Ochrona Danych Osobowych - LPM

Przejdź do PEŁNEJ WERSJI strony

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital
im. M. Pirogowa w Łodzi

Szpital Pirogowa


Wojewódzki Specjalistyczny Szpital
im. M. Pirogowa w Łodzi

Inspektor Ochrony Danych

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w WSS im. M. Pirogowa w Łodzi został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych w następujący sposób:

 • listownie pisząc na adres: ul. Wólczańska 191/195, 90-531 Łódź z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”;
 • poprzez email:
 • telefonicznie pod numerem telefonu: 42 636 76 11 wew. 333.

 


                

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PACJENTÓW

WOJEWÓDZKIEGO SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA IM. M. PIROGOWA W ŁODZI

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej Rozporządzeniem), WSSz. im. M. Pirogowa w Łodzi poniżej przedstawia informacje dotyczące sposobu przetwarzania danych osobowych Pacjentów.

 

Administrator danych

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital

im. M. Pirogowa w Łodzi,

ul. Wólczańska 191/195, 90-531 Łódź

NIP:  727-23-07-029   REGON:  471658536

 nr tel.: 42 636 76 11; adres e-mail:

Inspektor Ochrony
Danych

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w następujący sposób:

 • listownie pisząc na adres: ul. Wólczańska 191/195, 90-531 Łódź z  dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”;
 • poprzez email: iod[at]pirogow[dot]pl">
 • telefonicznie pod numerem telefonu: 42  636 76 11 wew. 333.

Podstawa prawna i cele przetwarzania danych

Dane  osobowe Pacjentów przetwarzane są na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h Rozporządzenia w następujących celach:

 • profilaktyki zdrowotnej;
 • medycyny pracy, w tym oceny zdolności pracownika do pracy;
 • diagnozy medycznej i leczenia;
 • zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego;
 • zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego.

Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych Pacjentów są w szczególności:

 • ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 o  działalności leczniczej 

(Dz.U. 2018 poz. 160 t.j.)

 • ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2017 poz. 1318 t.j.)
 • ustawa z dnia 24 kwietnia 2004 r. o  świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1510 t.j.)
 • ustawa z dnia 27 czerwca 1997 o służbie medycyny pracy (Dz.U. 2018 poz. 1155 t.j.).
 • ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. 2018 poz. 617 t.j.).

Odbiorcy danych

Podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora (m.in. w  zakresie usług IT).

Okres przechowywania danych

Dane osobowe Pacjentów są przechowywane zgodnie z terminami przechowywania dokumentacji wynikającymi z  przepisów prawa, w  szczególności:

 • w przypadku dokumentacji medycznej przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;
 • w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;
 • w przypadku dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;
 • w przypadku zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;
 • w przypadku skierowań na badania lub zleceń lekarza, przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza lub 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie;
 • w przypadku dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2 roku życia, przez okres 22 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w  którym dokonano ostatniego wpisu.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Pacjentom przysługują poniżej wskazane prawa:

 • prawo dostępu  do danych osobowych (zgodnie z art. 15 Rozporządzenia);
 • prawo do sprostowania  danych osobowych (zgodnie z art. 16 Rozporządzenia);
 • prawo do  usunięcia   danych osobowych (zgodnie z art. 17 Rozporządzenia), o ile obowiązek przetwarzania danych nie wynika z przepisów prawa;
 • prawo wniesienia skargi   do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych przez administratora odbywa się w sposób niezgodny z przepisami Rozporządzenia.

Pacjentom nie przysługują:  prawo ograniczenia przetwarzania danych (wynikające z art. 18 Rozporządzenia), prawo do przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia) oraz prawo wniesienia sprzeciwu (art. 21 Rozporządzenia).

Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji świadczeń medycznych i wynika z obowiązujących przepisów prawa.

Informacje o  profilowaniu oraz zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

W trakcie przetwarzania danych osobowych pacjentów nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

Autor : Bartczak Krzysztof
Liczba wyświetleń : 89
Data publikacji : 20 sierpnia 2018
Data aktualizacji : 19 września 2018

Drukuj   
Historia zmian artykułu:
Dodanie Klauzuli dla pacjenta Bartczak Krzysztof, 19 września 2018
Pliki do pobrania
Nasze serwisy
Program regionalny, Narodowa strategia spójności
Promuje Łódzkie
RSMI
UNIA EUROPEJSKA, europejski fundusz rozwou regionalnego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
© Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.