25 lutego 2016
1 Administrator Administrator, 25 lutego 2016
1 Administrator Administrator, 8 października 2015
1 Administrator Administrator, 8 października 2015
1 Administrator Administrator, 8 października 2015
1 Administrator Administrator, 2 października 2015
1 Administrator Administrator, 1 września 2015
1 Administrator Administrator, 25 sierpnia 2015
1 Administrator Administrator, 25 sierpnia 2015
1 Administrator Administrator, 25 sierpnia 2015
Program regionalny, Narodowa strategia spójności
Promuje Łódzkie
RSMI
UNIA EUROPEJSKA, europejski fundusz rozwou regionalnego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
© Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego