ZAPROSZENIE NA SZCZEPIENIA - LPM

Przejdź do PEŁNEJ WERSJI strony

Pabian-Med
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pabianicach

ZAPROSZENIE NA SZCZEPIENIA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej PABIAN-MED realizuje program pod nazwą

 

„Wdrożenie programu szczepień przeciwko WZW typu B dla osób chorych przewlekle z powiatu pabianickiego i powiatów ościennych”

 

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.


Uczestnictwo w programie jest całkowicie bezpłatne i obejmuje:

 • oznaczenie antygenu HBs (badanie z krwi),
 • trzy wizyty u lekarza specjalisty chorób wewnętrznych lub medycyny rodzinnej,
 • trzy dawki szczepionki przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B,
 • oznaczenie poziomu przeciwciał anty-HBs (badanie z krwi).

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy wszystkie osoby (pracownicy i ich rodziny), które ukończyły 50 rok życia, mieszkają na terenie województwa łódzkiego oraz spełniają następujące warunki:

 • nie stwierdzono u nich wcześniej wirusowego zapalenia wątroby typu B,
 • nie były szczepione przeciwko WZW typu B lub nie pamiętają faktu szczepienia w przeszłości,
 • nie należą do żadnej z grup osób objętych obowiązkowymi szczepieniami przeciwko HBV,
 • chorują na chorobę przewlekłą.

Prosimy osoby zainteresowane o kontakt z gabinetem zabiegowym, tel. 42 22 55 425, w celu umówienia wizyty.

Pobierz dokument

 

 

 

WYCIĄG Z REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Bezpłatnych szczepień przeciwko WZW typu B dla osób chorych przewlekle z powiatu pabianickiego i powiatów ościennych

 

Projekt „Wdrożenie programu szczepień przeciwko WZW typu B dla osób chorych przewlekle z powiatu pabianickiego i powiatów ościennych” realizowany jest przez „Wdrożenie programu szczepień przeciwko WZW typu B dla osób chorych przewlekle z powiatu pabianickiego i powiatów ościennych” nr umowy RPLD.10.03.02-10-A001/17-00 realizowany przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej PABIAN-MED w Pabianicach, z siedzibą przy ul. Jana Kilińskiego 10/12, 95-200 Pabianice współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie Działanie X.3 Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia, Poddziałanie X.3.2 Programy profilaktyczne dotyczące chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu.     

 1. Głównym celem projektu jest „minimalizacja ryzyka zachorowania na WZW typu B mieszkańców województwa łódzkiego, u których zdiagnozowano chorobę przewlekłą, dzięki objęciu ich programem ochronnych szczepień dobrowolnych oraz działaniami informacyjno-edukacyjnymi w latach 2018-2020.”.
 2. Wsparcie będzie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 3. Każda osoba, która zostanie zakwalifikowana do udziału w Projekcie będzie miała pobraną krew i wykonane oznaczanie antygenu HBs.
 4. Osoby z dodatnim wynikiem badania będą informowane, że mają się zgłosić na konsultację do lekarza POZ realizującego Program, gdzie otrzymają informację na temat zakażenia WZW typu B oraz:
 • jeżeli są pacjentami zadeklarowanymi tego lekarza POZ - skierowanie do poradni specjalistycznej ramach NFZ w celu dalszej diagnostyki w kierunku WZW typu B. W tym przypadku konsultacja odbywa się w ramach NFZ i nie jest rozliczana z budżetu Projektu,
 • jeżeli nie są pacjentami zadeklarowanymi do tego lekarza POZ - zalecenie, aby z wynikami badania zgłosić się do swojego lekarza pierwszego kontaktu w celu uzyskania skierowania do poradni specjalistycznej. W tej sytuacji konsultacja jest finansowana z Projektu). Na tym kończy się ich udział tych osób w Projekcie.
 1. Uczestnicy z negatywnym (ujemnym) wynikiem HBs są informowani, że przechodzą do dalszej części Projektu i mają się zgłosić na pierwsze badanie kwalifikacyjne do szczepień.
 2. U tych osób wykonany zostanie pełen cykl szczepień w schemacie podstawowym (3 dawkami pojedynczymi wg schematu 0, 1, 6 miesięcy).
 3. Przed podaniem każdej dawki szczepionki odbywa się lekarskie badanie kwalifikacyjne w celu wykluczenia przeciwwskazań do wykonania szczepienia ochronnego. W trakcie badania lekarz przeprowadza wywiad z pacjentem, zwracając uwagę na przeciwwskazania do szczepień lub sytuacje wymagające zachowania szczególnej ostrożności oraz wykonuje badanie przedmiotowe. Każdy uczestnik Programu powinien zostać ponadto szczegółowo poinformowany o terminie kolejnego szczepienia oraz o skutkach, jakie niesie za sobą przerwanie cyklu szczepień. Szczepionka nie może zostać podana później niż 24 godziny od daty i godziny wykonania badania kwalifikacyjnego. W przypadku gdy istnieje potrzeba odroczenia szczepienia, np. ze względu na aktualny stan zdrowia uczestnika Programu, może on zostać umówionych na inny termin badania kwalifikującego. Po szczepieniu pacjent powinien pozostać przez około 20-30 min pod obserwacją pod kątem wystąpienia objawów reakcji anafilaktycznej lub omdlenia. Należy również poinformować pacjenta na jakie niepożądane odczyny poszczepienne powinien zwrócić uwagę oraz kiedy powinien zgłosić się do lekarza. Po szczepieniu należy także dokonać stosownych wpisów potwierdzających wykonanie szczepień w dokumentacji medycznej.
 4. W przypadku wystąpienia u uczestnika Programu niepożądanych odczynów poszczepiennych lub innych niepokojących objawów, powinien on zgłosić się na konsultację lekarską w ramach Projektu. Wystąpienie, lub podejrzenie NOP powinno zostać zgłoszone do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania.
 5. Każda z osób objętych szczepieniami weźmie udział w rozmowie edukacyjnej, przeprowadzonej w  10-osobowej grupie (czas trwania – ok. 60 min). Wyjątek stanowią ci uczestnicy, którzy wzięli udział w opisywanych w kolejnym punkcie działaniach informacyjno-edukacyjnych i dzięki temu zgłosili się na oznaczenie antygenu HBs i do szczepień. Są oni wyłączeni z rozmów edukacyjnych.
 6. Uczestnicy Programu w wyniku przeprowadzonej edukacji powinni wiedzieć, jakie czynniki zewnętrzne mogą prowadzić do zakażenia się WZW typu B i C, umieć rozróżnić typu WZW, znać sposoby ochrony przed zakażeniem, wiedzieć, gdzie szukać specjalistycznej pomocy w przypadku podejrzenia zakażenia. Wszystkie osoby biorące udział w rozmowach edukacyjnych otrzymają materiały edukacyjne, które pozwolą utrwalić zdobytą wiedzę (np. ulotki, poradniki dotyczące omawianych zagadnień).
 7. Na ostatniej wizycie szczepiennej każdy uczestnik wypełnia ankietę oceniającą wzrost wiedzy na temat WZW typu B i C oraz jakość świadczeń udzielonych w Programie.
 8. W związku z tym, że adresatami Programu są osoby przewlekle chore, w przypadku których odpowiedź immunologiczna na szczepienie może być niższa niż u osób zdrowych, każdy uczestnik, który przeszedł pełen cykl szczepień ma wykonywane oznaczenie poziomu przeciwciał anty-HBs w surowicy (nie wcześniej niż po 4-tygodniach od ostatniej dawki szczepienia). W przypadku gdy wynik badania jest poniżej 10 j.m./l uczestnik jest informowany (np. telefonicznie lub inną drogą), że powinien poddać się rewakcynacji. Z uwagi na ograniczone środki finansowe nie ma możliwości rewakcynacji pacjenta w ramach Programu.

 

 1. W Projekcie mogą wziąć udział tylko te osoby, które wyraziły chęć udziału, złożyły wymagane dokumenty rekrutacyjne oraz poddały się badaniu krwi na obecność antygenu HBs i badanie to zakończyło się wynikiem negatywnym.
 2. Uczestnikiem Projektu może zostać osoba, która spełnia łącznie 4 kryteria obligatoryjne (formalne), tzn.:
  1. Zamieszkuje na terenie WŁ,
  2. Jest w wieku aktywności zawodowej w wieku 50 lat i więcej,
  3. Cierpi na chorobę przewlekłą,
  4. Nie była chora na WZW B,
  5. Nie należy do grupy osób podlegających obowiązkowemu szczepieniu HBV
  6. Nie była wcześniej szczepiona przeciw WZW typu B lub nie pamięta takiego faktu.

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o zgłaszanie się osobiście lub telefonicznie w Gabinecie Zabiegowym pokój nr 135 (tel. 42 22 55 425) lub Rejestracji Głównej (tel. 42 21 21 950) albo za pośrednictwem poczty elektronicznej

Pobierz dokument

ZAPROSZENIE NA SZCZEPIENIA

Aktualności
Życzenia z okazji dnia Babci i Dziadka Data publikacji: 21 stycznia 2021 Czytaj więcej
#SZCZEPIMYSIĘ Data publikacji: 19 stycznia 2021 Czytaj więcej
Bezpłatna mammografia Data publikacji: 22 lutego 2021 Czytaj więcej

Autor : Barczyński Artur
Liczba wyświetleń : 1028
Data publikacji : 15 stycznia 2019
Data aktualizacji : 22 lutego 2021

Drukuj   
Historia zmian artykułu:
7 Urbańska Małgorzata, 22 lutego 2021
Nasze serwisy
Program regionalny, Narodowa strategia spójności
Promuje Łódzkie
RSMI
UNIA EUROPEJSKA, europejski fundusz rozwou regionalnego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
© Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.