Lista konkursow - LPM

Przejdź do PEŁNEJ WERSJI strony

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital
im. dr. Wł. Biegańskiego w Łodzi


Wojewódzki Specjalistyczny Szpital
im. dr. Wł. Biegańskiego w Łodzi

Wyświetlono rezultaty 1-36 z 36.

ZP 69/17 wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu kardiochirurgii przez lekarzy anestezjologów


ZP 66/17 świadczenia dyżurów lekarskich w Oddziale Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Pasożytniczych dla Dzieci, Klinika Chorób Zakaźnych Dzieci UM oraz w Izbie Przyjęć Zakaźnej (dla Dzieci) oraz Oddziale Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Pasożytniczych dla Dorosłych


ZP 65/17 Wykonywanie badań laboratoryjnych, obrazowych i izotopowych


ZP 63/17 świadczenie porad lekarskich w trybie ambulatoryjnym związane z wykonywaniem programów lekowych w zakresie WZW typu B i WZW typu C w Przychodni Specjalistycznej WSSz im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi


ZP 60/17 Świadczenia porad lekarskich w zakresie: - hepatologii, chorób zakaźnych i chorób zakaźnych u dzieci, - gastroenterologii, - kardiologii, - kardiologii związanych z kontrolą rozruszników serca w trybie ambulatoryjnym, - ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Nabytych Zaburzeń Odporności


ZP 61/17 świadczenie konsultacji specjalistycznych w zakresie chirurgii naczyniowej oraz ogólnej w Szpitalu


ZP 43/17 Swiadczenie uslug w zakresie uzupelniajacych dyzurow pielegniarskich w Oddzialach Szpitala.

OGŁOSZENIE  O  KONKURSIE OFERT

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Kniaziewicza 1/5, zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z ustawą o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (tj Dz.U. 2016 poz. 1638 ze zm) w konkursie ofert na świadczenia usług w zakresie uzupełniających  dyżurów pielęgniarskich w Oddziałach Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. Dr Wł. Biegańskiego w Łodzi. (sprawa ZP 43/17).

Czas, na który zostanie zawarta umowa: rozpoczęcie wykonywania świadczeń – październik 2017r., zakończenie – 30 wrzesień 2019r. 

Termin składania ofert upływa w dniu 22. 09. 2017r. o godz. 10.30.

Miejsce składania ofert -  Sekcja ds. Zamówień Publicznych, budynek administracji, pok. 31.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22. 09. 2017r. o godzinie 11:00.

Szczegółowe warunki konkursu dostępne są w siedzibie Zamawiającego, Łódź, ul. Kniaziewicza 1/5, Sekcja ds. Zamówień Publicznych, budynek administracji, pok. 31 (tel./faks 042 251-61-66) do dnia upływu terminu składania ofert.

Dokumentacja konkursowa będzie również dostępna na stronie internetowej: szpitale.lodzkie.pl/bieganski/pl/c/lista-konkursow.html

Oferty powinny zawierać dokumenty i oświadczenia wskazane w Regulaminie.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w siedzibie Szpitala w terminie 14 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz prawo przesunięcia terminu składania ofert.

Oferenci mają prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu ofert. 

 

Regulamin - pobierz

wyjasnienia do regulaminu

unieważnienie postępowania


ZP 38/17 Świadczenia usług w zakresie uzupełniających dyżurów pielęgniarskich w Oddziałach Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. Dr Wł. Biegańskiego w Łodzi


ZP 39/17 udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu kardiochirurgii przez personel pielęgniarski


ZP 36/17 udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej: ambulatoryjnych oraz wyjazdowych z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej


ZP 35/17 wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu kardiochirurgii przez lekarzy anestezjologów oraz perfuzjonistów


ZP32/17 Udzielanie swiadczen zdrowotnych z zakresu kardiochirurgii


ZP 26/17 - wykonywanie uzupełniających dyżurów lekarskich w Oddziałach Szpitala w pionie kardiologicznym, internistycznym oraz zakaźnym


ZP 24/17 - Wykonywanie świadczeń medycznych polegających na zabezpieczeniu oddziałów Szpitala w usługi anestezjologiczne oraz intensywnej terapii


ZP 14/17 - wykonywanie kardiologicznych porad lekarskich


ZP 5/17 Świadcznie konsultacji w zakresie: pulmonologii neurologii onkologii urologii


ZP 7/17 świadczenie indywidualnych dyżurów lekarskich w Oddziale Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Pasożytniczych dla Dzieci, Klinika Chorób Zakaźnych Dzieci UM oraz w Izbie Przyjęć Zakaźnej (dla Dzieci) a także konsultacje w Oddziale Dermatologii Dziecięcej


ZP 4 /17 Usługi wykonywania i opisywania badań w zakresie tomografii komputerowej


ZP 3/17 Świadczenia porad lekarskich w zakresie gastroenterologii w Przychodni Specjalistycznej WSSz. im. Dr Wł. Biegańskiego w Łodzi


ZP 58/16 - wykonywanie świadczeń zdrowotnych w postaci badań patomorfologicznych oraz autopsji


ZP 59/16 - świadczenia dyżurów lekarskich


ZP 62/16 - wykonywanie i opisywanie badań w zakresie tomografii komputerowej


ZP 61/16 Świadcznie konsultacji w zakresie: psychiatrii pulmonologii neurologii ortopedii onkologii urologii


ZP 60/16 Wykonywanie badań diagnostycznych dla pacjentów Szpitala w zakresie: badań obrazowych; badań izotopowych; badań laboratoryjnych.


ZP 57/16 wykonywanie porad w Przychodni Specjalistycznej w siedzibie Zamawiającego w porad lekarskich w trybie ambulatoryjnym związanych z wykonywaniem programów lekowych w zakresie WZW typu B i WZW typu C


ZP 56/16 wykonywanie porad w Przychodni Specjalistycznej w siedzibie Zamawiającego w zakresie hepatologii, chorób zakaźnych i chorób zakaźnych u dzieci, gastroenterologii, oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Nabytych Zaburzeń Odporności


ZP 47/16 świadczenie porad lekarskich w trybie ambulatoryjnym związane z wykonywaniem programów lekowych w zakresie WZW typu B i WZW typu C w Przychodni Specjalistycznej WSSz im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi


ZP 46/16 Świadczenia porad lekarskich w zakresie hepatologii, chorób zakaźnych i chorób zakaźnych u dzieci, gastroenterologii, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Nabytych Zaburzeń Odporności oraz dermatologii, w Przychodni Specjalistycznej WSSz im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi


ZP 49/16 Świadcznie konsultacji w zakresie: okulistyki laryngologii psychiatrii chorób płuc stomatologii neurologii neurologii dziecięcej ginekologii ortopedii onkologii endokrynologii chirurgii reumatologii urologii


ZP 48/16 Wykonywanie badań diagnostycznych dla pacjentów Szpitala w zakresie - badań obrazowych; - badań izotopowych; - badań laboratoryjnych.


ZP 38/16 Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń medycznych


Postępowanie ofertowe na badanie sprawozdania finansowego WSSz im. dr. Wł. Biegańskiego w Łodzi


Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń medycznych polegających na zabezpieczaniu oddziałów Szpitala w usługi anestezjologiczna oraz intensywnej terapii


ZP 32/16 Opisywanie badań teleradiologicznych i wykonywanie badań USG


ZP 19/16 Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń medycznych polegających na zabezpieczeniu oddziałów Szpitala w usługi anestezjologiczne


ZP 10/16

Nasze serwisy
Program regionalny, Narodowa strategia spójności
Promuje Łódzkie
RSMI
UNIA EUROPEJSKA, europejski fundusz rozwou regionalnego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
© Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.