Szpital im. M. Kopernika w Łodzi

Menu

Polityka prywatności

 

 

Polityka Prywatności stron internetowych Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
Niniejsza Polityka prywatności dotyczy usług świadczoną drogą elektroniczną przez Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi z siedzibą w Łodzi ul. Pabianicka 62. Szczegółowe zasady dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną uregulowane są w poszczególnych Regulaminach Portali i stron internetowych.
Korzystając ze strony internetowej Kopernik.lodz.pl akceptujesz Politykę Prywatności. Jeżeli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać Strony.


Definicje
Strona – zewnętrzne strony internetowe Centrum lub portale należące do domeny „kopernik.lodz.pl” (np. www.kopernik.lodz.pl),
Centrum – Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii
i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, ul. Pabianicka 62
Użytkownik – osoba odwiedzająca stronę internetową Centrum akceptująca Politykę Prywatności.
cookie - jest to niewielka informacja zapisywana przez serwer na komputerze użytkownika, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera,
protokół SSL - specjalny standard przesyłania danych w Internecie, w którym transmisja jest szyfrowana

Administratorem Państwa/ Państwa dziecka danych osobowych jest
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii Traumatologii
im. M. Kopernika w Łodzi
(93-513) z siedzibą przy ul. Pabianickiej 62,
tel.: +48 42 689 50 00, e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl

Wszelkie informacje i wątpliwości dotyczące przetwarzania Państwa/ Państwa dziecka danych przez Administratora można kierować do Inspektora Ochrony Danych – Tomasza Zdzienickiego pisemnie na adres administratora lub mailowo na adres iod@kopernik.lodz.pl


I. Odnośniki do stron internetowych

Na stronach internetowych i portalach Centrum mogą zostać umieszczone odnośniki do stron/portali innych podmiotów umożliwiające bezpośrednie przejście Użytkownikowi. Niniejsza Polityka nie obejmuje stron /portali prowadzonych przez te podmioty. Centrum nie może ponosić odpowiedzialności za zasady dotyczące ochrony prywatności na tych stronach.

W celu korzystania z stron internetowych Centrum konieczne jest zaakceptowanie niniejszej Polityki.

 
II. Jakie dane są zbierane podczas korzystania ze Strony?

Dane zgromadzone w sposób automatyczny Z chwilą uzyskania wysłania zapytania do naszego serwera po wpisaniu do przeglądarki adresu www.kopernik.lodz.pl automatycznie zbierają i rejestrują się następujące informacje o Użytkowniku:

Data połączenia,
Czas nawiązania połączenia,
Nazwa użytkownika,
Adres IP,
Typ połączenia,
Dostęp do zasobów,
Wykonane akcje.

W przypadku zadawania pytań, zgłaszania potrzeby uzyskania dodatkowych informacji i materiałów albo przekazywania własnych opinii lub sugestii Użytkownik może skontaktować się z nami za pomocą e-maila. Jeżeli Użytkownik chce uzyskać dodatkowe informacje niezbędne jest podanie adresu e-mail lub adresu do kontaktu na, na który możemy wysłać odpowiedź. W takim przypadku możemy również poprosić użytkownika o dodatkowe dane osobowe, np. imię i nazwisko oraz numer telefonu, które umożliwią nam bezpośredni kontakt.
Dane zbierane automatycznie wykorzystywane są wyłącznie do poprawienia jakości korzystania ze Strony. Zebrane logi przechowywane są czasowo.

Dane zbierane w sposób automatyczny mogą być użyte do:
- analizy statystycznej zachowań Użytkownika w obrębie Stron Centrum,
- analizy statystycznej odwiedzin Stron Centrum
- do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika w z tytułu niezgodnego z prawem lub Regulaminem korzystania z Portalu Centrum może powiadomić Użytkownika o:
a) jego nieuprawnionych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania,
b) skorzystaniu z uprawnienia, o którym mowa art. 21 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną


III. Czy dane o Użytkowniku są udostępniane innym podmiotom?
Dostęp do tych danych mają tylko osoby upoważnione do administrowania serwerem i siecią Centrum administratorzy. Odbiorcami Państwa/ Państwa dziecka danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora lub inne podmioty, których udział w realizacji celów, o których mowa powyżej jest niezbędne, a także podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów. Dostęp do tych danych mają tylko osoby upoważnione do administrowania serwerem i siecią Centrum administratorzy. Dane Użytkownika mogą zostać udostępnione organom wymiaru sprawiedliwości i organom ścigania w przypadku naruszenia zasad naszej Strony, obowiązujących przepisów prawa, lub na żądanie tych organów. Centrum może gromadzić zestawienia zbiorcze danych statystycznych, które może opublikować. Zestawienia takie nie zawierają danych umożliwiających identyfikację Użytkownika.


IV. W jaki sposób chronione są dane Użytkownika?
Wypełnianie formularza, logowanie do serwisu (proces autoryzacji) odbywa się za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który zwiększa poziom bezpieczeństwa przesyłanych danych w sieci Internet.


V. W jaki sposób będzie się odbywał kontakt z Użytkownikiem?
W celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie Użytkownika, Centrum może kontaktować się drogą elektroniczną na podany adres e-mail, adres zamieszkania lub telefonicznie w zależności od tego jakie dane przekazał Użytkownik. Zapytania kierowane anonimowo mogą pozostać nie rozpatrzone przez Centrum. Prosimy nie kierować na podany adres e–mail Centrum zapytań/próśb dotyczących terminów wizyt w poradniach i przychodniach. W tym celu należy skontaktować się osobiście lub telefonicznie z właściwą rejestracją.


VI. Prawo do wglądu, poprawiania, usunięcia danych Użytkownika Portalu.
Weryfikacja poprawności danych Użytkownika przetwarzanych przez Centrum jest możliwa w każdej chwili. W tym celu Użytkownik musi skontaktować się ze Centrum. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych/ Państwa dziecka danych, prawo ich sprostowania i usunięcia, nie przysługuje Państwu prawo do ich: ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa/ Państwa dziecka narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


VII. Wykorzystywanie ciasteczek ”cookies”
Strony mogą wykorzystywać pliki typu cookie zapisywane przez serwer Strony na urządzeniu Użytkownika, którą serwer Centrum może odczytać z tego urządzenia przy ponownym podłączeniu do Strony z tego urządzenia. Zgodnie z polityką-cookies Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu ze Strony.


VIII. Zmiany Polityki Prywatności
Rozwój techniczny i technologiczny może spowodować konieczność zmiany niniejszej Polityki.
W związku z tym Centrum zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej Polityki i opublikowanie jej na swoich stronach internetowych w postaci tekstu jednolitego.
Polityka Prywatności i jej zmiany wchodzą w życie z chwilą jej opublikowania na stronie.
 


IX. Kontakt
W przypadku pytań dotyczących niniejszej Polityki Prywatności prosimy o kontakt na adres: informatyka@kopernik.lodz.pl

Autor : Administrator Administrator
Liczba wyświetleń : 2333
Data publikacji : 28 sierpnia 2015
Data aktualizacji : 28 listopada 2018

Drukuj   
Historia zmian artykułu:
Akt. Bednarski Borys, 28 listopada 2018
Poprawki. Bednarski Borys, 6 sierpnia 2018
Akt. Bednarski Borys, 6 sierpnia 2018
1 Administrator Administrator, 9 stycznia 2017
1 Cofnięcie dezaktywacji Administrator Administrator, 24 października 2016
1 Administrator Administrator, 25 kwietnia 2016
1 Administrator Administrator, 2 grudnia 2015
1 Administrator Administrator, 2 października 2015
1 Administrator Administrator, 1 października 2015
1 Administrator Administrator, 30 września 2015
1 Administrator Administrator, 29 września 2015
1 Administrator Administrator, 31 sierpnia 2015
Program regionalny, Narodowa strategia spójności
Promuje Łódzkie
RSMI
UNIA EUROPEJSKA, europejski fundusz rozwou regionalnego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
© Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego