Zadowolony pacjent
to nasza satysfakcja

Zadowolony pacjent
to nasza satysfakcja

Menu

Oddział Okulistyczny

 

                                                                                            tel. +48 44 648-04-39

 

Samodzielny Szpital Wojewódzki

im. Mikołaja Kopernika

w Piotrkowie Trybunalskim

 

 

Kierownik dr n. med. Małgorzata Stawska

 Pielęgniarka Oddziałowa Barbara Jędrzejczyk

 

 

 

Sale chorych:

 

Oddział Okulistyczny Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim posiada 8 sal chorych (6 sal 3-osobowych oraz 2 sale 1-osobowe), w których znajduje się 20 łóżek.

 

 

Kadra:

 

Kadrę Oddziału Okulistycznego stanowi 5 lekarzy – 4 specjalistów, 1 rezydent, 10 pielęgniarek, 3 salowe oraz 2 rejestratorki medyczne.

 

 

Hospitalizacja:

 

Oddział Okulistyczny specjalizuje się:

 

-w zabiegach operacyjnych - operacje zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z jednoczasowym wszczepem sztucznej soczewki, operacje przeciwjaskrowe: filtracyjne, z zastosowaniem antymetabolitów, sztucznych przetok filtrujących, operacje odwarstwienia siatkówki z założeniem implantów natwardówkowych oraz witrektomie z podaniem oleju silikonowego lub mieszaniny gazu i powietrza ; iniekcje preparatów anty-VEGF do komory ciała szklistego w leczeniu wysiękowej postaci AMD;

 

- w ambulatoryjnym leczeniu innych chorób oczu (typu gradówka, brodawczak, kępki żółte, skrzydlik);

 

- w zaopatrywaniu urazów gałki ocznej oraz leczeniu zapaleń w obrębie gałki ocznej;

 

- w laseroterapii schorzeń siatkówki oraz YAG-kapsulotomii oraz YAG-irydotomii;

 

- w badaniach diagnostycznych: OCT plamki i nerwu wzrokowego, pachymetria, perymetria, autokeratorefraktometria, tonometria,angiografia fluoresceinowa;

 

 

Sprzęt medyczny:

 

Oddział wyposażony jest w nowoczesny sprzęt i aparaturę  medyczną. Posiada min.:oftalmoskop, lampę szczelinową,tonometr, fakoemulsyfikator, laser okulistyczny, ultrasonograf okulistyczny, mikroskop lustrzany, sterylizator kasetowy, stół operacyjny, kardiomonitor, aparat do kriochirurgii, tomograf komputerowy OCT, aparat EKG, Funduskamerę;

 

W 2017r. w Oddziale Okulistycznym wykonano 1765 zabiegów operacyjnych.

Autor : Administrator Administrator
Liczba wyświetleń : 1306
Data publikacji : 2 października 2015
Data aktualizacji : 19 lutego 2018

Drukuj   
Historia zmian artykułu:
5 Tarnowska-Ciotucha Ewa, 19 lutego 2018
6 Tarnowska-Ciotucha Ewa, 8 sierpnia 2017
2 Tarnowska-Ciotucha Ewa, 2 marca 2016
1 Administrator Administrator, 2 października 2015
Program regionalny, Narodowa strategia spójności
Promuje Łódzkie
RSMI
UNIA EUROPEJSKA, europejski fundusz rozwou regionalnego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
© Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego