Wojewódzki Specjalistyczny Szpital
im. M. Pirogowa w Łodzi

Szpital Pirogowa


Wojewódzki Specjalistyczny Szpital
im. M. Pirogowa w Łodzi

Menu

Izba Przyjęć

Izba Przyjęć Szpitala funkcjonuje całodobowo w systemie pracy zmianowej. W Izbie Przyjęć Szpitala wykonuje się procedury związane z badaniem lekarskim i przyjmowaniem pacjentów skierowanych do szpitala, a szczególnie pacjentów znajdujących się w stanie zagrożenia życia.

Do zadań Izby Przyjęć należy:

  1. Badanie lekarskie pacjentów zgłaszających się do Szpitala oraz wszystkich potrzebujących pomocy doraźnej.
  2. Udzielanie pomocy doraźnej pacjentom, którzy nie zostali zakwalifikowani do leczenia w Szpitalu, lub zostali zakwalifikowani do przyjęcia w późniejszym terminie oraz wszystkim potrzebującym pomocy w trybie nagłym.

Autor : Bartczak Krzysztof
Liczba wyświetleń : 9859
Data publikacji : 6 stycznia 2018
Data aktualizacji : 6 stycznia 2018

Drukuj   
Pliki do pobrania
Program regionalny, Narodowa strategia spójności
Promuje Łódzkie
RSMI
UNIA EUROPEJSKA, europejski fundusz rozwou regionalnego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
© Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego