Wprowadzenie zmian do umowy w konkursie na świadczenia zdrowotne DSP/10/2019 - BIP

Przejdź do PEŁNEJ WERSJI strony
Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie

Biuletyn informacji publicznej
Szpitala Wojewódzkiego
im. Jana Pawła II w Bełchatowie

 

Biuletyn informacji publicznej
Szpitala Wojewódzkiego
im. Jana Pawła II w Bełchatowie

Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala  im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi

Wprowadzenie zmian do umowy w konkursie na świadczenia zdrowotne DSP/10/2019

Udzielający zamówienia - Szpital Wojewódzki im Jana Pawła II w Bełchatowie zgodnie z przewidzianym zapisem w Szczegółowych warunkach konkursu ofert dotyczących wprowadzenia zmiany do treści umowy informuje o zmianie treści §22 załączonego projektu umowy:

 

 

§ 22

  1. Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie Usługi, w szczególności za: wydawane zaleceń na transport sanitarny, osobiste ordynowanie leków, wyrobów medycznych i środków pomocniczych dostarczonych przez  Udzielającego  zamówienie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  2. Ordynowanie leków powinno odbywać się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z Receptariuszem Szpitalnym wprowadzonym przez Udzielającego  Zamówienie.
  3. Przyjmujący zamówienie wystawiając receptę na bezpłatne leki dla osób, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych, zobowiązany jest do sprawdzenia uprawnień tych osób i odnotowania w dokumentacji medycznej nazwy i numeru seryjnego dokumentu potwierdzającego uprawnienie.
  4. Kosztami refundacji recept wystawionych niezgodnie z zasadami, określonymi w ust. 3 Udzielający zamówienie obciąży Przyjmującego zamówienie wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji na zasadach określonych przez płatnika finansującego świadczenia opieki zdrowotnej ze środków publicznych w pisemnym wezwaniu do zapłaty. W przypadku nie dokonania zwrotu w wyznaczonym terminie, określona w wezwaniu kwota podlega potrąceniu z należnej Przyjmującemu zamówienie płatności.
  5. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do przestrzegania zasad wystawiania zleceń na transport sanitarny przewidzianych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, a także innych aktualnie obowiązujących przepisów prawnych dotyczących transportu.
  6. W przypadku wystawienia zlecenia na transport sanitarny z częściową odpłatnością pacjenta bez przedstawienia przez pacjenta dowodu wpłaty opłaty za transport, Udzielający zamówienie będzie miał prawo finansowo obciążyć Przyjmującego zamówienie do wysokości nieuiszczonej opłaty.
  7. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy udzielaniu świadczeń w zakresie udzielonego zamówienia ponoszą solidarnie Udzielający zamówienie i Przyjmujący zamówienie. Przyjmujący zamówienie będzie występował, na własny koszt, w sprawach wszelkich roszczeń zgłoszonych wobec Udzielającego Zamówienie w związku z wykonywaniem umowy przez Przyjmującego Zamówienie, w sądzie lub poza sądem, w kraju lub zagranicą, oraz zwolni Udzielającego zamówienie z obowiązku świadczenia zapłaty wobec osoby trzeciej zgodnie art. 392 k.c.
  8. W przypadku prawomocnego orzeczenia sądu i pokrycia szkody przez Udzielającego zamówienie, Udzielającemu zamówienie przysługuje roszczenie regresowe wobec Przyjmującego zamówienie wynikające z pokrycia szkody poniesionej przez osoby trzecie w związku z realizacją niniejszej Umowy przez Przyjmującego zamówienie.
  9. Przyjmujący zamówienie i Udzielający zamówienie zobowiązują się ściśle współdziałać ze sobą w zakresie wszczętych przez Pacjenta postępowań sądowych bądź pozasądowych skierowanych przeciwko Udzielającemu zamówienie i Przyjmującemu zamówienie w zakresie obowiązywania niniejszej umowy.
Pliki do pobrania
Wytworzył(a)
Gniewaszewska Katarzyna, 15 maja 2019
Wprowadził(a)
Gniewaszewska Katarzyna
Opublikował(a)
Gniewaszewska Katarzyna, 15 maja 2019
Liczba wyświetleń
164
Ostatnio aktualizował(a)
Gniewaszewska Katarzyna
Data ostatniej zmiany
15 maja 2019
Drukuj   
Program regionalny, Narodowa strategia spójności
Promuje Łódzkie
RSMI
UNIA EUROPEJSKA, europejski fundusz rozwou regionalnego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
© Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.