Szpital im. M. Kopernika w Łodzi

Menu

Opieka psychokardiologiczna

W procesie leczenia i rehabilitacji schorzeń kardiologicznych wiedza na temat czynników psychospołecznych, emocji oraz sylwetki psychicznej pacjenta ma  istotne znaczenie dla oceny ryzyka kardiologicznego.

Czynniki życia psychicznego, takie jak presja czasu, czynności zautomatyzowane, przewlekły stres czy skłonności patofizjologiczno-behawioralne istotnie wpływają na naczynia wieńcowe. Dlatego prewencja oparta na modyfikacji psychospołecznych czynników ryzyka poprzez identyfikację ich występowania i stosowanie poradnictwa, jest istotna na równi z kontrolą diety i aktywności fizycznej.

Oddziaływania opieki psychokardiologicznej w Ośrodku Wczesnej Rehabilitacji Stacjonarnej i Dziennej Rehabilitacji Kardiologicznej POPIOŁY obejmują:

  • psychoedukację i promocję zdrowia w połączeniu z psychoprofilaktyką
  • łagodzenie psychologicznych następstw rozpoznawania i leczenia choroby kardiologicznej
  • terapię w zakresie redukcji mechanizmów patofizjologiczno-behawioralnych
  • wsparcie terapeutyczne w sytuacji zaburzeń (m.in.: depresja, lęk, OCD, zaburzenia związane ze stresem)
  • wsparcie w procesie adaptacyjnym

Oddziaływania prowadzone są w czterech formach:

  • spotkania psychoedukacyjne dla pacjentów
  • ćwiczenia terapeutyczne (między innymi trening funkcji  neuropoznawczych i profilaktyka otępień naczyniowych powstałych w wyniku ChSN)
  • terapia behawioralno-relaksacyjna
  • terapia indywidualna

Autor : Bednarski Borys
Liczba wyświetleń : 1015
Data publikacji : 4 lutego 2019
Data aktualizacji : 4 lutego 2019

Drukuj   
Program regionalny, Narodowa strategia spójności
Promuje Łódzkie
RSMI
UNIA EUROPEJSKA, europejski fundusz rozwou regionalnego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
© Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego