Szpital im. M. Kopernika w Łodzi

Menu

ZAPYTANIE OFERTOWE USŁUGA SERWISOWA PRZEGLĄDY SYSTEMU PARKINGOWEGO RFID, SZLABANÓW I BRAM ELEKTRYCZNYCH

Zapytanie ofertowe - Wykonanie instalacji p.poż. na VIII piętrze
budynku wysokiego WWCOIT

Zapytanie ofertowe - Usunięcie awarii kolumn
chirurgicznych i anestezjologicznych

Zapytanie ofertowe - Świadczenie usług w zakresie koordynowana pracą lekarzy radiologów

Zapytanie ofertowe - Zakup/leasing samochodu dostawczego typu furgon

Zapytanie ofertowe - Obsługa Systemu Informacji Prawnej

Zapytanie ofertowe - na dostawę montaż i konfigurację systemu DSO (dźwiękowego systemu ostrzegawczego)

Zapytanie ofertowe - naprawa Videobronchoskopu BF-1T180

Zapytanie ofertowe - zakup środków ochrony radiologicznej

Zapytanie ofertowe - Stymulator do stymulacji nerwów krzyżowych

Zapytanie ofertowe - dostawa wody mineralnej dla Pracowników Centrum

Zapytanie ofertowe - naprawa Videobronchoskopu BF-UC180F

Zapytanie ofertowe - dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatorów

Zapytanie ofertowe na elektrodę 4-kontaktową,
Stymulatory do stymulacji nerwów krzyżowych
oraz Programator pacjenta umożliwiającego zmianę aktywnego programu

USŁUGA ODBIORU/WYWOZU ODPADÓW PŁYNNYCH Z OSRODKA REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ W ŁODZI PRZY UL. POPIOŁY 40

Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądów okresowych modułów kogeneracyjnych

Zapytanie ofertowe na dostawę niszczarek

Zapytanie ofertowe na dost. kaset i mat. ekspl. do analizatora
parametrów krytycznych GEM Premier 4000 dla OIT

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług telekomunikacyjnych
przez Operatora telefonii komórkowej

Zapytanie ofertowe na naprawę Videogastroskopu GIF-H190

Zapytanie ofertowe - świadczenie usług doradztwa specjalistycznego
w zakresie aparatury medycznej

Zapytanie ofertowe - dzierżawa i odczyt dawkomierzy indywidualnych
i środowiskowych promieniowania jonizującego przez okres 2 lat

Zapytanie ofertowe - naprawa aparatu RTG z ramieniem C BV Endura
o nr seryjnym 534 poprzez dostawe i wymianę lampy

Zapytanie ofertowe - Świadczenie usług transportu sanitarnego typu "R"

Zapytanie ofertowe - zakup paliwa do samochodów służbowych Centrum

Zapytanie ofertowe - przeglad aparatów do znieczulania

Zapytanie ofertowe - na dostawę Filtrów bakterio-wirusowych
oraz ustników jednorazowych do spirometrii

Zapytanie ofertowe - na wykonanie usługi serwisowej
aparatu SPECT CT Symbia T o nr seryjnym 1314
wraz ze stacja roboczą Symbia.net o nr seryjnym 1459

Zapytanie ofertowe - świadczenie usługi konserwacji stałej
i planowych przeglądach bieżących i okresowych
stacji transformatorowych w obiektach WWCOiT

Zapytanie ofertowe - na nadzór autorski do posiadanego
przez Zamawiającego systemu „BASIS – Serologia i BASIS – Bank krwi”

Zapytanie ofertowe - na nadzór autorski do posiadanego
przez Zamawiającego systemu "Pracownia Preparatów"

Zapytanie ofertowe - woda

Zapytanie ofertowe - wykonanie przeglądów Respiratorów Hamilton

Zapytanie ofertowe - świadczenie usług transportu sanitarnego typu "R"

Zapytanie ofertowe - usługi lekarskie (konsultacje) w dziedzinie kardiologii dziecięcej świadczone na rzecz pacjentów Ośrodka Pediatrycznego im. dr J. Korczaka

Zapytanie ofertowe - aktualizacja dok. projektowej pn. "Przebudowa istniejących pomieszczeń na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii"

Zapytanie ofertowe - dostawa metryczek do worków na odpady medyczne

Zapytanie ofertowe - dostawa oleju opałowego

Zapytanie ofertowe - konserwacja stała i plan. przeglady bieżace i okresowe stacji transformatorowych

Zapytanie ofertowe - naprawa Videogastroskopu GIF-H185

Zapytanie ofertowe - wynajem dla tut. Centrum urządzeń grzewczo-chłodzących dozujących wodę oraz dostawa niegazowanej wody źródlanej w butlach o poj. 18,9 ltr

Zapytnie ofertowe - naprawa Videogastroskopu Pentax EG-2990I

Zapytanie ofertowe - naprawa aparatu RTG z ramieniem C BV Endura Select 2201 o sn 718074 poprzez dostawę i wymianę lampy RTG

Zapytanie ofertowe - świadczenie usług transportu sanitarnego typu R

Zapytanie ofertowe - na roczną pogwarancyjna obsługę serwisową platform sprzętowych w tym skanera AGFA CR o sn 31544 i skanera AGFA DX-M o sn 11082 wraz ze składnikami systemów

Zapytanie ofertowe - na dostawę licencji do aktualizacji definicji bazy wirusów oraz posiadanego przez Zamawiającego systemu antywirusowego „ESET Endpoint Antivirus + File Security ”

Zapytanie ofertowe - pogwarancyjna obsługa serwisowa platform sprzętowych - w tym AGFA CR o sn 31544 i skanera AGFA DX- M o sn 11082

Zapytanie ofertowe - Usługa serwisu wind - OP im. J.Korczaka

Zapytanie ofertowe - Dostawa cewki Body Matrix do rezonansu magnetycznego Magnetom Avanto

Zapytanie ofertowe - Dostawa głowicy convex 2-6 MHz - 8823

Zapytanie ofertowe - Dostawa niszczarek

Zapytanie ofertowe - Przeglady aparatów do znieczulania i respiratorów

Zapytanie ofertowe - Wykonanie i montaż wiat stalowych_powtórzone

Zapytanie ofertowe - Przegląd 5 letni budynków WWCOiT im.M.Kopernika w Łodzi

Zapytanie ofertowe - wymiana drewnianej stolarki okiennej w obiektach Szpitala

Zapytanie ofertowe - dostawa i montaż 19 szt. klimatyzatorów

Zapytanie ofertowe - dostawa lampy rentgenowskiej do aparatu Argostat Mecall o sn 025/800

Zapytanie ofertowe - Naprawy pokryć dachowych i obróbek blacharskich

Zapytanie ofertowe - Wykonanie i montaż wiat stalowych dla WWCOiT im. M.Kopernika w Łodzi

Zapytanie ofertowe - Serwis aparatu SPECT/CT Symbia T sn 1314

Zapytanie ofertowe - konserwacja instalacji przyzywowej

Zapytanie ofertowe - dostawa i montaż klimatyzatorów

Zapytanie ofertowe - dostawa wody mineralnej

Zapytanie ofertowe - naprawa aparatu RTG z ramieniem C BV Pulsera o sn. 1954

Zapytanie ofertowe - na dostawę kaset i materiałów eksploatacyjnych do analizatora parametrów krytycznych GEM Premier 4000

Zapytanie ofertowe - Usługa przeglądów konserwacyjnych węzła instalacji kogeneracji

Zapytanie ofertowe - Sprzedaż, dostawa, instalacja i uruchomienie napędu drzwi osłonowych w pomieszczeniu akceleratora Clinac 2300(2) o nr 134 dla Zakładu Teleradioterapii

Zapytanie ofertowe - Świadczenie usług telekomunikacyjnych - stacjonarnych

Zapytanie ofertowe - usługa transportowa

Zapytanie ofertowe - wykonanie naprawy Cytometru Przepływowego Facs Canto II

Zapytanie ofertowe - meble biurowe

Zapytanie ofertowe - na roczną pogwarancyjną obsługę serwisową angiografu typ Artis Zee Ceiling

Zapytanie ofertowe - Rozbudowa systemu SSP

Zapytanie ofertowe - na wykonanie obsługi serwisowej aparatu RTG Argostat prod. Mecall o nr seryjnym 025/800

Zapytanie ofertowe - Usługa konserwacji układu oddymiania

Zapytanie ofertowe - na sprzedaż niszczarek

Zapytanie ofertowe - na wykonanie przeglądów technicznych aparatów do znieczulania

Zapytanie ofertowe - na świadczenie przeglądów gwarancyjnych i okresowych urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, nawilżających i schładzających

Zapytanie ofertowe - na wykonanie instalacji oświetlenia identyfikacyjnego dla lądowiska śmigłowców

Zapytanie ofertowe - Zaproszenie do złożenia oferty - usługa konserwacji i usuwania awarii instalacji sygnalizacji alarmu pożaru i instalacji oddymiania

Zapytanie ofertowe - ZAPROSZENIE DO ZLOZENIA OFERTY - USTNIKI

Zapytanie ofertowe - Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie przeglądów technicznych 25 szt. respiratorów Hamilton

Zapytanie ofertowe - Zaproszenie do złożenia oferty na olej opałowy

Zapytanie ofertowe - Urządzenia kontrolno-pomiarowe do sprawdzania kardiomonitorów

Zapytanie ofertowe - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na sprzedaż niszczarek

Zapytanie ofertowe - Usługa przeglądów okresowych modułów kogeneracyjnych VITOBLOC

Zapytanie ofertowe - Płyta MHR-FC

Zapytanie ofertowe - wymiana pięciu wyłączników na odpływach kablowych w szpitalnej abonenckiej sieci transformatorowej przy ul. Sanockiej 1 w Łodzi.

Zapytanie ofertowe - serwis systemów AGFA

Usunięcie awarii oraz dostosowanie do wymagań normy drzwi z napędem automatycznym

Usługa sterylizacji tlenkiem etylenu

Ogłoszenie - Woda Mineralna

Zabezpieczenie przed zalewaniem budynków

Wymiana i dostosowanie instalacji ciepłowniczej i klimatyzacyjnej węzła cieplnego w obiekcie ul. Ciołkowskiego 2 WWCOiT im. M. Kopernika

Zespół Servo AMP

Telefony Komórkowe

Wykonanie prac remontowych Sali wybudzeń bloku operacyjnego

Zamówienie na transport

Zamówienie na wykonanie pieczątek służbowych

 

Autor : Administrator Administrator
Liczba wyświetleń : 30536
Data publikacji : 14 lutego 2017
Data aktualizacji : 6 września 2019

Drukuj   
Historia zmian artykułu:
1 Zarębski Michał, 6 września 2019
Dodano zapytania ofertowe: Usunięcie awarii kolumn chirurgicznych i anestezjologicznych; Wykonanie instalacji p.poż. na VIII piętrze budynku wysokiego WWCOIT Bednarski Borys, 16 sierpnia 2019
Dodano zapytanie ofertowe - Świadczenie usług w zakresie koordynowana pracą lekarzy radiologów Bednarski Borys, 13 sierpnia 2019
Dodano: Zapytanie ofertowe - Zakup/leasing samochodu dostawczego typu furgon Bednarski Borys, 31 lipca 2019
Aktualizacja: Obsługa Systemu Informacji Prawnej Bednarski Borys, 24 lipca 2019
Dodano: Zapytanie ofertowe - Obsługa Systemu Informacji Prawnej Bednarski Borys, 18 lipca 2019
1 Zarębski Michał, 10 lipca 2019
1 Zarębski Michał, 5 lipca 2019
Dodano zapytanie ofertowe - zakup środków ochrony radiologicznej Bednarski Borys, 27 czerwca 2019
Dodano: Zapytanie ofertowe - Stymulator do stymulacji nerwów krzyżowych Bednarski Borys, 14 czerwca 2019
Dodano zapytanie ofertowe - dostawa wody mineralnej dla Pracowników Centrum Bednarski Borys, 24 maja 2019
1 Zarębski Michał, 23 maja 2019
Dodano zapytanie ofertowe - naprawa Videobronchoskopu BF-UC180F Bednarski Borys, 22 maja 2019
Dodano zapytanie ofertowe - dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatorów Bednarski Borys, 30 kwietnia 2019
Dodano zapytanie ofertowe na elektrodę 4-kontaktową, Stymulatory do stymulacji nerwów krzyżowych oraz Programator pacjenta umożliwiającego zmianę aktywnego programu Bednarski Borys, 26 kwietnia 2019
3 Zarębski Michał, 19 kwietnia 2019
2 Zarębski Michał, 19 kwietnia 2019
1 Zarębski Michał, 19 kwietnia 2019
1 Zarębski Michał, 19 kwietnia 2019
19-04-2019 Zarębski Michał, 19 kwietnia 2019
1 Zarębski Michał, 11 kwietnia 2019
1 Zarębski Michał, 11 kwietnia 2019
1 Zarębski Michał, 11 kwietnia 2019
2 Zarębski Michał, 8 kwietnia 2019
Dodano zapytanie ofertowe na dost. kaset i mat. ekspl. do analizatora parametrów krytycznych GEM Premier 4000 dla OIT Bednarski Borys, 4 kwietnia 2019
Dodano: Zapytanie ofertowe na świadczenie usług telekomkunkacyjnych przez Operatora telefonii komórkowej Bednarski Borys, 18 marca 2019
Dodano: zapytanie ofertowe na naprawę Videogastroskopu GIF-H190 Bednarski Borys, 6 marca 2019
Dodano: Zapytanie ofertowe - świadczenie usług doradztwa specjalistycznego w zakresie aparatury medycznej Bednarski Borys, 25 lutego 2019
Dodano: Zapytanie ofertowe - dzierżawa i odczyt dawkomierzy indywidualnych i środowiskowych promieniowania jonizującego przez okres 2 lat Bednarski Borys, 25 lutego 2019
Dodano: Zapytanie ofertowe - naprawa aparatu RTG z ramieniem C BV Endura o nr seryjnym 534 poprzez dostawe i wymianę lampy Bednarski Borys, 25 lutego 2019
Dodano: zapytanie ofertowe - Świadczenie usług transportu sanitarnego typu "R" Bednarski Borys, 22 lutego 2019
Poprawka ogłoszenia - ustniki Bednarski Borys, 22 lutego 2019
Dodano: dostawa ustników oraz filtrów bakteryjno-wirusowych Bednarski Borys, 22 lutego 2019
Dodano zapytanie ofertowe - zakup paliwa do samochodów służbowych Centrum Bednarski Borys, 13 lutego 2019
Dodano zapytanie ofertowe - przeglad aparatów do znieczulania. Bednarski Borys, 12 lutego 2019
Dodano zapytanie ofertowe - na dostawę Filtrów bakterio-wirusowych oraz ustników jednorazowych do spirometrii Bednarski Borys, 8 lutego 2019
Dodano: Zapytanie ofertowe - na wykonanie usługi serwisowej aparatu SPECT CT Symbia T Bednarski Borys, 24 stycznia 2019
Dodano: Swiadczenie usługi konserwacji stałej i planowych przeglądach bieżących i okresowych stacji transformatorowych w obiektach WWCOiT Bednarski Borys, 18 stycznia 2019
Poprawki Bednarski Borys, 18 stycznia 2019
Dodano: Nadzór autorski do systemu „Pracownia Preparatów; Nadzór autorski do systemu „BASIS – Serologia i BASIS – Bank krwi” Bednarski Borys, 18 stycznia 2019
Dod. zapytanie ofertowe - woda Bednarski Borys, 11 stycznia 2019
Dod. zapytanie ofertowe - wykonanie przeglądów Respiratorów Hamilton Bednarski Borys, 9 stycznia 2019
Dodano ogłoszenie: Świadczenie usług transportu sanitarnego typu "R" Bednarski Borys, 4 stycznia 2019
Poprawki. Bednarski Borys, 21 grudnia 2018
Dod. zapytanie ofertowe - usługi lekarskie (konsultacje) w dziedzinie kardiologii dziecięcej świadczone na rzecz pacjentów Ośrodka Pediatrycznego im. dr J. Korczaka Bednarski Borys, 21 grudnia 2018
Dod. zapytanie ofertowe - aktualizacja dok. projektowej pn. "Przebudowa istniejących pomieszczeń na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii" Bednarski Borys, 21 grudnia 2018
Dodano zapytanie ofertowe - dostawa metryczek do worków na odpady medyczne Bednarski Borys, 17 grudnia 2018
Dodano zapytanie ofertowe - dostawa oleju opałowego Bednarski Borys, 12 grudnia 2018
1 Bednarski Borys, 12 grudnia 2018
Dodano zapytanie ofertowe - konserwacja stała i plan. przeglady bieżace i okresowe stacji transformatorowych Bednarski Borys, 12 grudnia 2018
Dodano zapytanie ofertowe - naprawa Videogastroskopu GIF-H185 Bednarski Borys, 28 listopada 2018
Dod. ogłoszenie - woda Bednarski Borys, 16 listopada 2018
Dodano ogłoszenie: Naprawa Videogastroskopu Pentax EG-2990I Bednarski Borys, 26 października 2018
Usunięto ogłoszenia: odśnieżanie, kurier Bednarski Borys, 16 października 2018
Dodano zapytanie ofertowe na naprawe aparatu RTG z ramieniem C BV Endura Select 2201 o nr seryjnym 718074 poprzez dostawę i wymianę lampy RTG Bednarski Borys, 11 października 2018
Dodano zapytanie ofertowe - świadczenie usług transportu sanitarnego typu R Bednarski Borys, 9 października 2018
Dodano: zapytanie ofertowe na roczną pogwarancyjna obsługę serwisową platform sprzętowych w tym skanera AGFA CR o sn 31544 i skanera AGFA DX-M o sn 11082 wraz ze składnikami systemów Bednarski Borys, 8 października 2018
Poprawki. Bednarski Borys, 3 października 2018
Dodano: Zapytanie ofertowe - na dostawę licencji do aktualizacji definicji bazy wirusów oraz posiadanego przez Zamawiającego systemu antywirusowego „ESET Endpoint Antivirus + File Security ” Bednarski Borys, 3 października 2018
Dodano zapytanie ofertowe - pogwarancyjna obsługa serwisowa platform sprzętowych - w tym AGFA CR o sn 31544 i skanera AGFA DX- M o sn 11082 Bednarski Borys, 2 października 2018
Usunięcie ogłoszenia: Zapytanie ofertowe - Roczna pogwarancyjna obsługa serwisowa skanera AGFA CR o sn 31544 i skanera AGFA DX-M o sn 11082 wraz ze składnikami systemów Bednarski Borys, 1 października 2018
Dodanie ogłoszenia: Zapytanie ofertowe - usługa odśnieżania terenu szpitala i wywóz śniegu Bednarski Borys, 28 września 2018
Aktualizacja Bednarski Borys, 28 września 2018
1 Zarębski Michał, 28 września 2018
1 Zarębski Michał, 27 września 2018
1 Zarębski Michał, 27 września 2018
1 Zarębski Michał, 27 września 2018
1 Zarębski Michał, 27 września 2018
1 Zarębski Michał, 27 września 2018
Dodano zapytanie ofertowe: Usługa serwisu wind - OP im. J.Korczaka Bednarski Borys, 17 września 2018
Aktualizacja linku. Bednarski Borys, 12 września 2018
Zapytanie ofertowe na dostawę cewki Body Matrix do rezonansu magnetycznego Magnetom Avanto Bednarski Borys, 12 września 2018
Dodano zapytanie ofertowe: Dostawa głowicy convex 2-6 MHz - 8823 Bednarski Borys, 29 sierpnia 2018
Dodano zapytanie ofertowe - Dostawa niszczarek. Bednarski Borys, 28 sierpnia 2018
Dodano zapytanie ofertowe - Przeglady aparatów do znieczulania i respiratorów Bednarski Borys, 22 sierpnia 2018
Dodano zapytanie ofertowe - Wykonanie i montaż wiat stalowych_powtórzone Bednarski Borys, 17 sierpnia 2018
Dodano zapytanie ofertowe - Przegląd 5 letni budynków WWCOiT im.M.Kopernika w Łodzi. Bednarski Borys, 17 sierpnia 2018
Dodano zapytanie ofertowe - wymiana drewnianej stolarki okiennej w obiektach Szpitala Bednarski Borys, 9 sierpnia 2018
Dodano: Zapytanie ofertowe - dostawa i montaż 19 szt. klimatyzatorów Bednarski Borys, 6 sierpnia 2018
Dodano zapytanie ofertowe na dostawe lampy rentgenowskiej do aparatu Argostat Mecal Bednarski Borys, 3 sierpnia 2018
Dod. zapytanie ofertowe - Naprawy pokryć dachowych i obróbek blacharskich Bednarski Borys, 31 lipca 2018
Dodano ogłoszenie: Zapytanie ofertowe - Wykonanie i montaż wiat stalowych dla WWCOiT im. M.Kopernika w Łodzi Bednarski Borys, 17 lipca 2018
Dodano zapytanie ofertowe: Serwis aparatu SPECT/CT Symbia T sn 1314 Bednarski Borys, 13 lipca 2018
Dodano ogłoszenie: Zapytanie ofertowe - konserwacja instalacji przyzywowej Bednarski Borys, 26 czerwca 2018
Dodano ogłoszenie: Zapytanie ofertowe - dostawa i montaż klimatyzatorów Bednarski Borys, 19 czerwca 2018
Dodano ogłoszenie: Zapytanie ofertowe - dostawa wody mineralnej Bednarski Borys, 16 maja 2018
Dodanie ogłoszenia: Zapytanie ofertowe - naprawa aparatu RTG z ramieniem C BV Pulsera o sn. 1954 Bednarski Borys, 16 maja 2018
25.04.2018 Zarębski Michał, 25 kwietnia 2018
Dodano zapytanie ofertowe - konserw. węzła instalacji kogeneracji Bednarski Borys, 23 marca 2018
Dodano zapytanie ofertowe - napęd drzwi osłonowych Clinac 2300(2) Bednarski Borys, 22 marca 2018
Dodano zapytanie ofertowe: Świadczenie usług telekomunikacyjnych - stacjonarnych Bednarski Borys, 19 marca 2018
1 Rakowski Marcin, 15 marca 2018
1 Rakowski Marcin, 15 marca 2018
1 Rakowski Marcin, 27 lutego 2018
1 Rakowski Marcin, 27 lutego 2018
1 Rakowski Marcin, 26 lutego 2018
1 Rakowski Marcin, 26 lutego 2018
Dod. ogłoszenie - Usługa konserwacji układu oddymiania Bednarski Borys, 19 lutego 2018
1 Rakowski Marcin, 16 lutego 2018
1 Rakowski Marcin, 14 lutego 2018
1 Rakowski Marcin, 14 lutego 2018
1 Rakowski Marcin, 14 lutego 2018
1 Rakowski Marcin, 9 lutego 2018
1 Rakowski Marcin, 31 stycznia 2018
1 Rakowski Marcin, 19 stycznia 2018
Dodano ofertę - przegląd respiratorów Bednarski Borys, 4 stycznia 2018
Dodano Zaproszenie do złożenia oferty na olej opałowy. Bednarski Borys, 3 stycznia 2018
1 Rakowski Marcin, 21 grudnia 2017
1 Rakowski Marcin, 12 października 2017
1 Rakowski Marcin, 9 października 2017
1 Rakowski Marcin, 9 października 2017
1 Rakowski Marcin, 9 października 2017
1 Rakowski Marcin, 28 września 2017
1 Rakowski Marcin, 26 września 2017
1 Rakowski Marcin, 20 września 2017
2 Rakowski Marcin, 20 września 2017
2 Administrator Administrator, 11 sierpnia 2017
ad Administrator Administrator, 9 sierpnia 2017
ss Administrator Administrator, 9 sierpnia 2017
1 Administrator Administrator, 7 lipca 2017
1 Administrator Administrator, 29 czerwca 2017
1 Administrator Administrator, 22 czerwca 2017
1 Administrator Administrator, 31 maja 2017
1 Administrator Administrator, 22 maja 2017
1 Administrator Administrator, 8 maja 2017
1 Administrator Administrator, 5 maja 2017
1 Administrator Administrator, 25 kwietnia 2017
1 Administrator Administrator, 25 kwietnia 2017
1 Administrator Administrator, 4 kwietnia 2017
1 Administrator Administrator, 4 kwietnia 2017
1 Administrator Administrator, 30 marca 2017
2 Administrator Administrator, 28 marca 2017
1 Administrator Administrator, 23 lutego 2017
1 Administrator Administrator, 23 lutego 2017
Program regionalny, Narodowa strategia spójności
Promuje Łódzkie
RSMI
UNIA EUROPEJSKA, europejski fundusz rozwou regionalnego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
© Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego