Szpital im. M. Kopernika w Łodzi

Menu

Zgodność ze standardami

 

 

 

Działalność Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika
w Łodzi w warunkach rynkowych sprawia, że wymagania dotyczące jakości udzielania świadczeń zdrowotnych oraz promocji zdrowia, w powiązaniu z najnowszą wiedzą medyczną, etyką zawodową oraz obowiązującym ustawodawstwem, odgrywają coraz większą rolę. W swojej działalności podlegamy wpływom różnych czynników zarówno wewnętrznym jak i zewnętrznym. Mogą one przyczynić się do niepewności związanej z faktem czy i kiedy będzie możliwe osiągnięcie założonych celów. Radzenie sobie z tym problemem jest możliwe dzięki prowadzonej identyfikacji, analizie i ocenie potencjalnych zagrożeń oraz stopnia ryzyk z nimi związanych.

Chcąc zwiększyć swoją wiarygodność w kontaktach z pacjentami, personelem czy dostawcami oraz poprawić organizację zarządzania ukierunkowaną na poprawę jakości udzielanych świadczeń przy jednoczesnej minimalizacji negatywnego oddziaływania na środowisko oraz potencjalne zagrożenia w miejscu pracy, zapewniając bezpieczeństwo przetwarzanych informacji nieodzownym w naszej ocenie jest posiadanie Zintegrowanego System Zarządzania. Funkcjonujący System przyczynił się do przeprowadzenia w sposób usystematyzowany przeglądu procesu zarządzania jednostka, ujednolicenia standardów diagnostyki i leczenia, określenia celów i posiadanych potencjałów oraz identyfikacji, analizy i oceny ryzyka w odniesieniu do każdego z wyznaczanych celów czy procesów. Proces wymagał dużego zaangażowania zarówno Dyrekcji jak i wszystkich pracowników, ale dzięki wykonanej mozolnej pracy zdobyta wiedza i wyciągnięte wnioski pozwalają na racjonalne zarządzenie wieloprofilową palcówką.

Posiadamy Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy według norm: ISO 9001, ISO 27001, OHSAS 18001. Szpital uzyskał również w 2014 roku certyfikat akredytacyjny potwierdzający nakierowanie wszelkich działań bezpośrednio na bezpieczeństwo pacjentów, pracowników, współpracowników oraz osób przebywających na terenie Szpitala. W grudniu 2015 roku certyfikowano System Zarządzania Środowiskowego zgodnie z wymaganiami normy ISO 14001.
Do nadzoru nad całym Systemem wyznaczono przedstawiciela kierownictwa - Kierownika Pionu Organizacji i Systemów Zarządzania, który jest również inicjatorem działań na rzecz poprawy jakości oraz łącznikiem Dyrekcji z pracownikami. Jego aktywność skierowana jest na szerzenie świadomości projakościowej, bezpieczeństwa informacji, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz minimalizacji negatywnego oddziaływania na środowisko.

         Mamy ambicje dalszego budowania wizerunku Szpitala jako lidera na rynku medycznym w związku z tym świadomi swojej organizacji podjęliśmy decyzje
o konieczności dalszego doskonalenia w zakresie GRC i uruchomiono w tym celu procedurę wdrożenia standardów oceny ryzyka określonych w normie PN-ISO 31000.

 

Autor : Administrator Administrator
Liczba wyświetleń : 3339
Data publikacji : 28 sierpnia 2015
Data aktualizacji : 24 października 2016

Drukuj   
Historia zmian artykułu:
2 Cofnięcie dezaktywacji Rakowski Marcin, 24 października 2016
1 Administrator Administrator, 25 kwietnia 2016
1 Administrator Administrator, 2 grudnia 2015
1 Administrator Administrator, 2 października 2015
1 Administrator Administrator, 1 października 2015
1 Administrator Administrator, 30 września 2015
1 Administrator Administrator, 29 września 2015
1 Administrator Administrator, 31 sierpnia 2015
Program regionalny, Narodowa strategia spójności
Promuje Łódzkie
RSMI
UNIA EUROPEJSKA, europejski fundusz rozwou regionalnego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
© Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego