Wojewódzki Specjalistyczny Szpital
im. dr. Wł. Biegańskiego w Łodzi


Wojewódzki Specjalistyczny Szpital
im. dr. Wł. Biegańskiego w Łodzi

Menu

Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej

pawilon D1

 

Kierownik Oddziału: prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kurpesa
Pielęgniarka Oddziałowa:  mgr Dorota Maślankiewicz


Pokój Lekarzy:      

 • 42 251 61 12 

Pielęgniarka Oddziałowa / Pokój Pielęgniarek:

 • 42 251 61 69 

 

Cele rehabilitacji kardiologicznej w ramach Oddziału

 • umożliwienie powrotu do zdrowia, samodzielnego funkcjonowania i aktywności zawodowej,
 • zahamowanie postępu choroby,
 • zapobieganie inwalidztwu,
 • zmniejszenie przypadków przedwczesnej umieralności z powodu chorób układu krążenia,
 • rehabilitacja fizyczna,
 • rehabilitacja psychospołeczna,
 • diagnostyka i zwalczanie czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca,
 • optymalizacja leczenia farmakologicznego,
 • modyfikacja stylu życia i prawidłowe żywienie,
 • edukacja chorych i ich rodzin,
 • osiągnięcie samodzielności i samowystarczalności w zakresie czynności życia codziennego oraz przeciwdziałanie skutkom unieruchomień.


Podstawowe zadania Oddziału

 • udzielanie świadczeń w warunkach stacjonarnych oddziału rehabilitacji kardiologicznej wczesnej,
 • skierowanie chorego powinno nastąpić bezpośrednio z oddziału szpitalnego, (kardiologia, oddział chorób wewnętrznych) bez powikłań pooperacyjnych lub po ich ustąpieniu.


Czas trwania rehabilitacji

Do 4 tygodni w następujących przypadkach:

 • OZW z uniesieniem odcinka ST i bez jego uniesienia,
 • operacji wieńcowej lub zastawkowej,
 • koronaroplastyce,
 • ostrym incydencie wieńcowym bez wykonania koronaroplastyki,
 • operacjach kardiochirurgicznych bez wykonania sternotomii.


Przeciwwskazania do rehabilitacji kardiologicznej

 • zaostrzenie choroby niedokrwiennej serca wymagające intensywnego leczenia farmakologicznego,
 • czynny stan zapalny wsierdzia , mięśnia sercowego, osierdzia,
 • nie wyrównane ciśnienie tętnicze,
 • zaawansowany zespół płucno-sercowy,
 • nie wyrównana cukrzyca,
 • niewydolność nerek,
 • niewydolność wątroby,
 • czynne stany zapalne.

Autor : Administrator Administrator
Liczba wyświetleń : 760
Data publikacji : 30 września 2015
Data aktualizacji : 30 maja 2016

Drukuj   
Historia zmian artykułu:
3 Kurzawa Maria, 30 maja 2016
1 Administrator Administrator, 1 października 2015
Program regionalny, Narodowa strategia spójności
Promuje Łódzkie
RSMI
UNIA EUROPEJSKA, europejski fundusz rozwou regionalnego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
© Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego