140 mln zł na inwestycje w szpitalach

Trzy szpitale wojewódzkie w łódzkiem dostaną dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach naboru RPLD.07.02.00-IZ.00-10-001/16. Razem kwota dofinansowania przekroczy 140 mln zł.

Najwyższą kwotę otrzyma Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M.Kopernika w Łodzi. Będzie to kwota ponad 100 mln zł przeznaczona na rozbudowę Centrum w zakresie terapii onkologicznych oraz modernizację Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Banku Krwi i Pracowni Serologii.

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. Dr Wł. Biegańskiego w Łodzi otrzyma ponad 12 mln zł. z przeznaczeniem na uruchomienie bloku operacyjnego umożliwiającego kompleksowe świadczenia w zakresie chorób układu krążenia.

Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie uzyska ponad 26 mln zł., które przeznaczy na modernizację, przebudowę i doposażenie Bloków operacyjnych oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. 

źródło: rpo.lodzkie.pl, lodzkie.pl

Autor : Administrator Administrator
Liczba wyświetleń : 1647
Data publikacji : 11 lipca 2017
Data aktualizacji : 11 lipca 2017

Drukuj   
Historia zmian artykułu:
. Administrator Administrator, 11 lipca 2017
Menu
Program regionalny, Narodowa strategia spójności
Promuje Łódzkie
RSMI
UNIA EUROPEJSKA, europejski fundusz rozwou regionalnego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
© Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego