Szpital im. M. Kopernika w Łodzi

Menu

Wybór Biegłego

 

Łódź, dnia 28.09.2017


Dotyczy: wyboru biegłego rewidenta, który dokona badania sprawozdania finansowego za lata 2017 i 2018  Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii  im. M. Kopernika w Łodzi.


Dyrektor Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii  im. M. Kopernika w Łodzi uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na usługę badania sprawozdania finansowego za lata 2017 - 2018 przez biegłego rewidenta dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, zgodnie z Uchwałą nr 1312/17 z dnia 20.09.2017r roku Zarządu Województwa Łódzkiego, na podstawie rekomendacji komisji, dokonującej analizy nadesłanych ofert na badanie rocznych sprawozdań finansowych podmiotów leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Łódzkiego, wybrana została, jako najbardziej korzystna oferta „AKCEPT” Biuro Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie, ul. Spółdzielców 3.
                                                                                                                                                                                                                                 

Dyrektor Centrum
Wojciech Szrajber

Autor : Administrator Administrator
Liczba wyświetleń : 13675
Data publikacji : 4 października 2016
Data aktualizacji : 29 września 2017

Drukuj   
Historia zmian artykułu:
1 Rakowski Marcin, 29 września 2017
b Administrator Administrator, 4 sierpnia 2017
a Administrator Administrator, 4 sierpnia 2017
1 Administrator Administrator, 4 sierpnia 2017
5 Administrator Administrator, 4 sierpnia 2017
3 Administrator Administrator, 4 sierpnia 2017
2 Administrator Administrator, 4 sierpnia 2017
2 Administrator Administrator, 2 sierpnia 2017
2 Administrator Administrator, 1 sierpnia 2017
2 Administrator Administrator, 1 sierpnia 2017
1 Administrator Administrator, 1 sierpnia 2017
1 Administrator Administrator, 28 lipca 2017
1 Administrator Administrator, 4 października 2016
Program regionalny, Narodowa strategia spójności
Promuje Łódzkie
RSMI
UNIA EUROPEJSKA, europejski fundusz rozwou regionalnego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
© Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego