Wojewódzki Specjalistyczny Szpital
im. M. Pirogowa w Łodzi

Szpital Pirogowa


Wojewódzki Specjalistyczny Szpital
im. M. Pirogowa w Łodzi

Menu

Uroczyste otwarcie wyremontowanego oddziału

Otwarcie wyremontowanego oddziału

Ośrodek Szpitalny im. Madurowicza w ostatnim czasie z dotacji otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego wyremontował oddział Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka oraz oddział Położniczy. Dzięki temu znacznie podnieśliśmy standard naszych oddziałów- pojedyncze sale, łazienki w obrębie sal, klimatyzacja.

 Wraz z lepszymi warunkami bytowymi poprawiło się także wyposażenie medyczne Szpitala. Pod koniec 2015 r. ze środków unijnych zakupiony został sprzęt medyczny, który znacznie poprawia bezpieczeństwo najmniejszych pacjentów Szpitala jak i matek oczekujących na poród. Szpital spełnia wymogi dla III stopnia referencyjności w dziedzinie neonatologii i położnictwa.

 Wyspecjalizowana kadra medyczna, w tym profesorowie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, zapewniają opiekę na każdym etapie ciąży, także ciąże najwyższego ryzyka.

 Powyższe inwestycje w Ośrodku Szpitalnym im. M. Madurowicza przy ul. Wileńskiej 37 w Łodzi znacznie poprawiły jakość oferowanych usług w pionie neonatologicznym i położniczym. Po przeprowadzonych remontach i zakupie nowoczesnego sprzętu dysponujemy odpowiednią liczbą miejsc dla wszystkich chętnych ciężarnych z terenu aglomeracji łódzkiej jak i województwa.

 Ośrodek Madurowicza zaprasza wszystkie ciężarne do porodu przy ul. Wileńskiej 37 w Łodzi. 

 

Media o nas:

Autor : Bartczak Krzysztof
Liczba wyświetleń : 1522
Data publikacji : 4 lutego 2016
Data aktualizacji : 1 marca 2016

Drukuj   
Historia zmian artykułu:
Modyfikacja treści Bartczak Krzysztof, 1 marca 2016
Dodanie tagów Bartczak Krzysztof, 8 lutego 2016
Dodanie fotografii Bartczak Krzysztof, 4 lutego 2016
Modyfikacja wyswietlania Bartczak Krzysztof, 4 lutego 2016
Program regionalny, Narodowa strategia spójności
Promuje Łódzkie
RSMI
UNIA EUROPEJSKA, europejski fundusz rozwou regionalnego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
© Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego