Wojewódzki Specjalistyczny Szpital
im. M. Pirogowa w Łodzi

Szpital Pirogowa


Wojewódzki Specjalistyczny Szpital
im. M. Pirogowa w Łodzi

Menu

 

Oddział Ginekologiczno-Położniczy

Na bazie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego działalność naukowo-badawczą prowadzą cztery Kliniki:

 • Klinika Patologii Ciąży Uniwersytetu Medycznego znajdująca się na I piętrze
 • Klinika Medycyny Płodu i Ginekologii Uniwersytetu Medycznego znajdująca się na I piętrze
 • Klinika Ginekologii Operacyjnej i Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego znajdująca się na II piętrze
 • Klinika Perinatologii Uniwersytetu Medycznego znajdująca się na III i IV piętrze

 

Ginekologia operacyjna:
 • leczenie operacyjne schorzeń narządu rodnego
 • wyłuszczenie mięśniaków
 • usunięcie macicy droga przezpochwową i przezbrzuszną w tym onkologiczne
 • zabiegi na szyjce macicy, w tym zabiegi LEEP (wycięcie pętlą elektrochirurgiczną) w dysplazji szyjki
 • poprawienie statyki narządu rodnego, plastyki krocza i pochwy ( z powodu obniżenia narządu rodnego, wypadania narządu rodnego i nietrzymania moczu)
 • operacje przydatków
 • szerokie zastosowanie techniki laparoskopowych w diagnostyce i leczeniu operacyjnym schorzeń ginekologicznych (w tym niepłodności pierwotnej i wtórnej, endometriozy, torbieli, ciąż ektopowych).
 • zastosowanie histeroskopii w diagnostyce i leczeniu wad macicy, niepłodności, polipów, zaburzeń miesiączkowania, nieprawidłowych krwawień z dróg rodnych
 • diagnostyka patologii szyjki macicy:
 
Położnictwo:
Opieka nad ciążą wysokiego ryzyka:
 • leczenie zagrażającego poronienia
 • leczenie niewydolności cieśniowo-szyjkowej ( szew okrężny, pessar)
 • inwazyjna diagnostyka prenatalna - amniopunkcje z diagnostyką genetyczną płodu (ocena kariotypu płodu, badanie FISH)
 • diagnostyka obrazowa ciąży – badania ultrasonograficzne
 • intensywny nadzór i leczenie kobiet ciężarnych w ciąży wysokiego ryzyka do 22. tygodnia ciąży
 • diagnostyka, leczenie i monitorowanie chorób towarzyszących ciąży: nerek, serca i układu krążenia, cukrzycy, hematologicznych, centralnego układu nerwowego, układu naczyniowego, konfliktu serologicznego.
 • opieka nad ciężarną ze szczególnym uwzględnieniem ciąży wysokiego ryzyka ze współistniejącymi:
 • hipotrofią płodu (IUGR),
 • cholestazą ciężarnych,
 • nadciśnieniem tętniczym,
 • cukrzycą ciążową,
 • przedwczesnym odpływaniem płynu owodniowego przed terminem porodu
 • niewydolnością szyjki macicy,
 • małowodziem lub wielowodziem,
 • zaburzeniami krzepnięcia (m. in. niedobór białka S i białka C),
 • patologią łożyska (m. in. łożysko przodujące)
 • innymi chorobami przelewkłymi
 • zapobieganie porodom przedwczesnym za pomocą najnowszych tokolityków (atosibanu) oraz pessara położniczego (krążka) i szwu okrężnego
 • prowadzenie ciąży i porodu po IVF (sztucznym zapłodnieniu)
 • prowadzenie i rozwiązywanie ciąży wielopłodowej
 • prowadzenie i rozwiązywanie ciąży u kobiet po wielkokrotnych cięciach cesarskich
 • intensywny nadzór nad ciążą po terminie porodu
 • stosowanie nowoczesnych technik preindukcji i indukcji porodu w tym cewnika Foley’a oraz prostaglandyn (Prepidil, Misodel)
 • zapewnienie konsultacji psychologa klinicznego na życzenie pacjentki
 • konsultacje dietetyka na życzenie pacjentki
 • możliwość udziału podczas ciąży w zajęciach Szkoły Rodzenia
 • choroby kardiologiczne u ciężarnych, rodzących oraz ich płodów- echokardiografia płodowa, badanie holterowskie.
 • diagnostyka i leczenie hipotrofii płodu, nadciśnienia tętniczego i cholestazy u ciężarnych.
 • prenatalna nieinwazyjna oraz inwazyjna diagnostyka i terapia (wady, konflikt serologiczny, aberracje chromosomalne)- patologii płodu.
 • badania dopplerowskie przepływów tętniczych matki i płodu (tętnice maciczne, pępowinowa i środkowa mózgu.
 • diagnostyka i terapia wad rozwojowych narządów płciowych jako przyczyny niepłodności i niemożności donoszenia ciąży.
 • wykonywanie kolposkopii w ciąży.

Autor : Bartczak Krzysztof
Liczba wyświetleń : 73215
Data publikacji : 28 lutego 2016
Data aktualizacji : 6 stycznia 2018

Drukuj   
Historia zmian artykułu:
aktualizacja Bartczak Krzysztof, 6 stycznia 2018
edycja 1 Zakrzewski Dariusz, 5 stycznia 2018
Program regionalny, Narodowa strategia spójności
Promuje Łódzkie
RSMI
UNIA EUROPEJSKA, europejski fundusz rozwou regionalnego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
© Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego