Wojewódzki Specjalistyczny Szpital
im. M. Pirogowa w Łodzi

Szpital Pirogowa


Wojewódzki Specjalistyczny Szpital
im. M. Pirogowa w Łodzi

Menu

Regulamin Pacjenta Przychodnii

 

1.    Przychodnia jest obiektem użyteczności publicznej. Korzysta z niej wielu pacjentów, niekiedy również bardzo cierpiących. Obecność pacjenta w Przychodni nie może być powodem irytacji czy nawet pogorszenia samopoczucia pozostałych pacjentów i kłopotów personelu.

2.    W związku z powyższym pacjent - zgłaszający się i przebywający na terenie Przychodni ma obowiązek:

1) zachowywania się kulturalnie,

2) nie zakłócania spokoju innym pacjentom i personelowi,

3) stosowania się do ustalonego porządku pracy Przychodni, w tym ustalonej kolejności wchodzenia do gabinetu lekarskiego,

4) posiadania ważnych dokumentów uprawniających do korzystania z nieodpłatnych świadczeń medycznych,

5) stosowania się do zaleceń i wskazówek personelu Przychodni,

6) przestrzegania zakazu palenia tytoniu, wnoszenia i używania alkoholu oraz środków odurzających na terenie Przychodni,

7) dbania o higienę osobistą przed zgłoszeniem się do Przychodni,

8) odnoszenia się z szacunkiem do innych pacjentów i personelu,

9) przestrzegania zasad bezpieczeństwa i ppoż.,

10) dbałości o mienie stanowiące własność Przychodni.

11) przestrzeganie zakazu uprawiania gier hazardowych oraz zakazu handlu na terenie przychodni.

3. Pacjentowi nie wolno żądać od personelu Przychodni świadczenia usług osobistych, nie związanych z udzielanych świadczeń zdrowotnych.

4. Pacjent zobowiązany jest do pokrycia szkody powstałej z jego winy w Przychodni.

5. Pacjentowi nie wolno zanieczyszczać pomieszczeń Przychodni.

6. Do osób trzecich przebywających na terenie Przychodni- sprawujących opiekę prawną lub faktyczną nad pacjentem lub towarzyszących pacjentowi odnoszą się odpowiednio obowiązki i zakazy dotyczące pacjentów

7. Osoby te zobowiązane są podporządkować się wszelkim poleceniem i wskazówkom personelu Przychodni.

Autor : Bartczak Krzysztof
Liczba wyświetleń : 1254
Data publikacji : 7 grudnia 2015
Data aktualizacji : 7 grudnia 2015

Drukuj   
Program regionalny, Narodowa strategia spójności
Promuje Łódzkie
RSMI
UNIA EUROPEJSKA, europejski fundusz rozwou regionalnego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
© Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego