Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi

Biuletyn informacji publicznej

Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego
im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim

 

Biuletyn informacji publicznej
Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego
im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim

Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi
Menu

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

 

Celem Szpitala jest prowadzenie działalności leczniczej polegającej na:

 

 1. udzielaniu świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania;

 

 1. promocji zdrowia poprzez prowadzenie działań umożliwiających poszczególnym osobom
  i społeczności zwiększenie kontroli nad czynnikami warunkującymi stan zdrowia i przez to jego poprawę, promowanie zdrowego stylu życia oraz środowiskowych i indywidualnych czynników sprzyjających zdrowiu.

 

Do zadań Szpitala należy w szczególności:

 

 1. udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach opieki stacjonarnej i ambulatoryjnej;

 

 1. prowadzenie dokumentacji medycznej osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych oraz jej udostępnienie zgodnie z Ustawą oraz przepisami wykonawczymi,

 

 1. zagwarantowanie osobom korzystającym ze świadczeń zdrowotnych praw określonych
  w Ustawie;

 

 1. zapewnienie środków farmaceutycznych, materiałów medycznych, pomieszczeń wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia;

 

 1. kształcenie pracowników Szpitala, w tym prowadzenie szkolenia specjalizacyjnego lekarzy;

 

 1. wykonywanie zadań w zakresie spraw obronnych i bezpieczeństwa publicznego.

 

Szpital w ramach sprawowanej opieki stacjonarnej i ambulatoryjnej udziela między innymi świadczeń zdrowotnych:

 

 1. profilaktycznych;
 2. diagnostycznych;
 3. leczniczych;
 4. pielęgnacyjnych;
 5. rehabilitacyjnych;
 6. ratownictwa medycznego.

 

Na terenie Szpitala może być wykonywana działalność inna niż działalność lecznicza, pod warunkiem, że nie jest uciążliwa dla pacjenta lub przebiegu leczenia.

 

Wytworzył(a)
Administrator Administrator, 24 sierpnia 2015
Wprowadził(a)
Administrator Administrator
Opublikował(a)
Administrator Administrator, 24 sierpnia 2015
Liczba wyświetleń
1436
Ostatnio aktualizował(a)
Radziejewski Piotr
Data ostatniej zmiany
12 lipca 2018
Drukuj   
Historia zmian artykułu:
9 Radziejewski Piotr, 12 lipca 2018
2 Administrator Administrator, 18 listopada 2015
1 Administrator Administrator, 8 października 2015
1 Administrator Administrator, 3 października 2015
1 Administrator Administrator, 1 września 2015
1 Administrator Administrator, 25 sierpnia 2015
1 Administrator Administrator, 25 sierpnia 2015
1 Administrator Administrator, 25 sierpnia 2015
Program regionalny, Narodowa strategia spójności
Promuje Łódzkie
RSMI
UNIA EUROPEJSKA, europejski fundusz rozwou regionalnego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
© Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego