Regulamin Pacjenta Szpitala - LPM

Przejdź do PEŁNEJ WERSJI strony

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital
im. M. Pirogowa w Łodzi

Szpital Pirogowa


Wojewódzki Specjalistyczny Szpital
im. M. Pirogowa w Łodzi

Regulamin Pacjenta Szpitala

 

 1. Przy przyjęciu do szpitala pacjent obowiązany jest okazać odpowiednie dokumenty - dowód osobisty, lub inny dokument potwierdzający tożsamość, skierowanie do szpitala, wyniki badań, karty informacyjne z poprzednich hospitalizacji (nie dotyczy przyjęć nagłych).
 2. Pacjent obowiązany jest stosować się do zaleceń lekarzy i pielęgniarek/położnych oraz innych pracowników medycznych biorących udział w procesie leczenia.
 3. Podczas pobytu w oddziale pacjent zobowiązany jest dostosować się do rozkładu pracy oddziału, przebywać w sali w porach obchodów lekarskich, wydawania posiłków i wykonywania zabiegów oraz pozostałych zleceń lekarskich.
 4. Pacjent nie może przyjmować leków ani poddawać się zabiegom innym niż zlecone przez lekarza lub pielęgniarkę/położną.
 5. Pacjenci nie mogą opuszczać oddziału szpitalnego bez uprzedniego poinformowania personelu medycznego. Każdorazowe opuszczenie oddziału musi zostać zgłoszone w dyżurce pielęgniarek/położnych z podaniem czasu, na jaki pacjent chce opuścić oddział oraz miejsca, do którego się udaje.
 6. Pacjentowi nie wolno wychodzić poza obręb Szpitala chyba, że jest to konieczne ze względów diagnostyczno-leczniczych i tylko pod opieką personelu Szpitala.
 7. Każdy pacjent zobowiązany jest do przestrzegania ciszy nocnej, która na terenie szpitala obowiązuje w godzinach 22:00 - 6:00.
 8. Pacjent obowiązany jest przestrzegać norm społecznego zachowania, poszanowania godności i prywatności innych pacjentów.
 9. Pacjent winien odnosić się kulturalnie i życzliwie do innych pacjentów i personelu szpitala oraz nie zakłócać spokoju innym chorym.
 10. Pacjent obowiązany jest dbać o należytą higienę osobistą oraz wygląd swojego otoczenia.
 11. Pacjent ma obowiązek przestrzegania zakazu samodzielnego obsługiwania aparatów i urządzeń leczniczych będących własnością szpitala.
 12. Pacjent ponosi odpowiedzialność za rzeczy wartościowe, garderobę, pieniądze i dokumenty, których nie przekazał do depozytu.
  Za w/w przedmioty zatrzymane przez pacjenta Szpital nie ponosi odpowiedzialności.
 13. Na terenie szpitala pacjent zobowiązany jest do przestrzegania bezwzględnego zakazu palenia tytoniu, posiadania, obrotu, spożywania napojów alkoholowych i innych używek, stosowania środków odurzających oraz uprawiania gier hazardowych.
 14. Pacjent obowiązany jest szanować mienie będące własnością Szpitala (w przypadku jego zniszczenia naprawia poniesione szkody).
 15. Pacjent ma obowiązek przestrzegać Regulaminu Organizacyjnego Oddziału, w którym jest hospitalizowany.
 16. Pacjent, którego stan zdrowia nie wymaga dalszego leczenia szpitalnego, a pozostał w szpitalu ponosi koszty pobytu niezależnie od uprawnień do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, od terminu określonego przez Dyrektora Szpitala.
 17. W przypadku świadomego i rażącego niszczenia mienia, naruszania przez pacjenta porządku lub przebiegu leczenia pacjent może zostać wypisany ze szpitala, jeśli nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczeń zdrowotnych może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jego życia lub zdrowia albo życia lub zdrowia innych osób. O wypisaniu pacjenta ze szpitala z powodu rażącego naruszenia obowiązków pacjenta decyduje Dyrektor na wniosek właściwego Ordynatora/Kierownika Oddziału i po zasięgnięciu opinii Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta zatrudnionego w WSSz. im. M. Pirogowa.
 18. Pacjent może używać odbiorników radiowo-telewizyjnych, lub innych odtwarzających urządzeń elektrycznych (np. tablet, laptop) za zgodą pozostałych pacjentów, których spokój może być zakłócony. 
 19. Pacjent ma obowiązek stosowania się do zaleceń personelu medycznego, w szczególności w przypadku używania telefonów komórkowych.

Autor : Bartczak Krzysztof
Liczba wyświetleń : 3503
Data publikacji : 7 grudnia 2015
Data aktualizacji : 3 stycznia 2018

Drukuj   
Historia zmian artykułu:
zmiany Jeżewski Piotr, 3 stycznia 2018
Nasze serwisy
Program regionalny, Narodowa strategia spójności
Promuje Łódzkie
RSMI
UNIA EUROPEJSKA, europejski fundusz rozwou regionalnego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
© Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.