Wojewódzki Specjalistyczny Szpital
im. M. Pirogowa w Łodzi

Szpital Pirogowa


Wojewódzki Specjalistyczny Szpital
im. M. Pirogowa w Łodzi

Menu

PRAWA PACJENTA

Uprzejmie informujemy, że Prawa Pacjenta wynikają z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. Pełna wersja zbioru Praw Pacjenta znajduje się w Dyżurkach Pielęgniarek/Położnych poszczególnych oddziałów oraz w innych jednostkach i komórkach organizacyjnych udzielających świadczeń zdrowotnych. Karta Praw Pacjenta jest umieszczona w ogólnodostępnym i widocznym miejscu każdego oddziału. Karta Praw Pacjenta w języku Braille’a znajduje się w Izbie Przyjęć.


Do najważniejszych praw pacjenta należą :

 • Prawo do świadczeń zdrowotnych.
 • Prawo do informacji.
 • Prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych.
 • Prawo do tajemnicy informacji.
 • Prawo do wyrażania zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych.
 • Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta.
 • Prawo do dokumentacji medycznej.
 • Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii lub orzeczenia lekarza.
 • Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego.
 • Prawo do opieki duszpasterskiej.
 • Prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.

Autor : Administrator Administrator
Liczba wyświetleń : 2767
Data publikacji : 28 sierpnia 2015
Data aktualizacji : 3 stycznia 2018

Drukuj   
Historia zmian artykułu:
korekta Jeżewski Piotr, 3 stycznia 2018
zmiany Jeżewski Piotr, 3 stycznia 2018
Aktualizacja treści Bartczak Krzysztof, 7 grudnia 2015
aktualizacja treści Bartczak Krzysztof, 3 grudnia 2015
1 Administrator Administrator, 30 września 2015
1 Administrator Administrator, 29 września 2015
1 Administrator Administrator, 31 sierpnia 2015
Program regionalny, Narodowa strategia spójności
Promuje Łódzkie
RSMI
UNIA EUROPEJSKA, europejski fundusz rozwou regionalnego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
© Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego