Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala  im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi

Biuletyn informacji publicznej

Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego
im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim

 

Biuletyn informacji publicznej
Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego
im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim

Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala  im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi
Menu

ORGANY I KADRA ZARZADZAJĄCA

 

PODMIOT TWORZĄCY I SPRAWUJĄCY NADZÓR

Decyzją Wojewody Łódzkiego PS-II-80230/126/99 z dnia 20.08.1999r. organem założycielskim i sprawującym nadzór nad Samodzielnym Szpitalem Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Tryb. jest Samorząd Województwa Łódzkiego.

ORGANY SZPITALA

  1. DYREKTOR – kieruje działalnością Szpitala, reprezentując go na zewnątrz ponosząc odpowiedzialność za realizację jego zadań.

W SKŁAD KADRY KIEROWNICZEJ WCHODZĄ PONADTO:

  • Z-ca Dyrektora ds. lecznictwa
  • Naczelna Pielęgniarka
  • Główny Księgowy
  1. RADA SPOŁECZNA – jest organem inicjującym i opiniodawczym dla Samorządu Województwa Łódzkiego oraz organem doradczym Dyrektora, która m.in.:

-        uchwala Statut Szpitala i przedkłada go do zatwierdzenia organowi tworzącemu,

-        dokonuje wyboru biegłego rewidenta,

-        zatwierdza Regulamin Organizacyjny Szpitala.

Rada Społeczna Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernik w Piotrkowie Trybunalskim została powołana Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 1167/20 z dnia 30.11.2020 r. na czteroletnią kadencję w składzie:

Przewodnicząca:  Edyta Wieczorek - Wieczorkiewicz - przedstawiciel Marszałka Województwa Łódzkiego

Członkowie: 

Robert Pielużek - przedstawiciel Wojewody Łódzkiego

Paweł Kowalczyk - przedstawiciel Sejmiku Województwa Łódzkiego

Sławomir Górecki - przedstawiciel Sejmiku Województwa Łódzkiego

Alicja Paprocka - przedstawiciel Sejmiku Województwa Łódzkiego

Wioletta Krasoń - przedstawiciel Sejmiku Województwa Łódzkiego

Wioletta Skrobek - przedstawiciel Sejmiku Województwa Łódzkiego

Konrad Gwóźdź - przedstawiciel Sejmiku Województwa Łódzkiego

Wytworzył(a)
Administrator Administrator, 3 września 2015
Wprowadził(a)
Administrator Administrator
Opublikował(a)
Administrator Administrator, 3 września 2015
Liczba wyświetleń
4573
Ostatnio aktualizował(a)
Prasowy Rzecznik
Data ostatniej zmiany
26 maja 2021
Drukuj   
Historia zmian artykułu:
6 Prasowy Rzecznik, 26 maja 2021
5 Prasowy Rzecznik, 7 kwietnia 2021
4 Tarnowska-Ciotucha Ewa, 12 marca 2019
14 Radziejewski Piotr, 31 sierpnia 2018
8 Radziejewski Piotr, 31 sierpnia 2018
7 Tarnowska-Ciotucha Ewa, 21 lutego 2018
3 Tarnowska-Ciotucha Ewa, 17 grudnia 2015
2 Tarnowska-Ciotucha Ewa, 10 grudnia 2015
2 Administrator Administrator, 18 listopada 2015
1 Administrator Administrator, 8 października 2015
1 Administrator Administrator, 3 października 2015
Program regionalny, Narodowa strategia spójności
Promuje Łódzkie
RSMI
UNIA EUROPEJSKA, europejski fundusz rozwou regionalnego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
© Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego