Pabian-Med
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pabianicach

Menu

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest SP ZOZ PABIAN-MED, 95-200 Pabianice, ul. Jana Kilińskiego 10/12, reprezentowany przez Dyrektora, który przetwarza dane w celu realizacji zadań ustawowych, statutowych.

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych pod adresem iod@pabianmed.internetdsl.pl

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, w zależności od przedmiotu korespondencji, może stanowić art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) lub f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

odpowiedzi na otrzymaną od Państwa korespondencję, w tym odpowiedzi na zadane pytania i udzielenie informacji, o które Państwo proszą, oraz w celu dalszej obsługi korespondencji z Państwem prowadzonej.

4) odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie adresaci korespondencji, ewentualnie wskazani uprawnieni pracownicy Administratora.

Państwa Dane Osobowe przetwarzane będą za pośrednictwem firmy hostingowej, z którą Administrator posiada zawartą stosowną umowę.

5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prowadzenia z Państwem korespondencji.

W zakresie ewentualnej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub zaprzestania działalności, której zgoda dotyczy.

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania.( zgodnie z art. 15, 16 , 17, 18, RODO)

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do prowadzenia z Państwem korespondencji, która wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w celach opisanych powyżej.

 

Informacja ADO

Monitoring Pabian-Med

Klazula informacyjna SZCZEPIENIA COVID19

Autor : Administrator Administrator
Liczba wyświetleń : 1239
Data publikacji : 28 sierpnia 2015
Data aktualizacji : 11 maja 2021

Drukuj   
Historia zmian artykułu:
v9 Urbańska Małgorzata, 11 maja 2021
Zmiana naglowka tytulu wprowadzenie tresci Barczyński Artur, 21 stycznia 2019
2 Administrator Administrator, 8 października 2015
2 Administrator Administrator, 2 października 2015
2 Administrator Administrator, 30 września 2015
1 Administrator Administrator, 29 września 2015
1 Administrator Administrator, 29 września 2015
1 Administrator Administrator, 31 sierpnia 2015
Program regionalny, Narodowa strategia spójności
Promuje Łódzkie
RSMI
UNIA EUROPEJSKA, europejski fundusz rozwou regionalnego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
© Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego