Wykonanie robót budowlanych w związku z realizacją zadania o nazwie „Poprawa dostępności i jakości usług zdrowotnych świadczonych na rzecz mieszkańców województwa łódzkiego poprzez modernizację, przebudowę i doposażenie Bloków Operacyjnych oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie” - BIP

Przejdź do PEŁNEJ WERSJI strony
Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie

Biuletyn informacji publicznej
Szpitala Wojewódzkiego
im. Jana Pawła II w Bełchatowie

 

Biuletyn informacji publicznej
Szpitala Wojewódzkiego
im. Jana Pawła II w Bełchatowie

Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala  im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi

Podstawowe dane

Tytuł zamówienia
Wykonanie robót budowlanych w związku z realizacją zadania o nazwie „Poprawa dostępności i jakości usług zdrowotnych świadczonych na rzecz mieszkańców województwa łódzkiego poprzez modernizację, przebudowę i doposażenie Bloków Operacyjnych oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie”
Numer zamówienia
GZP/3800/36/2017
Status zamówienia
Unieważnione

Dane zamawiającego

Nazwa zamawiającego
Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Belchatowie
Kontakt do zamawiającego
Marek Lipnicki - Kierownik Działu zamówień publicznych i zaopatrzenia
E-mail zamawiającego

Szczegóły

Tryb zamówienia
Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert
2017-12-19
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
CPV
45000000-7
Realizacja częściowa
Nie
Oferta wariantowa
Nie
Kwota wadium
200 000,00 zł

Pliki do pobrania
01. Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu
 
Pobrano 164 razy
02. SIWZ
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 
Pobrano 196 razy
03. Zał. nr 1 do SIWZ
Druk oferta
 
Pobrano 105 razy
04. Zał. nr 2a do SIWZ
Zasady organizacji wykonywanych prac
 
Pobrano 107 razy
05. Zal. nr 2b do SIWZ
Zasady odbioru robót budowlanych
 
Pobrano 95 razy
06. Zał. nr 2c do SIWZ
Dodatkowe wymagania wyposażenia
 
Pobrano 152 razy
07. Zał. nr 3 do SIWZ
Wzór umowy
 
Pobrano 140 razy
08. Zał. nr 4a do SIWZ
Oświadczenie podstawy wykluczenia
 
Pobrano 72 razy
09. Zał. nr 4b do SIWZ
Oświadczenie warunki udziału
 
Pobrano 73 razy
10. Zał. nr 5a do SIWZ
Wykaz robót budowlanych
 
Pobrano 93 razy
100. Zmodyfikowany Zał. nr 3 do SIWZ
Wzór umowy
 
Pobrano 73 razy
101. Zmodyfikowany Zał. nr 4a do SIWZ
Oświadczenie podstawy wykluczenia
 
Pobrano 74 razy
102. Zmodyfikowany Zał. nr 4b do SIWZ
Oświadczenie warunki udziału
 
Pobrano 61 razy
103. Zmodyfikowany Zał. nr 6 do SIWZ
Oświadczenie o niezaleganiu
 
Pobrano 70 razy
104. Zmodyfikowany Zał. nr 7 do SIWZ
Oświadczenie grupa kapitałowa
 
Pobrano 75 razy
105. Informacja o zmianie treści SIWZ pytania i odpowiedzi 2
Informacja o zmianie treści SIWZ pytania i odpowiedzi 2
 
Pobrano 111 razy
106. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2
 
Pobrano 93 razy
107. Zmodyfikowany 2 - Zał. nr 3 do SIWZ
Wzór umowy
 
Pobrano 76 razy
108. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3
 
Pobrano 78 razy
109. Informacja o zmianie treści SIWZ pytania i odpowiedzi 3
Informacja o zmianie treści SIWZ pytania i odpowiedzi 3
 
Pobrano 113 razy
11. Zał. nr 5b do SIWZ
Wykaz osób
 
Pobrano 83 razy
110. Załącznik nr 1 do pisma Blok Chirurgii dziecięcej
Załącznik nr 1 do pisma Blok Chirurgii dziecięcej
 
Pobrano 65 razy
111. Załącznik nr 1 do pisma Blok Otorynolaryngologii
Załącznik nr 1 do pisma Blok Otorynolaryngologii
 
Pobrano 48 razy
112. Załącznik nr 1 do pisma OAiIT
Załącznik nr 1 do pisma OAiIT
 
Pobrano 55 razy
113. Załącznik nr 2 do pisma Chirurgia dziecięca
Załącznik nr 2 do pisma Chirurgia dziecięca
 
Pobrano 55 razy
114. Załącznik nr 2 do pisma Ogólny
Załącznik nr 2 do pisma Ogólny
 
Pobrano 57 razy
115. Załącznik nr 2 do pisma Ortolarygologia
Załącznik nr 2 do pisma Ortolarygologia
 
Pobrano 55 razy
116. Załącznik nr 1 do pisma Blok
Załącznik nr 1 do pisma Blok
 
Pobrano 50 razy
117. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 4
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 4
 
Pobrano 70 razy
118. Informacja o zmianie treści SIWZ pytania i odpowiedzi 4
Informacja o zmianie treści SIWZ pytania i odpowiedzi 4
 
Pobrano 90 razy
119. Zał. nr 1 do pisma protokół badanie hydrantów
Zał. nr 1 do pisma protokół badanie hydrantów
 
Pobrano 44 razy
12. Zał. nr 6 do SIWZ
Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych
 
Pobrano 103 razy
120. Zał. nr 2 do pisma schematy stacji uzdatniania wody
Zał. nr 2 do pisma schematy stacji uzdatniania wody
 
Pobrano 44 razy
121. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 5
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 5
 
Pobrano 73 razy
122. Informacja o zmianie treści SIWZ pytania i odpowiedzi 5
Informacja o zmianie treści SIWZ pytania i odpowiedzi 5
 
Pobrano 80 razy
123. Zmod. 3 Zał. nr 3 do SIWZ
Wzór umowy
 
Pobrano 55 razy
124. Zmod. Zał. nr 2a do SIWZ
Zasady organizacja wykonanych prac
 
Pobrano 60 razy
125. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 6
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 6
 
Pobrano 55 razy
126. Informacja o zmianie treści SIWZ pytania i odpowiedzi 6
Informacja o zmianie treści SIWZ pytania i odpowiedzi 6
 
Pobrano 69 razy
127. Informacja z otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert
 
Pobrano 128 razy
128. Informacja o uniewżnieniu
128. Informacja o unieważnieniu
 
Pobrano 96 razy
13. Zał. nr 7 do SIWZ
Oświadczenie grupa kapitałowa
 
Pobrano 72 razy
14. Zał. nr 8 do SIWZ
Porozumienie o współpracy pracodawców
 
Pobrano 71 razy
15. Zał. nr 9 do SIWZ
Zasady współdziałania pracodawców
 
Pobrano 77 razy
16. Zał. nr 10 do SIWZ
Oświadczenie wykaz równoważności
 
Pobrano 69 razy
17. Zał. nr 11 do SIWZ
Warunki techniczno-organizacyjna
 
Pobrano 81 razy
18. Zał. nr 12 do SIWZ
Doświadczenie osób
 
Pobrano 108 razy
19. Zał. nr 13a do SIWZ
1 Blok Chir. Dziec. Dud. przedm
 
Pobrano 87 razy
20. Zał. nr 13a do SIWZ
1 Chir dziec Architektura projekt
 
Pobrano 91 razy
21. Zał. nr 13a do SIWZ
2 Blok Chir. dziec CO i CT przedm
 
Pobrano 62 razy
22. Zał. nr 13a do SIWZ
2 Chir dziec CO CT projekt
 
Pobrano 59 razy
23. Zał. nr 13a do SIWZ
3 Blok Chir dziec Elektr przedm
 
Pobrano 71 razy
24. Zał. nr 13a do SIWZ
3 Chir dziec Elektr projekt
 
Pobrano 68 razy
25. Zał. nr 13a do SIWZ
4 Blok Chir dziec GM przedm
 
Pobrano 58 razy
26. Zał. nr 13a do SIWZ
4 Chir dziec Gazy projekt
 
Pobrano 48 razy
27. Zał. nr 13a do SIWZ
5 Chir. dziec Technologia projekt
 
Pobrano 46 razy
28. Zał. nr 13a do SIWZ
6 Chir ziec Went Klimat projekt
 
Pobrano 54 razy
29. Zał. nr 13a do SIWZ
7 Blok Chir Dzie Wod Kan przedm
 
Pobrano 50 razy
30. Zał. nr 13a do SIWZ
7 Chir dziec Wod Kan projekt
 
Pobrano 91 razy
31. Zał. nr 13b do SIWZ
1 Blok Otoryno Bud przedm
 
Pobrano 65 razy
32. Zał. nr 13b do SIWZ
1 Otoryno Architektura cz. 1 projekt
 
Pobrano 106 razy
33. Zał. nr 13b do SIWZ
1 Otoryno Architektura cz. 2 projekt
 
Pobrano 50 razy
34. Zał. nr 13b do SIWZ
2 blok otoryno Co i CT przedm
 
Pobrano 63 razy
35. Zał. nr 13b do SIWZ
2 Otoryno CO CT projekt
 
Pobrano 54 razy
36. Zał. nr 13b do SIWZ
3 Blok otoryno Elektr przedm
 
Pobrano 78 razy
37. Zał. nr 13b do SIWZ
3 Otoryno Elektryczne projekt
 
Pobrano 56 razy
38. Zał. nr 13b do SIWZ
4 Blok Otoryno przedm
 
Pobrano 50 razy
39. Zał. nr 13b do SIWZ
4 Otoryno Gazy projekt
 
Pobrano 48 razy
40. Zał. nr 13b do SIWZ
5 Otoryno Technologia projekt
 
Pobrano 47 razy
41. Zał. nr 13b do SIWZ
6 Otoryno Went klimat projekt
 
Pobrano 49 razy
42. Zał. nr 13b do SIWZ
7 Blok Otoryno Wod Kan przedm
 
Pobrano 51 razy
43. Zał. nr 13b do SIWZ
7 Otoryno Wod Kan projekt
 
Pobrano 95 razy
44. Zał. nr 13c do SIWZ
1 OAiT Architektura projekt
 
Pobrano 78 razy
45. Zał. nr 13c do SIWZ
1 OAiT Bud przedm
 
Pobrano 44 razy
46. Zał. nr 13c do SIWZ
2 OAiT CO CT projekt
 
Pobrano 173 razy
47. Zał. nr 13c do SIWZ
2 OAiT Co i CT przedm
 
Pobrano 44 razy
48. Zał. nr 13c do SIWZ
3 OAiT Elektr przedm
 
Pobrano 57 razy
49. Zał. nr 13c do SIWZ
3 OAiT Elektryczne cz 1 projekt
 
Pobrano 99 razy
50. Zał. nr 13c do SIWZ
3 OAiT Elektryczne cz 2 projekt
 
Pobrano 54 razy
51. Zał. nr 13c do SIWZ
3 OAiT Elektryczne cz 3 projekt
 
Pobrano 56 razy
52. Zał. nr 13c do SIWZ
4 OAiT Gazy projekt
 
Pobrano 51 razy
53. Zał. nr 13c do SIWZ
4 OAiT GM przedm
 
Pobrano 45 razy
54. Zał. nr 13c do SIWZ
5 OAiT Konstrukcje projekt
 
Pobrano 50 razy
55. Zał. nr 13c do SIWZ
6 OAiT Technologia projekt
 
Pobrano 62 razy
56. Zał. nr 13c do SIWZ
7 OAiT Went Klima cz 1 projekt
 
Pobrano 47 razy
57. Zał. nr 13c do SIWZ
7 OAiT Went Klima cz 2 projekt
 
Pobrano 47 razy
58. Zał. nr 13c do SIWZ
8 OAiT Wod Kan projekt
 
Pobrano 80 razy
59. Zał. nr 13c do SIWZ
8 OAiT Wod Kan przedm
 
Pobrano 45 razy
60. Zał. nr 13d do SIWZ
1 Blok Bud przedm
 
Pobrano 62 razy
61. Zał. nr 13d do SIWZ
1 Blok oper główny Architektura projekt
 
Pobrano 52 razy
62. Zał. nr 13d do SIWZ
2 blok oper główny CO CT projekt
 
Pobrano 88 razy
63. Zał. nr 13d do SIWZ
2 Blok Co CT przedm
 
Pobrano 60 razy
64. Zał. nr 13d do SIWZ
3 Blok Elektr przedm
 
Pobrano 62 razy
65. Zał. nr 13d do SIWZ
3 Blok oper główny Elektryczny projekt
 
Pobrano 59 razy
66. Zał. nr 13d do SIWZ
3 Blok oper główny Obliczenia
 
Pobrano 44 razy
67. Zał. nr 13d do SIWZ
3 Blok oper główny RYSUNKI 1
 
Pobrano 93 razy
68. Zał. nr 13d do SIWZ
3 Blok oper główny RYSUNKI 2
 
Pobrano 96 razy
69. Zał. nr 13d do SIWZ
3 Blok oper główny RYSUNKI 3
 
Pobrano 54 razy
70. Zał. nr 13d do SIWZ
4 blok GM przedm
 
Pobrano 56 razy
71. Zał. nr 13d do SIWZ
4 Blok oper. główny Gazy projekt
 
Pobrano 43 razy
72. Zał. nr 13d do SIWZ
5 Blok oper główny Konstrukcja
 
Pobrano 44 razy
73. Zał. nr 13d do SIWZ
6 Blok oper główny Projekt
 
Pobrano 82 razy
74. Zał. nr 13d do SIWZ
7 Blok oper główny Went Klimat projekt
 
Pobrano 43 razy
75. Zał. nr 13d do SIWZ
8 Blok oper główny Wod Kan projekt
 
Pobrano 46 razy
76. Zał. nr 13d do SIWZ
8 Blok Wod Kan przedm
 
Pobrano 112 razy
77. Zał. nr 14 do SIWZ
Pozw decyzja SB 1189.2016
 
Pobrano 82 razy
78. Zał. nr 14 do SIWZ
Pozw decyzja SB 1190.2016
 
Pobrano 58 razy
79. Zał. nr 14 do SIWZ
Pozw decyzja 1191.2016
 
Pobrano 62 razy
80. Zał. nr 14 do SIWZ
Pozw decyzja SB 1192.2016
 
Pobrano 66 razy
81. Zał. nr 15 do SIWZ
Eksp tech altern zapezp ppoż
 
Pobrano 188 razy
82. Zał. nr 16 do SIWZ
Postanowienie KWPSP 1
 
Pobrano 91 razy
83. Zał. nr 16 do SIWZ
Postanowienie KWPSP 2
 
Pobrano 52 razy
84. Zał. nr 16 do SIWZ
Postanowienie KWPSP 3
 
Pobrano 58 razy
85. Zał. nr 17 do SIWZ
1 Osw Awar Chir dziec
 
Pobrano 50 razy
86. Zał. nr 17 do SIWZ
1 Osw Awar Chir dziec stan obecny
 
Pobrano 47 razy
87. Zał. nr 17 do SIWZ
2 Osw Awar Otoryno
 
Pobrano 49 razy
88. Zał. nr 17 do SIWZ
2 Osw Awar Otoryno stan obecny
 
Pobrano 44 razy
89. Zał. nr 17 do SIWZ
3 Osw Awar OAiT
 
Pobrano 50 razy
90. Zał. nr 17 do SIWZ
3 Osw Awar OAiT stan obecny
 
Pobrano 80 razy
91. Zał. nr 17 do SIWZ
4 Osw Awar Blok główny
 
Pobrano 49 razy
92. Zał. nr 17 do SIWZ
4 Osw Awar Blok główny stan obecny
 
Pobrano 49 razy
93. Zał. nr 18 do SIWZ
Instalacja SAP projekt
 
Pobrano 49 razy
94. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 
Pobrano 97 razy
95. Informacja o zmianie treści SIWZ, pytania i odpowiedzi
Informacja o zmianie treści SIWZ, pytania i odpowiedzi
 
Pobrano 121 razy
96. Zmodyfikowany Zał. nr 1 do SIWZ
Druk oferta
 
Pobrano 64 razy
97. Zmodyfikowany Zał. nr 10 do SIWZ
Oświadczenie wykaz równoważność
 
Pobrano 50 razy
98. Zmodyfikowany Zał. nr 11 do SIWZ
Warunki techniczno organizacyjne
 
Pobrano 52 razy
99. Zmodyfikowany Zał. nr 12 do SIWZ
Doświadczenie osób
 
Pobrano 66 razy
Wytworzył(a)
Zatorska Julita, 31 października 2017
Wprowadził(a)
Zatorska Julita
Opublikował(a)
Zatorska Julita, 31 października 2017
Liczba wyświetleń
2147
Ostatnio aktualizował(a)
Węglewska Wioletta
Data ostatniej zmiany
28 grudnia 2017
Drukuj   
Historia zmian artykułu:
1 Węglewska Wioletta, 28 grudnia 2017
Program regionalny, Narodowa strategia spójności
Promuje Łódzkie
RSMI
UNIA EUROPEJSKA, europejski fundusz rozwou regionalnego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
© Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.