Oferty pracy - BIP

Przejdź do PEŁNEJ WERSJI strony

Biuletyn informacji publicznej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Pabianicach

 

Biuletyn informacji publicznej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pabianicach

Zapisz

Oferta pracy

Konkursy

OGŁOSZENIE

KONKURS NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia zdrowotne:

 1. Porady lekarskie z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego do dnia 7 kwietnia 2021 roku do godziny 10.00, w pokoju nr 219, II piętro osobiście lub pocztą (decyduje data wpływu a nie stempla pocztowego) w zaklejonych kopertach z napisem:

Konkurs na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne – POZ”.

 1. Ogłoszenie o konkursie – pdf

 2. Szczegółowe warunki konkursu – pdf

 3. Formularz ofertowy – doc

 4. Klauzula informacyjna – pdf

 5. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych – pdf

 6. Załącznik RODO 09 Oświadczenie o poufności lekarza kontraktowego – pdf

 7. Umowa WZÓR – pdf

OGŁOSZENIE

KONKURS NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

Przedmiotem konkursu są świadczenia zdrowotne z zakresu:

 1. porad specjalistycznych z zakresu ginekologii w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia,

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego do dnia 26 kwietnia 2021 do godziny 10.00, w pokoju nr 219, II piętro osobiście lub pocztą ( decyduje data wpływu a nie stempla pocztowego) w zaklejonych kopertach z napisem:

Konkurs na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne – ginekologia”.

 1. Ogłoszenie o konkursie – pdf

 2. Szczegółowe warunki konkursu – pdf

 3. Formularz ofertowy – doc

 4. Klauzula informacyjna – pdf

 5. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych – pdf

 6. Załącznik RODO 09 Oświadczenie o poufności lekarza kontraktowego – pdf

 7. Umowa WZÓR – pdf

 

OGŁOSZENIE

KONKURS NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

Przedmiotem konkursu są świadczenia zdrowotne z zakresu badań psychologicznych, w tym:

 1. Badanie kierowcy / kandydata na kierowcę,

 2. Badanie kierowcy z kat. B skierowanego przez lekarza/pracodawcę,

 3. Badanie operatora wózków widłowych,

 4. Badanie kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej,

 5. Badanie osób ubiegających się lub posiadających broń,

 6. Badanie osób pracujących z materiałami o przeznaczeniu wojskowym

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego do dnia 26 marca 2021 do godziny 9.30, w pokoju nr 219, II piętro osobiście lub pocztą (decyduje data wpływu a nie stempla pocztowego) w zaklejonych kopertach z napisem:

Konkurs na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne – badania psychologiczne”.

 1. Ogłoszenie o konkursie – pdf

 2. Szczegółowe warunki konkursu – pdf

 3. Formularz ofertowy – doc

 4. Klauzula informacyjna – pdf

 5. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych – pdf

 6. Załącznik RODO 09 Oświadczenie o poufności lekarza kontraktowego – pdf

 7. Umowa WZÓR – pdf

OGŁOSZENIE

KONKURS NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia zdrowotne:

 1. Komercyjne porady lekarskie z zakresu dermatologii

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego do dnia 18 marca 2021 roku do godziny 12.00, w pokoju nr 219, II piętro osobiście lub pocztą (decyduje data wpływu a nie stempla pocztowego) w zaklejonych kopertach z napisem:

Konkurs na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne – DERMATOLOGIA”.

 1. Ogłoszenie o konkursie – pdf

 2. Szczegółowe warunki konkursu – pdf

 3. Formularz ofertowy – doc

 4. Klauzula informacyjna – pdf

 5. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych – pdf

 6. Załącznik RODO 09 Oświadczenie o poufności lekarza kontraktowego – pdf

 7. Umowa WZÓR – pdf

OGŁOSZENIE

KONKURS NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

Przedmiotem konkursu są świadczenia zdrowotne z zakresu:

 1. porad specjalistycznych z zakresu okulistyki w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia,
 2. konsultacji specjalistycznych z zakresu okulistyki (w tym: w ramach medycyny pracy i programów profilaktycznych),
 3. komercyjnych porad specjalistycznych z zakresu okulistyki.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego do dnia 17 marca 2021 do godziny 10.30, w pokoju nr 219, II piętro osobiście lub pocztą (decyduje data wpływu a nie stempla pocztowego) w zaklejonych kopertach z napisem:

„Konkurs na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne – okulistyka”.

 1. Ogłoszenie o konkursie – pdf
 2. Szczegółowe warunki konkursu – pdf
 3. Formularz ofertowy – doc
 4. Klauzula informacyjna – pdf
 5. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych – pdf
 6. Załącznik RODO 09 Oświadczenie o poufności lekarza kontraktowego – pdf
 7. Umowa WZÓR – pdf

OGŁOSZENIE

KONKURS NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

Przedmiotem konkursu są świadczenia zdrowotne z zakresu:

 1. porad specjalistycznych z zakresu laryngologii w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia,
 2. konsultacji specjalistycznych z zakresu laryngologii (w tym: w ramach medycyny pracy i programów profilaktycznych),
 3. komercyjnych porad specjalistycznych.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego do dnia 17 marca 2021 do godziny 9.30, w pokoju nr 219, II piętro osobiście lub pocztą (decyduje data wpływu a nie stempla pocztowego) w zaklejonych kopertach z napisem:

„Konkurs na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne – laryngologia”.

 1. Ogłoszenie o konkursie – pdf
 2. Szczegółowe warunki konkursu – pdf
 3. Formularz ofertowy – doc
 4. Klauzula informacyjna – pdf
 5. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych – pdf
 6. Załącznik RODO 09 Oświadczenie o poufności lekarza kontraktowego – pdf
 7. Umowa WZÓR – pdf

OGŁOSZENIE

KONKURS NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia zdrowotne:

 1. Komercyjne konsultacje lekarskie z zakresu nefrologii

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego do dnia 8 marca 2021 roku do godziny 9.00, w pokoju nr 219, II piętro osobiście lub pocztą (decyduje data wpływu a nie stempla pocztowego) w zaklejonych kopertach z napisem:

Konkurs na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne – NEFROLOGIA”.

 1. Ogłoszenie o konkursie – pdf

 2. Szczegółowe warunki konkursu – pdf

 3. Formularz ofertowy – doc

 4. Klauzula informacyjna – pdf

 5. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych – pdf

 6. Załącznik RODO 09 Oświadczenie o poufności lekarza kontraktowego – pdf

 7. Umowa WZÓR – pdf

OGŁOSZENIE

KONKURS NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia zdrowotne:

 1. Porady lekarskie z zakresu dermatologii w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia,

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego do dnia 4 marca 2021 roku do godziny 12.00, w pokoju nr 219, II piętro osobiście lub pocztą (decyduje data wpływu a nie stempla pocztowego) w zaklejonych kopertach z napisem:

Konkurs na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne – DERMATOLOGIA”.

 1. Ogłoszenie o konkursie – pdf

 2. Szczegółowe warunki konkursu – pdf

 3. Formularz ofertowy – doc

 4. Klauzula informacyjna – pdf

 5. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych – pdf

 6. Załącznik RODO 09 Oświadczenie o poufności lekarza kontraktowego – pdf

 7. Umowa WZÓR – pdf

 

OGŁOSZENIE

KONKURS NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia zdrowotne:

1. Porady lekarskie z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego do dnia 12 lutego 2021 roku do godziny 10.00, w pokoju nr 219, II piętro osobiście lub pocztą (decyduje data wpływu a nie stempla pocztowego) w zaklejonych kopertach z napisem:Konkurs na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne – POZ”.

 1. Ogłoszenie o konkursie – pdf

 2. Szczegółowe warunki konkursu – pdf

 3. Formularz oferty – doc

 4. Klauzula informacyjna – pdf

 5. Umowa WZÓR – pdf

 6. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu - pdf

 

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej PABIAN-MED

ogłasza otwarty nabór na partnera (spoza sektora finansów publicznych), w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, „Programu profilaktyki nowotworów skóry ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka złośliwego dla mieszkańców województwa łódzkiego”, Działania X.3 „Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia”, Poddziałania X.3.2 „Programy profilaktyczne dotyczące chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 13 stycznia 2021 roku do godz. 10.00

 1. Ogłoszenie o konkursie – pdf

 2. Załącznik do ogłoszenia – doc

 3. Klauzula informacyjna – pdf

 4. Roztrzygnięcie - pdf

OGŁOSZENIE

KONKURS NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia zdrowotne:

 1. Porady lekarskie z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego do dnia 31 grudnia 2020 roku do godziny 10:30, w pokoju nr 219, II piętro osobiście lub pocztą (decyduje data wpływu a nie stempla pocztowego) w zaklejonych kopertach z napisem:Konkurs na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne – POZ”.

 1. Ogłoszenie o konkursie – pdf

 2. Szczegółowe warunki konkursu – pdf

 3. Formularz oferty - doc

 

LABORATORIUM

Ogłoszenie.pdf

Szczegółowe warunki konkursu.pdf

Załącznik nr 1 – Arkusz ofertowy.xls

Załącznik nr 2.pdf

Formularz ofertowy.doc

W związku z zapytaniami przesyłanymi przez oferentów poniżej prezentujemy
zestaw pytań i udzielonych odpowiedzi na:

 1. Zapytania z 03.12.2020 pdf
 2. Zapytania z 04.12.2020 pdf

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu - pdf

 

OKULISTYKA - MEDYCYNA PRACY

Ogłoszenie.pdf

Szczegółowe warunki.pdf

Formularz oferty.doc

 

NEUROLOGIA - MEDYCYNA PRACY

Ogłoszenie.pdf

Szczegółowe warunki.pdf

Formularz oferty.doc

 

USG

Ogłoszenie.pdf

Szczegółowe warunki.pdf

Formularz oferty.doc

 

OKULISTYKA

OKULISTYKA IX 2020 Szczegółowe warunki

OKULISTYKA IX 2020 Formularz oferty

OKULISTYKA IX 2020 OGŁOSZENIE

 

DERMATOLOGIA

OGŁOSZENIE.pdf

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI.pdf

FORMULARZ OFERTOWY.doc

 

MP VIII 2020 - Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

 

Wytworzył(a)
Administrator Administrator, 25 sierpnia 2015
Wprowadził(a)
Administrator Administrator
Opublikował(a)
Administrator Administrator, 25 sierpnia 2015
Liczba wyświetleń
8443
Ostatnio aktualizował(a)
Urbańska Małgorzata
Data ostatniej zmiany
16 kwietnia 2021
Drukuj   
Historia zmian artykułu:
47 Urbańska Małgorzata, 16 kwietnia 2021
Program regionalny, Narodowa strategia spójności
Promuje Łódzkie
RSMI
UNIA EUROPEJSKA, europejski fundusz rozwou regionalnego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
© Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.