Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie

Biuletyn informacji publicznej
Szpitala Wojewódzkiego
im. Jana Pawła II w Bełchatowie

 

Biuletyn informacji publicznej
Szpitala Wojewódzkiego
im. Jana Pawła II w Bełchatowie

Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala  im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi
Menu

Podstawowe dane

Tytuł zamówienia
Wykonanie robót budowlanych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego w ramach Projektu pn. „Podniesienie jakości i dostępności do usług zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego – modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie”
Numer zamówienia
GZP/3800/16/2018
Status zamówienia
Unieważnione

Dane zamawiającego

Nazwa zamawiającego
Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie
Kontakt do zamawiającego
1. Marek Lipnicki - Kierownik Działu zamówień publicznych i zaopatrzenia 2. Inspektor/referent ds. zamówień publicznych prowadzący dane postępowanie
E-mail zamawiającego

Szczegóły

Tryb zamówienia
Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert
2018-09-13
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
CPV
45000000-7
Realizacja częściowa
Nie
Oferta wariantowa
Nie
Kwota wadium
25 000,00 zł

Pliki do pobrania
01. Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu
 
Pobrano 107 razy
02. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
SIWZ
 
Pobrano 87 razy
03. Zał. nr 1 do SIWZ
Druk Oferta
 
Pobrano 59 razy
04.Zał. nr 2a do SIWZ
Zasady organizacja wykonywanych prac
 
Pobrano 75 razy
05. Zał. nr 2b do SIWZ
Zasady odbioru robót budowlanych
 
Pobrano 63 razy
06. Zał. nr 3 do SIWZ
Wzór umowy
 
Pobrano 67 razy
07. Zał. nr 4a do SIWZ
Oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia
 
Pobrano 71 razy
08. Zał. nr 4b do SIWZ
Oświadczenie dotyczące warunków udziału
 
Pobrano 54 razy
09. Zał. nr 5a do SIWZ
Wykaz robót budowlanych
 
Pobrano 66 razy
10. Zał. nr 5b do SIWZ
Wykaz osób
 
Pobrano 66 razy
11. Zał. nr 6 do SIWZ
Oświadczenie o niezaleganiu
 
Pobrano 58 razy
12. Zał. nr 7 do SIWZ
Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
 
Pobrano 57 razy
13. Zał. nr 8 do SIWZ
Porozumienie o współpracy pracodawców
 
Pobrano 65 razy
14. Zał. nr 9 do SIWZ
Zasady współdziałania pracodawców
 
Pobrano 53 razy
15. Zał. nr 10 do SIWZ
Oświadczenie
 
Pobrano 66 razy
16. Zał. nr 11 do SIWZ
Ekspertyza postanowienia
 
Pobrano 62 razy
17. Zał. nr 12a do SIWZ
Kosztorysy przedmiary
 
Pobrano 81 razy
18. Zał. nr 12b do SIWZ
Projekt cz. 1
 
Pobrano 60 razy
19. Zał. nr 12b do SIWZ
Projekt cz. 2
 
Pobrano 74 razy
20. Zał. nr 12b do SIWZ
Projekt cz. 3
 
Pobrano 68 razy
21. Zał. nr 12b do SIWZ
Projekt cz. 4
 
Pobrano 63 razy
22. Zał. nr 12b do SIWZ
Projekt cz. 5
 
Pobrano 64 razy
23. Zał. nr 12b do SIWZ
Projekt
 
Pobrano 69 razy
24. Zał. nr 12b do SIWZ
Projekt instalacji sanitarnej cz. 1
 
Pobrano 61 razy
25. Zał. nr 12b do SIWZ
Projekt instalacji sanitarnej cz. 2
 
Pobrano 71 razy
26. Zał. nr 12b do SIWZ
Projekt wentylacja
 
Pobrano 55 razy
27. Zał. nr 13 do SIWZ
Pozwolenie na budowę
 
Pobrano 60 razy
28. Zał. nr 14do SIWZ
Podział na etapy wykonawcze
 
Pobrano 64 razy
29. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 
Pobrano 78 razy
30. Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania
 
Pobrano 107 razy
31. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2
 
Pobrano 53 razy
32. Zmiana terminu składani i otwarcia ofert
Zmiana terminu składani i otwarcia ofert
 
Pobrano 62 razy
33. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3
 
Pobrano 56 razy
34. Odpowiedzi na pytania 2
Odpowiedzi na pytania 2
 
Pobrano 106 razy
35. Zmodyfikowany Zał. nr 1 do SIWZ
Zmodyfikowany Druk Oferta
 
Pobrano 56 razy
36. Informacja z otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert
 
Pobrano 78 razy
37. Informacja o wyniku postępowania
Unieważnienie postępowania
 
Pobrano 62 razy
Wytworzył(a)
Pabiś Ewa, 10 sierpnia 2018
Wprowadził(a)
Pabiś Ewa
Opublikował(a)
Pabiś Ewa, 10 sierpnia 2018
Liczba wyświetleń
732
Ostatnio aktualizował(a)
Leszczyńska Malwina
Data ostatniej zmiany
17 września 2018
Drukuj   
Historia zmian artykułu:
1 Leszczyńska Malwina, 17 września 2018
1 Leszczyńska Malwina, 13 września 2018
1 Leszczyńska Malwina, 10 września 2018
1 Leszczyńska Malwina, 6 września 2018
1 Leszczyńska Malwina, 22 sierpnia 2018
Program regionalny, Narodowa strategia spójności
Promuje Łódzkie
RSMI
UNIA EUROPEJSKA, europejski fundusz rozwou regionalnego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
© Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego