Start serwisu o szpitalach Województwa Łodzkiego

Został uruchomiony Regionalny Portal Medyczny Województwa Łódzkiego wybudowany w ramach projektu zintegrowanego „Regionalny System Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego (Akronim projektu: RSIM)”.

Na portalu udostępniono usługi publiczne z zakresu e - Zdrowia.

Obywatele mogą zasięgnąć informacji, zdobyć niezbędną wiedzę oraz załatwić swoje sprawy szybciej niż dotychczas. Dostęp do 2 elektronicznych usług publicznych, tj. usług związanych ze zdrowiem dla obywateli oraz usług z zakresu zamówień publicznych dla przedsiębiorców, dostępnych na 3 poziomach:

  • Informacji on – line, która umożliwi wyszukanie informacji o placówkach ochrony zdrowia oraz świadczonych przez nie usługach na ich stronach internetowych.
  • Interakcji jednostronnej, która zapewni wyszukanie informacji oraz pobranie oficjalnych formularzy ze strony internetowej danej placówki.
  • Interakcji dwustronnej, która pozwoli na wyszukanie informacji, pobranie oraz odesłanie formularzy za pomocą Internetu.

Mamy nadzieję, że Portal przybliży służbę zdrowia do obywateli, dzięki czemu wymiana informacji będzie bardziej klarowna i efektywna.

Start serwisu o szpitalach Województwa Łodzkiego

Autor : Administrator Administrator
Liczba wyświetleń : 1241
Data publikacji : 31 sierpnia 2015
Data aktualizacji : 2 grudnia 2015

Drukuj   
Historia zmian artykułu:
. Administrator Administrator, 26 kwietnia 2017
.. Administrator Administrator, 2 grudnia 2015
Modyfikacje Administrator Administrator, 2 grudnia 2015
Dodanie bloku parametry podstawowe. Administrator Administrator, 2 grudnia 2015
Uzupełnienie. Administrator Administrator, 2 grudnia 2015
Uzupełnienie treścią. Administrator Administrator, 2 grudnia 2015
Zmiana tytułu. Administrator Administrator, 1 grudnia 2015
Uzupełnienie treścią artykułu. Administrator Administrator, 1 grudnia 2015
Zmiana artykułu "Artykuł przykład 1". Administrator Administrator, 1 grudnia 2015
1 Administrator Administrator, 12 października 2015
Menu
Program regionalny, Narodowa strategia spójności
Promuje Łódzkie
RSMI
UNIA EUROPEJSKA, europejski fundusz rozwou regionalnego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
© Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego