Wojewódzki Specjalistyczny Szpital
im. M. Pirogowa w Łodzi

Szpital Pirogowa


Wojewódzki Specjalistyczny Szpital
im. M. Pirogowa w Łodzi

Menu

Diagnostyka

W skład Działu Diagnostyki Medycznej wchodzą następujące komórki organizacyjne:

  pracownia tomografii komputerowej
  pracownia rentgenodiagnostyki
  pracownie endoskopowe
  pracownia diagnostyki kardiologicznej
  pracownie ultrasonografii
  laboratorium analityczne
  bank krwi
  pracownia histopatologii
  pracownia endeskopowa
  pracownia urodynamiki
  pracownia rehabilitacji

Autor : Administrator Administrator
Liczba wyświetleń : 5550
Data publikacji : 28 sierpnia 2015
Data aktualizacji : 30 września 2015

Drukuj   
Historia zmian artykułu:
1 Administrator Administrator, 30 września 2015
1 Administrator Administrator, 29 września 2015
1 Administrator Administrator, 31 sierpnia 2015
Program regionalny, Narodowa strategia spójności
Promuje Łódzkie
RSMI
UNIA EUROPEJSKA, europejski fundusz rozwou regionalnego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
© Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego