Zgodność ze standardami

 

Portal szpitale.lodzkie.pl jest zgodny ze standardami światowego konsorcjum WWW dotyczącymi składni stron WWW. Portal został oparty na standardzie HTML5 oraz kaskadowych arkuszy styli w wersji 2.1, które pozwalają na budowanie nowoczesnych graficznych i responsywnych stron WWW. Zastosowanie szablonów CSS pozwala na łatwą zmianę wyglądu oraz działania witryny. Standardy te posiadają dodatkową zaletę w postaci prostej obsługi różnego rodzaju plików multimedialnych, czy to jako bezpośredniego osadzenia na stronie (np. zdjęcia, filmy) czy jako dokumentu pobieralnego (tzw. załączniki).

W momencie zaprojektowania i wdrożenia portal szpitale.lodzkie.pl uzyskał zgodność z następującymi standardami:

CSS 2.1
Poprawny CSS!

 

HTML5
HTML5

Section 508 i WCAG

Nad dostępnością portalu  szpitale.lodzkie.pl czuwaja standardy WCAG oraz Section 508, które zostały stworzone z myślą o wszystkich użytkownikach sieci Internet.

Standard Section 508 został stworzony dla Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i gwarantuje prawa osób niepełnosprawnych, w tym również dostępność stron internetowych. Jego polskim odpowiednikiem jest Karta Praw Osób Niepełnosprawnych.

Standard WCAG jest bardziej restrykcyjnym niż Section 508 zestawem reguł dotyczących dostępności stron WWW, stworzonym głównie z myślą o osobach niepełnosprawnych. Specyfikacja WCAG w wersji 2.0, która obowiązuje w portalu, ma ściśle określoną strukturę podzieloną na cztery zasady (postrzeganie, funkcjonalność, zrozumiałość i solidność). Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności portal spełnia wymagania określone w w.w. rozporządzeniu, co mozna sprawdzić pod adresem Cynthia  

Autor : Administrator Administrator
Liczba wyświetleń : 3468
Data publikacji : 27 sierpnia 2015
Data aktualizacji : 10 maja 2017

Drukuj   
Historia zmian artykułu:
. Administrator Administrator, 10 maja 2017
1 Administrator Administrator, 5 maja 2017
1 Administrator Administrator, 29 marca 2017
poprawki w treści Administrator Administrator, 12 października 2015
poprawki w treści Administrator Administrator, 8 października 2015
uzupełnienie treści Administrator Administrator, 8 października 2015
Menu
Program regionalny, Narodowa strategia spójności
Promuje Łódzkie
RSMI
UNIA EUROPEJSKA, europejski fundusz rozwou regionalnego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
© Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego