Zamówienia do 30 000 euro - LPM

Przejdź do PEŁNEJ WERSJI strony

Szpital im. M. Kopernika w Łodzi

Zapytanie ofertowe na roczny serwis
RTG Digital Diagnost o S/N 1300045

Zapytanie ofertowe na Wykonanie usługi konserwacji
urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i schładzających

Zapytanie ofertowe USŁUGI SZKOLENIA DLA
PRACOWNIKÓW MERYTORYCZNYCH ORAZ ŚCISŁEJ
KADRY KIEROWNICZEJ nowej ustawy
z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych

Zapytanie ofertowe na usługę odśnieżania

Zapytanie ofertowe na dostawe stopnia końcowego
mocy XXL do rezonansu Magnetom Avanto o sn 27916

Zapytanie ofertowe na świadczenie na rzecz Centrum
usługi serwisowej systemu rejestracji wjazdu,
bram elektrycznych i szlabanów

Zapytanie ofertowe na naprawę USG iE 33 o sn B00F9V

Zapytanie ofertowe na wykonanie drenażu odwadniającego,
izolacji przeciwwilgociowej, ocieplenie ścian

Zapytanie ofertowe na usługę gospodarowania odpadów

Zapytanie ofertowe na wykonanie prac remontowych
Wymiana drewnianej stolarki okiennej w obiektach Szpitala

Zapytanie ofertowe na przegląd Aparatów do znieczulania Fabius , Respiratorów  Evita i Savina

Zapytanie ofertowe na naprawę Videobronchoskopu BF-UC180F  o sn 7510882

Zapytanie ofertowe na dostawę rękawic nitrylowych
bezpudrowych z mankietem, niesterylnych diagnostyczno-laboratoryjnych

Zapytanie ofertowe - na naprawę RTG
z ramieniem C BV Pulsera o S/N 1954

Zapytanie ofertowe - na zakup, montaż i konfigurację
centrali systemu DSO

Zapytanie ofertowe - na roczną usługę
wykonywania testów specjalistycznych aparatów
wykorzystujących promieniowanie jonizujące
i monitorów do prezentacji obrazów medycznych

Zapytanie ofertowe - Dostawa wody mineralnej

Zapytanie ofertowe - Usługa odbioru/wywozu
odpadów płynnych z Ośrodka Wczesnej Rehabilitacji
Kardiologicznej przy ul. Popioły 40

Zapytanie ofertowe - Dostawa, montaż
i uruchomienie klimatyzatorów

Zapytanie ofertowe - Przegląd serwisowy i konserwacja
aparatury i automatyki instalacji węzła kogeneracji
w budynku głównym oraz budynku Pracowni PET

Zapytanie ofertowe - usługi telekomunikacyjne,
utrzymanie central

Zapytanie ofertowe - Zakup sprzętu kontrolno dozymetrycznego
dla Zakładu Fizyki Medycznej Centrum

Zapytanie ofertowe - Roczna obsługa serwisowa
aparatów DRX 1 o S/N 1268 i DRX 1 o S/N 1307

Zapytanie ofertowe - Roczna obsługa serwisowa
aparatu DRX Revolution o S/N 3069

Zapytanie ofertowe - Roczna obsługa serwisowa
aparatu DRX Evolution S/N 5074

Zapytanie ofertowe - Świadczenie usługi konserwacji i usuwaniu
awarii instalacji sygnalizacji alarmu pożaru, instalacji oddymiania
i Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego

Zapytanie ofertowe - Serwis angiografu Allura Xper FD 20

Zapytanie ofertowe - Przegląd aparatów do znieczulania
Datex Ohmeda

Zapytanie ofertowe - 5 miesięczna obsługa
serwisowa aparatu SPECT CT

Zapytanie ofertowe - Przeprowadzenie jednodniowego szkolenia
wewnętrznego z zakresu MDR i VAT

Zapytanie ofertowe - naprawa Videoduodenoskopu TJF-Q180V

Zapytanie ofertowe na dostawę wymiennika ciepła
do lampy RTG tomografu komp. Aquilion RXL

Zapytanie ofertowe:
na roczna obsługę serwisowąplatform sprzetowych
w tym AGFA CR i AGFA DX-M oraz stacji opisowej

Zapytanie ofertowe - Przegląd 25 szt. Respiratorów Hamilton

Zapytanie ofertowe - Naprawa Videokolonoskopu CF-H185L

Zapytanie ofertowe - Naprawa Bronchoskopu BF-UC180F

Zapytanie ofertowe - Dostawa niszczarek

Zapytanie ofertowe - Dostawa lampy rentgenowskiej do aparatu
RTG Argostat Mecall o S/N 025/800

Zapytanie ofertowe - Roczna obsługa serwisowa aparatu
RTG Digital Diagnost o S/N 1300045

Zapytanie ofertowe - Serwis Rekonstruktora 3D w aparacie Rentgenowskim

Zapytanie ofertowe - Usługa serwisowa systemu parkingowego RFID,
szlabanów i bram elektrycznych

ZAPYTANIE OFERTOWE - USŁUGA ODŚNIEŻANIA TERENU WEWNĘTRZNEGO SZPITALA

Zapytanie ofertowe na usługę rocznej pogwarancyjnej obsługi serwisowej aparatów: RTG Combi Elevator o nr fabrycznym 5356 i RTG Ultimax o nr fabrycznym 99D0542434, 99D0547079.

Zapytanie ofertowe - Usunięcie awarii kolumn
chirurgicznych i anestezjologicznych

Zapytanie ofertowe:
reinstalacja systemu Respiratory Gating o S/N H503027-GATING
z akceleratora Clinac iX o S/N H140705
i instalacja na akcelerator Clinac iX o S/N H141021
oraz reinstalację systemu RapidArc o S/N HRD1375-RARCDEL
z akceleratora Clinac iX o S/N H140705
i instalacja na akcelerator Clinac iX o S/N H140920

ZAPYTANIE OFERTOWE USŁUGA SERWISOWA PRZEGLĄDY SYSTEMU PARKINGOWEGO RFID, SZLABANÓW I BRAM ELEKTRYCZNYCH

Zapytanie ofertowe - Wykonanie instalacji p.poż. na VIII piętrze
budynku wysokiego WWCOIT

Zapytanie ofertowe - Usunięcie awarii kolumn
chirurgicznych i anestezjologicznych

Zapytanie ofertowe - Świadczenie usług w zakresie koordynowana pracą lekarzy radiologów

Zapytanie ofertowe - Zakup/leasing samochodu dostawczego typu furgon

Zapytanie ofertowe - Obsługa Systemu Informacji Prawnej

Zapytanie ofertowe - na dostawę montaż i konfigurację systemu DSO (dźwiękowego systemu ostrzegawczego)

Zapytanie ofertowe - naprawa Videobronchoskopu BF-1T180

Zapytanie ofertowe - zakup środków ochrony radiologicznej

Zapytanie ofertowe - Stymulator do stymulacji nerwów krzyżowych

Zapytanie ofertowe - dostawa wody mineralnej dla Pracowników Centrum

Zapytanie ofertowe - naprawa Videobronchoskopu BF-UC180F

Zapytanie ofertowe - dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatorów

Zapytanie ofertowe na elektrodę 4-kontaktową,
Stymulatory do stymulacji nerwów krzyżowych
oraz Programator pacjenta umożliwiającego zmianę aktywnego programu

USŁUGA ODBIORU/WYWOZU ODPADÓW PŁYNNYCH Z OSRODKA REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ W ŁODZI PRZY UL. POPIOŁY 40

Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądów okresowych modułów kogeneracyjnych

Zapytanie ofertowe na dostawę niszczarek

Zapytanie ofertowe na dost. kaset i mat. ekspl. do analizatora
parametrów krytycznych GEM Premier 4000 dla OIT

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług telekomunikacyjnych
przez Operatora telefonii komórkowej

Zapytanie ofertowe na naprawę Videogastroskopu GIF-H190

Zapytanie ofertowe - świadczenie usług doradztwa specjalistycznego
w zakresie aparatury medycznej

Zapytanie ofertowe - dzierżawa i odczyt dawkomierzy indywidualnych
i środowiskowych promieniowania jonizującego przez okres 2 lat

Zapytanie ofertowe - naprawa aparatu RTG z ramieniem C BV Endura
o nr seryjnym 534 poprzez dostawe i wymianę lampy

Zapytanie ofertowe - Świadczenie usług transportu sanitarnego typu "R"

Zapytanie ofertowe - zakup paliwa do samochodów służbowych Centrum

Zapytanie ofertowe - przeglad aparatów do znieczulania

Zapytanie ofertowe - na dostawę Filtrów bakterio-wirusowych
oraz ustników jednorazowych do spirometrii

Zapytanie ofertowe - na wykonanie usługi serwisowej
aparatu SPECT CT Symbia T o nr seryjnym 1314
wraz ze stacja roboczą Symbia.net o nr seryjnym 1459

Zapytanie ofertowe - świadczenie usługi konserwacji stałej
i planowych przeglądach bieżących i okresowych
stacji transformatorowych w obiektach WWCOiT

Zapytanie ofertowe - na nadzór autorski do posiadanego
przez Zamawiającego systemu „BASIS – Serologia i BASIS – Bank krwi”

Zapytanie ofertowe - na nadzór autorski do posiadanego
przez Zamawiającego systemu "Pracownia Preparatów"

Zapytanie ofertowe - woda

Zapytanie ofertowe - wykonanie przeglądów Respiratorów Hamilton

Zapytanie ofertowe - świadczenie usług transportu sanitarnego typu "R"

Zapytanie ofertowe - usługi lekarskie (konsultacje) w dziedzinie kardiologii dziecięcej świadczone na rzecz pacjentów Ośrodka Pediatrycznego im. dr J. Korczaka

Zapytanie ofertowe - aktualizacja dok. projektowej pn. "Przebudowa istniejących pomieszczeń na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii"

Zapytanie ofertowe - dostawa metryczek do worków na odpady medyczne

Zapytanie ofertowe - dostawa oleju opałowego

Zapytanie ofertowe - konserwacja stała i plan. przeglady bieżace i okresowe stacji transformatorowych

Zapytanie ofertowe - naprawa Videogastroskopu GIF-H185

Zapytanie ofertowe - wynajem dla tut. Centrum urządzeń grzewczo-chłodzących dozujących wodę oraz dostawa niegazowanej wody źródlanej w butlach o poj. 18,9 ltr

Zapytnie ofertowe - naprawa Videogastroskopu Pentax EG-2990I

Zapytanie ofertowe - naprawa aparatu RTG z ramieniem C BV Endura Select 2201 o sn 718074 poprzez dostawę i wymianę lampy RTG

Zapytanie ofertowe - świadczenie usług transportu sanitarnego typu R

Zapytanie ofertowe - na roczną pogwarancyjna obsługę serwisową platform sprzętowych w tym skanera AGFA CR o sn 31544 i skanera AGFA DX-M o sn 11082 wraz ze składnikami systemów

Zapytanie ofertowe - na dostawę licencji do aktualizacji definicji bazy wirusów oraz posiadanego przez Zamawiającego systemu antywirusowego „ESET Endpoint Antivirus + File Security ”

Zapytanie ofertowe - pogwarancyjna obsługa serwisowa platform sprzętowych - w tym AGFA CR o sn 31544 i skanera AGFA DX- M o sn 11082

Zapytanie ofertowe - Usługa serwisu wind - OP im. J.Korczaka

Zapytanie ofertowe - Dostawa cewki Body Matrix do rezonansu magnetycznego Magnetom Avanto

Zapytanie ofertowe - Dostawa głowicy convex 2-6 MHz - 8823

Zapytanie ofertowe - Dostawa niszczarek

Zapytanie ofertowe - Przeglady aparatów do znieczulania i respiratorów

Zapytanie ofertowe - Wykonanie i montaż wiat stalowych_powtórzone

Zapytanie ofertowe - Przegląd 5 letni budynków WWCOiT im.M.Kopernika w Łodzi

Zapytanie ofertowe - wymiana drewnianej stolarki okiennej w obiektach Szpitala

Zapytanie ofertowe - dostawa i montaż 19 szt. klimatyzatorów

Zapytanie ofertowe - dostawa lampy rentgenowskiej do aparatu Argostat Mecall o sn 025/800

Zapytanie ofertowe - Naprawy pokryć dachowych i obróbek blacharskich

Zapytanie ofertowe - Wykonanie i montaż wiat stalowych dla WWCOiT im. M.Kopernika w Łodzi

Zapytanie ofertowe - Serwis aparatu SPECT/CT Symbia T sn 1314

Zapytanie ofertowe - konserwacja instalacji przyzywowej

Zapytanie ofertowe - dostawa i montaż klimatyzatorów

Zapytanie ofertowe - dostawa wody mineralnej

Zapytanie ofertowe - naprawa aparatu RTG z ramieniem C BV Pulsera o sn. 1954

Zapytanie ofertowe - na dostawę kaset i materiałów eksploatacyjnych do analizatora parametrów krytycznych GEM Premier 4000

Zapytanie ofertowe - Usługa przeglądów konserwacyjnych węzła instalacji kogeneracji

Zapytanie ofertowe - Sprzedaż, dostawa, instalacja i uruchomienie napędu drzwi osłonowych w pomieszczeniu akceleratora Clinac 2300(2) o nr 134 dla Zakładu Teleradioterapii

Zapytanie ofertowe - Świadczenie usług telekomunikacyjnych - stacjonarnych

Zapytanie ofertowe - usługa transportowa

Zapytanie ofertowe - wykonanie naprawy Cytometru Przepływowego Facs Canto II

Zapytanie ofertowe - meble biurowe

Zapytanie ofertowe - na roczną pogwarancyjną obsługę serwisową angiografu typ Artis Zee Ceiling

Zapytanie ofertowe - Rozbudowa systemu SSP

Zapytanie ofertowe - na wykonanie obsługi serwisowej aparatu RTG Argostat prod. Mecall o nr seryjnym 025/800

Zapytanie ofertowe - Usługa konserwacji układu oddymiania

Zapytanie ofertowe - na sprzedaż niszczarek

Zapytanie ofertowe - na wykonanie przeglądów technicznych aparatów do znieczulania

Zapytanie ofertowe - na świadczenie przeglądów gwarancyjnych i okresowych urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, nawilżających i schładzających

Zapytanie ofertowe - na wykonanie instalacji oświetlenia identyfikacyjnego dla lądowiska śmigłowców

Zapytanie ofertowe - Zaproszenie do złożenia oferty - usługa konserwacji i usuwania awarii instalacji sygnalizacji alarmu pożaru i instalacji oddymiania

Zapytanie ofertowe - ZAPROSZENIE DO ZLOZENIA OFERTY - USTNIKI

Zapytanie ofertowe - Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie przeglądów technicznych 25 szt. respiratorów Hamilton

Zapytanie ofertowe - Zaproszenie do złożenia oferty na olej opałowy

Zapytanie ofertowe - Urządzenia kontrolno-pomiarowe do sprawdzania kardiomonitorów

Zapytanie ofertowe - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na sprzedaż niszczarek

Zapytanie ofertowe - Usługa przeglądów okresowych modułów kogeneracyjnych VITOBLOC

Zapytanie ofertowe - Płyta MHR-FC

Zapytanie ofertowe - wymiana pięciu wyłączników na odpływach kablowych w szpitalnej abonenckiej sieci transformatorowej przy ul. Sanockiej 1 w Łodzi.

Zapytanie ofertowe - serwis systemów AGFA

Usunięcie awarii oraz dostosowanie do wymagań normy drzwi z napędem automatycznym

Usługa sterylizacji tlenkiem etylenu

Ogłoszenie - Woda Mineralna

Zabezpieczenie przed zalewaniem budynków

Wymiana i dostosowanie instalacji ciepłowniczej i klimatyzacyjnej węzła cieplnego w obiekcie ul. Ciołkowskiego 2 WWCOiT im. M. Kopernika

Zespół Servo AMP

Telefony Komórkowe

Wykonanie prac remontowych Sali wybudzeń bloku operacyjnego

Zamówienie na transport

Zamówienie na wykonanie pieczątek służbowych

 

Autor : Administrator Administrator
Liczba wyświetleń : 44518
Data publikacji : 14 lutego 2017
Data aktualizacji : 19 października 2020

Drukuj   
Historia zmian artykułu:
Dodano: Zapytanie ofertowe na roczny serwis RTG Digital Diagnost o S/N 1300045 Bednarski Borys, 19 października 2020
Nasze serwisy
Program regionalny, Narodowa strategia spójności
Promuje Łódzkie
RSMI
UNIA EUROPEJSKA, europejski fundusz rozwou regionalnego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
© Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.