Wojewódzki Specjalistyczny Szpital
im. dr. Wł. Biegańskiego w Łodzi


Wojewódzki Specjalistyczny Szpital
im. dr. Wł. Biegańskiego w Łodzi

Menu

Oddział Kardiologiczny - Klinika Kardiologii Katedry Kardiologii UM

 

Ordynator/Kierownik Kliniki:  prof. dr hab. n. med. Jarosław D. Kasprzak
Pielęgniarka Oddziałowa:  mgr Aneta Felchner

Sekretariat:    

 • 42 251 62 16

Fax:     

 • 42 251 60 15

Ordynator/Kierownik Kliniki:     

 • 42 251 60 75

Pielęgniarka Oddziałowa:

 • 42 201 45 19 

Pokój Lekarzy:    

 • 42 251 61 31

Numer konsultacyjny Pracowni Hemodynamiki:

 • 730-773-774 

Zakres udzielanych świadczeń

 • pełna nieinwazyjna i inwazyjna diagnostyka schorzeń układu krążenia ze szczególnym uwzględnieniem choroby niedokrwiennej serca oraz zaburzeń rytmu i przewodzenia,
 • leczenie farmakologiczne i inwazyjne metodą pierwotnej angioplastyki zawału serca,
 • zabiegi przezskórnej rewaskularyzacji mięśnia sercowego,
 • implantacje stymulatorów serca i kardiowertodefibrylatorów.


Możliwości diagnostyczne

Oddział posiada w swojej strukturze:

 • pracownię echokardiograficzną wyposażoną w trzy najnowszej generacji echokardiografy umożliwiające pełną diagnostykę, w tym trójwymiarową rekonstrukcję obrazów struktur serca,
 • pracownię badań holterowskich wyposażoną w nowej generacji aparat do oceny EKG oraz monitorowania ciśnienia krwi,
 • pracownię prób wysiłkowych wyposażoną w dwie bieżnie ruchome oraz cykloergometr,
 • pracownię hemodynamiki wykonującą koronarografie i zabiegi angioplastyki wieńcowej, wyposażoną w nowoczesny sprzęt do tego typu zabiegów,
 • pracownię implantacji stymulatorów serca, posiadającą zakupiony w 2008 roku nowoczesny aparat RTG.


Osiągnięcia naukowe pracowników

 • klinika rokrocznie organizuje Łódzką Wiosenną Konferencję Kardiologiczną,
 • pracownicy kliniki biorą czynny udział w zjazdach krajowych jak i zagranicznych,
 • ogółem rocznie powstaje w Klinice ok. 100 prac oryginalnych i doniesień zjazdowych,
 • kadra naukowa Kliniki jest autorami lub współautorami szeregu monografii i podręczników z zakresu kardiologii,
 • pracownicy Kliniki są częstymi gośćmi wygłaszającymi referaty na sympozjach i zjazdach szkoleniowych,
 • przy Klinice mieszczą się redakcje „Polskiego Przeglądu Kardiologicznego" oraz „Forum Kardiologów".
Leczenie tetniczego nadciśnienia płucnego
 
Pobrano 193 razy

Autor : Administrator Administrator
Liczba wyświetleń : 821
Data publikacji : 30 września 2015
Data aktualizacji : 1 października 2015

Drukuj   
Historia zmian artykułu:
1 Administrator Administrator, 1 października 2015
1 Administrator Administrator, 1 października 2015
1 Administrator Administrator, 1 października 2015
Program regionalny, Narodowa strategia spójności
Promuje Łódzkie
RSMI
UNIA EUROPEJSKA, europejski fundusz rozwou regionalnego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
© Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego