Szpital im. M. Kopernika w Łodzi

Menu

Od 1 września ruszył rządowy program LEKI 75+. Projekt jest skierowany do wszystkich pacjentów, którzy w dniu wystawienia recepty mają ukończony 75 rok życia.

 

PODSTAWY DO OTRZYMANIA BEZPŁATNEGO LEKU

 

  • Wiek: ukończony 75 rok życia, weryfikowany przez numer PESEL (u osób, które nie mają numeru PESEL, będzie to data urodzenia).
  • Recepta: litera „S” wpisana w polu „kod uprawnień dodatkowych”.
  • Wykaz: lek musi znajdować się w wykazie bezpłatnych leków dla seniorów – „S”.

 

LITERA „S”

Lekarz lub pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej wypisują w polu „kod uprawnień dodatkowych” literę „S”. Farmaceuta nie ma prawa uzupełniania tej informacji.

 

JAKIE LEKI BĘDĄ BEZPŁATNE?

Dostępne będą leki mające zastosowanie w chorobach osób starszych, znajdujące się w wykazie bezpłatnych leków dla seniorów „S”. Pierwsza lista bezpłatnych leków będzie obowiązywać od 1 września 2016 r. i będzie aktualizowana co dwa miesiące, razem z obwieszczeniem refundacyjnym.

 

KTO MOŻE WYSTAWIĆ RECEPTĘ?

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarz wystawiający receptę dla siebie lub dla rodziny.

 

Ministerstwo Zdrowia przygotowało stronę www w całości poświęconą programowi: 75plus.mz.gov.pl

 

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ uruchomił specjalny numer telefonu, pod którym można się dowiedzieć, kto jest uprawniony do otrzymania darmowych leków, które leki są bezpłatne i kto może wystawić na nie receptę: tel. 42 275 48 79 czynny od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 – 16.00.

Ulotka programu 75+

 

Autor : Administrator Administrator
Liczba wyświetleń : 523
Data publikacji : 9 września 2016
Data aktualizacji : 30 września 2016

Drukuj   
Historia zmian artykułu:
1 Administrator Administrator, 30 września 2016
1 Administrator Administrator, 9 września 2016
2 Administrator Administrator, 9 września 2016
1 Administrator Administrator, 9 września 2016
Program regionalny, Narodowa strategia spójności
Promuje Łódzkie
RSMI
UNIA EUROPEJSKA, europejski fundusz rozwou regionalnego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
© Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego