Zamówienia do 30 000 euro - LPM

Przejdź do PEŁNEJ WERSJI strony

Szpital im. M. Kopernika w Łodzi

Zapytanie ofertowe na wykonanie instalacji
ochrony odgromowej na budynku frontowym i środkowym

Zapytanie ofertowe konkurs na wybór banku do bieżącej
obsługi konta podstawowego i kont pomocniczych Szpitala

Zapytanie ofertowe na wykonanie
przeglądów okresowych modułów kogeneracyjnych

Zapytanie ofertowe na dostawy paliw
do samochodów służbowych Centrum

Zapytanie ofertowe - kompleksowa usługa w zakresie
neurofizjologicznego monitoringu śródoperacyjnego

Zapytanie ofertowe na wykonywanie obsługi serwisowej
naprawy i konserwacje RTG Argostat prod. Mecall o sn 025/800

Zapytanie ofertowe na odnowienie wsparcia na urządzenia FortiGate FG-300D

Zapytanie ofertowe wycięcie drzew

Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądów technicznych 30 szt. respiratorów Hamilton

Zapytanie ofertowe na usługę serwisową, naprawy oraz rozbudowy systemów monitoringu

Zapytanie ofertowe na dostawę tuszy

Zapytanie ofertowe na dostawę płyty ABP3 do tomografu komputerowego Aquilion RXL o sn UCB12Z2055

Zapytanie ofertowe dot. opakowań i artykułów pomocniczych na receptury

Zapytanie ofertowe na roczny serwis
RTG Digital Diagnost o S/N 1300045

Zapytanie ofertowe na Wykonanie usługi konserwacji
urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i schładzających

Zapytanie ofertowe USŁUGI SZKOLENIA DLA
PRACOWNIKÓW MERYTORYCZNYCH ORAZ ŚCISŁEJ
KADRY KIEROWNICZEJ nowej ustawy
z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych

Zapytanie ofertowe na usługę odśnieżania

Zapytanie ofertowe na dostawe stopnia końcowego
mocy XXL do rezonansu Magnetom Avanto o sn 27916

Zapytanie ofertowe na świadczenie na rzecz Centrum
usługi serwisowej systemu rejestracji wjazdu,
bram elektrycznych i szlabanów

Zapytanie ofertowe na naprawę USG iE 33 o sn B00F9V

Zapytanie ofertowe na wykonanie drenażu odwadniającego,
izolacji przeciwwilgociowej, ocieplenie ścian

Zapytanie ofertowe na usługę gospodarowania odpadów

Zapytanie ofertowe na wykonanie prac remontowych
Wymiana drewnianej stolarki okiennej w obiektach Szpitala

Zapytanie ofertowe na przegląd Aparatów do znieczulania Fabius , Respiratorów  Evita i Savina

Zapytanie ofertowe na naprawę Videobronchoskopu BF-UC180F  o sn 7510882

Zapytanie ofertowe na dostawę rękawic nitrylowych
bezpudrowych z mankietem, niesterylnych diagnostyczno-laboratoryjnych

Zapytanie ofertowe - na naprawę RTG
z ramieniem C BV Pulsera o S/N 1954

Zapytanie ofertowe - na zakup, montaż i konfigurację
centrali systemu DSO

Zapytanie ofertowe - na roczną usługę
wykonywania testów specjalistycznych aparatów
wykorzystujących promieniowanie jonizujące
i monitorów do prezentacji obrazów medycznych

Zapytanie ofertowe - Dostawa wody mineralnej

Zapytanie ofertowe - Usługa odbioru/wywozu
odpadów płynnych z Ośrodka Wczesnej Rehabilitacji
Kardiologicznej przy ul. Popioły 40

Zapytanie ofertowe - Dostawa, montaż
i uruchomienie klimatyzatorów

Zapytanie ofertowe - Przegląd serwisowy i konserwacja
aparatury i automatyki instalacji węzła kogeneracji
w budynku głównym oraz budynku Pracowni PET

Zapytanie ofertowe - usługi telekomunikacyjne,
utrzymanie central

Zapytanie ofertowe - Zakup sprzętu kontrolno dozymetrycznego
dla Zakładu Fizyki Medycznej Centrum

Zapytanie ofertowe - Roczna obsługa serwisowa
aparatów DRX 1 o S/N 1268 i DRX 1 o S/N 1307

Zapytanie ofertowe - Roczna obsługa serwisowa
aparatu DRX Revolution o S/N 3069

Zapytanie ofertowe - Roczna obsługa serwisowa
aparatu DRX Evolution S/N 5074

Zapytanie ofertowe - Świadczenie usługi konserwacji i usuwaniu
awarii instalacji sygnalizacji alarmu pożaru, instalacji oddymiania
i Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego

Zapytanie ofertowe - Serwis angiografu Allura Xper FD 20

Zapytanie ofertowe - Przegląd aparatów do znieczulania
Datex Ohmeda

Zapytanie ofertowe - 5 miesięczna obsługa
serwisowa aparatu SPECT CT

Zapytanie ofertowe - Przeprowadzenie jednodniowego szkolenia
wewnętrznego z zakresu MDR i VAT

Zapytanie ofertowe - naprawa Videoduodenoskopu TJF-Q180V

Zapytanie ofertowe na dostawę wymiennika ciepła
do lampy RTG tomografu komp. Aquilion RXL

Zapytanie ofertowe:
na roczna obsługę serwisowąplatform sprzetowych
w tym AGFA CR i AGFA DX-M oraz stacji opisowej

Zapytanie ofertowe - Przegląd 25 szt. Respiratorów Hamilton

Zapytanie ofertowe - Naprawa Videokolonoskopu CF-H185L

Zapytanie ofertowe - Naprawa Bronchoskopu BF-UC180F

Zapytanie ofertowe - Dostawa niszczarek

Zapytanie ofertowe - Dostawa lampy rentgenowskiej do aparatu
RTG Argostat Mecall o S/N 025/800

Zapytanie ofertowe - Roczna obsługa serwisowa aparatu
RTG Digital Diagnost o S/N 1300045

Zapytanie ofertowe - Serwis Rekonstruktora 3D w aparacie Rentgenowskim

Zapytanie ofertowe - Usługa serwisowa systemu parkingowego RFID,
szlabanów i bram elektrycznych

ZAPYTANIE OFERTOWE - USŁUGA ODŚNIEŻANIA TERENU WEWNĘTRZNEGO SZPITALA

Zapytanie ofertowe na usługę rocznej pogwarancyjnej obsługi serwisowej aparatów: RTG Combi Elevator o nr fabrycznym 5356 i RTG Ultimax o nr fabrycznym 99D0542434, 99D0547079.

Zapytanie ofertowe - Usunięcie awarii kolumn
chirurgicznych i anestezjologicznych

Zapytanie ofertowe:
reinstalacja systemu Respiratory Gating o S/N H503027-GATING
z akceleratora Clinac iX o S/N H140705
i instalacja na akcelerator Clinac iX o S/N H141021
oraz reinstalację systemu RapidArc o S/N HRD1375-RARCDEL
z akceleratora Clinac iX o S/N H140705
i instalacja na akcelerator Clinac iX o S/N H140920

ZAPYTANIE OFERTOWE USŁUGA SERWISOWA PRZEGLĄDY SYSTEMU PARKINGOWEGO RFID, SZLABANÓW I BRAM ELEKTRYCZNYCH

Zapytanie ofertowe - Wykonanie instalacji p.poż. na VIII piętrze
budynku wysokiego WWCOIT

Zapytanie ofertowe - Usunięcie awarii kolumn
chirurgicznych i anestezjologicznych

Zapytanie ofertowe - Świadczenie usług w zakresie koordynowana pracą lekarzy radiologów

Zapytanie ofertowe - Zakup/leasing samochodu dostawczego typu furgon

Zapytanie ofertowe - Obsługa Systemu Informacji Prawnej

Zapytanie ofertowe - na dostawę montaż i konfigurację systemu DSO (dźwiękowego systemu ostrzegawczego)

Zapytanie ofertowe - naprawa Videobronchoskopu BF-1T180

Zapytanie ofertowe - zakup środków ochrony radiologicznej

Zapytanie ofertowe - Stymulator do stymulacji nerwów krzyżowych

Zapytanie ofertowe - dostawa wody mineralnej dla Pracowników Centrum

Zapytanie ofertowe - naprawa Videobronchoskopu BF-UC180F

Zapytanie ofertowe - dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatorów

Zapytanie ofertowe na elektrodę 4-kontaktową,
Stymulatory do stymulacji nerwów krzyżowych
oraz Programator pacjenta umożliwiającego zmianę aktywnego programu

USŁUGA ODBIORU/WYWOZU ODPADÓW PŁYNNYCH Z OSRODKA REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ W ŁODZI PRZY UL. POPIOŁY 40

Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądów okresowych modułów kogeneracyjnych

Zapytanie ofertowe na dostawę niszczarek

Zapytanie ofertowe na dost. kaset i mat. ekspl. do analizatora
parametrów krytycznych GEM Premier 4000 dla OIT

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług telekomunikacyjnych
przez Operatora telefonii komórkowej

Zapytanie ofertowe na naprawę Videogastroskopu GIF-H190

Zapytanie ofertowe - świadczenie usług doradztwa specjalistycznego
w zakresie aparatury medycznej

Zapytanie ofertowe - dzierżawa i odczyt dawkomierzy indywidualnych
i środowiskowych promieniowania jonizującego przez okres 2 lat

Zapytanie ofertowe - naprawa aparatu RTG z ramieniem C BV Endura
o nr seryjnym 534 poprzez dostawe i wymianę lampy

Zapytanie ofertowe - Świadczenie usług transportu sanitarnego typu "R"

Zapytanie ofertowe - zakup paliwa do samochodów służbowych Centrum

Zapytanie ofertowe - przeglad aparatów do znieczulania

Zapytanie ofertowe - na dostawę Filtrów bakterio-wirusowych
oraz ustników jednorazowych do spirometrii

Zapytanie ofertowe - na wykonanie usługi serwisowej
aparatu SPECT CT Symbia T o nr seryjnym 1314
wraz ze stacja roboczą Symbia.net o nr seryjnym 1459

Zapytanie ofertowe - świadczenie usługi konserwacji stałej
i planowych przeglądach bieżących i okresowych
stacji transformatorowych w obiektach WWCOiT

Zapytanie ofertowe - na nadzór autorski do posiadanego
przez Zamawiającego systemu „BASIS – Serologia i BASIS – Bank krwi”

Zapytanie ofertowe - na nadzór autorski do posiadanego
przez Zamawiającego systemu "Pracownia Preparatów"

Zapytanie ofertowe - woda

Zapytanie ofertowe - wykonanie przeglądów Respiratorów Hamilton

Zapytanie ofertowe - świadczenie usług transportu sanitarnego typu "R"

Zapytanie ofertowe - usługi lekarskie (konsultacje) w dziedzinie kardiologii dziecięcej świadczone na rzecz pacjentów Ośrodka Pediatrycznego im. dr J. Korczaka

Zapytanie ofertowe - aktualizacja dok. projektowej pn. "Przebudowa istniejących pomieszczeń na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii"

Zapytanie ofertowe - dostawa metryczek do worków na odpady medyczne

Zapytanie ofertowe - dostawa oleju opałowego

Zapytanie ofertowe - konserwacja stała i plan. przeglady bieżace i okresowe stacji transformatorowych

Zapytanie ofertowe - naprawa Videogastroskopu GIF-H185

Zapytanie ofertowe - wynajem dla tut. Centrum urządzeń grzewczo-chłodzących dozujących wodę oraz dostawa niegazowanej wody źródlanej w butlach o poj. 18,9 ltr

Zapytnie ofertowe - naprawa Videogastroskopu Pentax EG-2990I

Zapytanie ofertowe - naprawa aparatu RTG z ramieniem C BV Endura Select 2201 o sn 718074 poprzez dostawę i wymianę lampy RTG

Zapytanie ofertowe - świadczenie usług transportu sanitarnego typu R

Zapytanie ofertowe - na roczną pogwarancyjna obsługę serwisową platform sprzętowych w tym skanera AGFA CR o sn 31544 i skanera AGFA DX-M o sn 11082 wraz ze składnikami systemów

Zapytanie ofertowe - na dostawę licencji do aktualizacji definicji bazy wirusów oraz posiadanego przez Zamawiającego systemu antywirusowego „ESET Endpoint Antivirus + File Security ”

Zapytanie ofertowe - pogwarancyjna obsługa serwisowa platform sprzętowych - w tym AGFA CR o sn 31544 i skanera AGFA DX- M o sn 11082

Zapytanie ofertowe - Usługa serwisu wind - OP im. J.Korczaka

Zapytanie ofertowe - Dostawa cewki Body Matrix do rezonansu magnetycznego Magnetom Avanto

Zapytanie ofertowe - Dostawa głowicy convex 2-6 MHz - 8823

Zapytanie ofertowe - Dostawa niszczarek

Zapytanie ofertowe - Przeglady aparatów do znieczulania i respiratorów

Zapytanie ofertowe - Wykonanie i montaż wiat stalowych_powtórzone

Zapytanie ofertowe - Przegląd 5 letni budynków WWCOiT im.M.Kopernika w Łodzi

Zapytanie ofertowe - wymiana drewnianej stolarki okiennej w obiektach Szpitala

Zapytanie ofertowe - dostawa i montaż 19 szt. klimatyzatorów

Zapytanie ofertowe - dostawa lampy rentgenowskiej do aparatu Argostat Mecall o sn 025/800

Zapytanie ofertowe - Naprawy pokryć dachowych i obróbek blacharskich

Zapytanie ofertowe - Wykonanie i montaż wiat stalowych dla WWCOiT im. M.Kopernika w Łodzi

Zapytanie ofertowe - Serwis aparatu SPECT/CT Symbia T sn 1314

Zapytanie ofertowe - konserwacja instalacji przyzywowej

Zapytanie ofertowe - dostawa i montaż klimatyzatorów

Zapytanie ofertowe - dostawa wody mineralnej

Zapytanie ofertowe - naprawa aparatu RTG z ramieniem C BV Pulsera o sn. 1954

Zapytanie ofertowe - na dostawę kaset i materiałów eksploatacyjnych do analizatora parametrów krytycznych GEM Premier 4000

Zapytanie ofertowe - Usługa przeglądów konserwacyjnych węzła instalacji kogeneracji

Zapytanie ofertowe - Sprzedaż, dostawa, instalacja i uruchomienie napędu drzwi osłonowych w pomieszczeniu akceleratora Clinac 2300(2) o nr 134 dla Zakładu Teleradioterapii

Zapytanie ofertowe - Świadczenie usług telekomunikacyjnych - stacjonarnych

Zapytanie ofertowe - usługa transportowa

Zapytanie ofertowe - wykonanie naprawy Cytometru Przepływowego Facs Canto II

Zapytanie ofertowe - meble biurowe

Zapytanie ofertowe - na roczną pogwarancyjną obsługę serwisową angiografu typ Artis Zee Ceiling

Zapytanie ofertowe - Rozbudowa systemu SSP

Zapytanie ofertowe - na wykonanie obsługi serwisowej aparatu RTG Argostat prod. Mecall o nr seryjnym 025/800

Zapytanie ofertowe - Usługa konserwacji układu oddymiania

Zapytanie ofertowe - na sprzedaż niszczarek

Zapytanie ofertowe - na wykonanie przeglądów technicznych aparatów do znieczulania

Zapytanie ofertowe - na świadczenie przeglądów gwarancyjnych i okresowych urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, nawilżających i schładzających

Zapytanie ofertowe - na wykonanie instalacji oświetlenia identyfikacyjnego dla lądowiska śmigłowców

Zapytanie ofertowe - Zaproszenie do złożenia oferty - usługa konserwacji i usuwania awarii instalacji sygnalizacji alarmu pożaru i instalacji oddymiania

Zapytanie ofertowe - ZAPROSZENIE DO ZLOZENIA OFERTY - USTNIKI

Zapytanie ofertowe - Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie przeglądów technicznych 25 szt. respiratorów Hamilton

Zapytanie ofertowe - Zaproszenie do złożenia oferty na olej opałowy

Zapytanie ofertowe - Urządzenia kontrolno-pomiarowe do sprawdzania kardiomonitorów

Zapytanie ofertowe - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na sprzedaż niszczarek

Zapytanie ofertowe - Usługa przeglądów okresowych modułów kogeneracyjnych VITOBLOC

Zapytanie ofertowe - Płyta MHR-FC

Zapytanie ofertowe - wymiana pięciu wyłączników na odpływach kablowych w szpitalnej abonenckiej sieci transformatorowej przy ul. Sanockiej 1 w Łodzi.

Zapytanie ofertowe - serwis systemów AGFA

Usunięcie awarii oraz dostosowanie do wymagań normy drzwi z napędem automatycznym

Usługa sterylizacji tlenkiem etylenu

Ogłoszenie - Woda Mineralna

Zabezpieczenie przed zalewaniem budynków

Wymiana i dostosowanie instalacji ciepłowniczej i klimatyzacyjnej węzła cieplnego w obiekcie ul. Ciołkowskiego 2 WWCOiT im. M. Kopernika

Zespół Servo AMP

Telefony Komórkowe

Wykonanie prac remontowych Sali wybudzeń bloku operacyjnego

Zamówienie na transport

Zamówienie na wykonanie pieczątek służbowych

 

Autor : Administrator Administrator
Liczba wyświetleń : 51172
Data publikacji : 14 lutego 2017
Data aktualizacji : 25 lutego 2021

Drukuj   
Historia zmian artykułu:
Zapytanie ofertowe na wykonanie instalacji ochrony odgromowej na budynku frontowym i środkowym Bednarski Borys, 25 lutego 2021
Nasze serwisy
Program regionalny, Narodowa strategia spójności
Promuje Łódzkie
RSMI
UNIA EUROPEJSKA, europejski fundusz rozwou regionalnego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
© Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.