Biuletyn informacji publicznej
Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala
im. M. Kopernika

 

Biuletyn informacji publicznej
Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Kopernika w Łodzi

Menu

Polityka prywatności

 


Polityka Prywatności stron internetowych WSS im. M. Kopernika w Łodzi
Niniejsza Polityka prywatności dotyczy usług świadczoną drogą elektroniczną przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi z siedzibą w Łodzi ul. Pabianicka 62. Szczegółowe zasady dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną uregulowane są w poszczególnych Regulaminach Portali i stron internetowych.
Korzystając ze strony internetowej Kopernik.lodz.pl akceptujesz Politykę Prywatności. Jeżeli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać Strony.


Definicje
Strona – zewnętrzne strony internetowe Szpitala lub portale należące do domeny „kopernik.lodz.pl” (np. www.kopernik.lodz.pl),
Szpital – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi, ul. Pabianicka 62
Użytkownik – osoba odwiedzająca stronę internetową Szpitala akceptująca Politykę Prywatności.
cookie - jest to niewielka informacja zapisywana przez serwer na komputerze użytkownika, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera,
protokół SSL - specjalny standard przesyłania danych w Internecie, w którym transmisja jest szyfrowana


I. Odnośniki do stron internetowych
Na stronach internetowych i portalach Szpitala mogą zostać umieszczone odnośniki do stron/portali innych podmiotów umożliwiające bezpośrednie przejście Użytkownikowi. Niniejsza Polityka nie obejmuje stron /portali prowadzonych przez te podmioty. Szpital nie może ponosić odpowiedzialności za zasady dotyczące ochrony prywatności na tych stronach.


II. Jakie dane są zbierane podczas korzystania ze Strony?
Dane zgromadzone w sposób automatyczny
Z chwilą uzyskania wysłania zapytania do naszego serwera po wpisaniu do przeglądarki adresu www.kopernik.lodz.pl automatycznie zbierają i rejestrują się następujące informacje o Użytkowniku:
Data połączenia,
Czas nawiązania połączenia,
Nazwa użytkownika,
Adres IP,
Typ połączenia,
Dostęp do zasobów,
Wykonane akcje.


W przypadku zadawania pytań, zgłaszania potrzeby uzyskania dodatkowych informacji i materiałów albo przekazywania własnych opinii lub sugestii Użytkownik może skontaktować się z nami za pomocą e-maila. Jeżeli Użytkownik chce uzyskać dodatkowe informacje niezbędne jest podanie adresu e-mail lub adresu do kontaktu na, na który możemy wysłać odpowiedź. W takim przypadku możemy również poprosić użytkownika o dodatkowe dane osobowe, np. imię i nazwisko oraz numer telefonu, które umożliwią nam bezpośredni kontakt.
Dane zbierane automatycznie wykorzystywane są wyłącznie do poprawienia jakości korzystania ze Strony. Zebrane logi przechowywane są czasowo. Dostęp do tych danych mają tylko osoby upoważnione do administrowania serwerem i siecią Szpitala administratorzy.
Dane zbierane w sposób automatyczny mogą być użyte do:
- analizy statystycznej zachowań Użytkownika w obrębie Stron Szpitala,
- analizy statystycznej odwiedzin Stron Szpitala
- do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika w z tytułu niezgodnego z prawem lub Regulaminem korzystania z Portalu Szpital może powiadomić Użytkownika o:
a) jego nieuprawnionych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania,
b) skorzystaniu z uprawnienia, o którym mowa art. 21 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną


III. Czy dane o Użytkowniku są udostępniane innym podmiotom?
Szpital nie będzie udostępniał zebranych danych dotyczących Użytkowników osobom trzecim. Dane Użytkownika mogą zostać udostępnione organom wymiaru sprawiedliwości i organom ścigania w przypadku naruszenia zasad naszej Strony, obowiązujących przepisów prawa, lub na żądanie tych organów. Szpital może gromadzić zestawienia zbiorcze danych statystycznych, które może opublikować. Zestawienia takie nie zawierają danych umożliwiających identyfikację Użytkownika.


IV. W jaki sposób chronione są dane Użytkownika?
Wypełnianie formularza, logowanie do serwisu (proces autoryzacji) odbywa się za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który zwiększa poziom bezpieczeństwa przesyłanych danych w sieci Internet.


V. W jaki sposób będzie się odbywał kontakt z Użytkownikiem?
W celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie Użytkownika, Szpital może kontaktować się drogą elektroniczną na podany adres e-mail, adres zamieszkania lub telefonicznie w zależności od tego jakie dane przekazał Użytkownik. Zapytania kierowane anonimowo mogą pozostać nie rozpatrzone przez Szpital. Prosimy nie kierować na podany adres e–mail Szpitala zapytań/próśb dotyczących terminów wizyt w poradniach i przychodniach. W tym celu należy skontaktować się osobiście lub telefonicznie z właściwą rejestracją.


VI. Prawo do wglądu, poprawiania, usunięcia danych Użytkownika Portalu.
Weryfikacja poprawności danych Użytkownika przetwarzanych przez Szpital jest możliwa w każdej chwili. W tym celu Użytkownik musi skontaktować się ze Szpitalem. W każdej chwili Użytkownik, który podał swoje dane osobowe może je poprawiać / zaktualizować. Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U.2002 Nr 101 poz. 926
z późn. zm.) każdy użytkownik ma prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych.


VII. Wykorzystywanie ciasteczek ”cookies”
Strony mogą wykorzystywać pliki typu cookie zapisywane przez serwer Strony na urządzeniu Użytkownika, którą serwer Szpitala może odczytać z tego urządzenia przy ponownym podłączeniu do Strony z tego urządzenia. Zgodnie z polityką-cookies Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu ze Strony.


VIII. Zmiany Polityki Prywatności
Rozwój techniczny i technologiczny może spowodować konieczność zmiany niniejszej Polityki.
W związku z tym Szpital zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej Polityki i opublikowanie jej na swoich stronach internetowych w postaci tekstu jednolitego.
Polityka Prywatności i jej zmiany wchodzą w życie z chwilą jej opublikowania na stronie.
Polityka Prywatności Portalu Informacyjnego Pacjenta e-Radiologia jest do pobrania
w postaci dokumentu PDF na stronie eportal.kopernik.lodz.pl/politylka-prywatności


IX. Kontakt
W przypadku pytań dotyczących niniejszej Polityki Prywatności prosimy o kontakt na adres: informatyka[at]kopernik[dot]lodz[dot]pl">

Wytworzył(a)
Administrator Administrator, 25 sierpnia 2015
Wprowadził(a)
Administrator Administrator
Opublikował(a)
Administrator Administrator, 25 sierpnia 2015
Liczba wyświetleń
1891
Ostatnio aktualizował(a)
Administrator Administrator
Data ostatniej zmiany
9 marca 2016
Drukuj   
Historia zmian artykułu:
2 Administrator Administrator, 9 marca 2016
1 Administrator Administrator, 8 października 2015
1 Administrator Administrator, 2 października 2015
1 Administrator Administrator, 1 października 2015
1 Administrator Administrator, 1 września 2015
1 Administrator Administrator, 25 sierpnia 2015
Program regionalny, Narodowa strategia spójności
Promuje Łódzkie
RSMI
UNIA EUROPEJSKA, europejski fundusz rozwou regionalnego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
© Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego