Dzierżawa lokalu użytkowego i garażu - LPM

Przejdź do PEŁNEJ WERSJI strony
Szpital Wojewódzki

Szpital Wojewódzki
im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu

Szpital Wojewódzki
im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu

OGŁOSZENIE

                 

 

Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana  Wyszyńskiego w Sieradzu ul. Armii Krajowej 7 ogłasza przetarg  pisemny nieograniczony na dzierżawę lokalu użytkowego oraz garażu.

 

Przedmiot przetargu :

1. Lokalu użytkowego o pow.  9,00 m2  usytuowanego  na parterze w budynku Szpitala

    Wojewódzkiego w Sieradzu , ul. Nenckiego 2 z przeznaczeniem na działalność handlową

    branży spożywczo – przemysłowej  plus prasa.

    Minimalna stawka czynszu dzierżawnego netto: 20,00  zł/m2 miesięcznie.

2.Garażu  z kanałem o powierzchni  37,50  m2  usytuowanego na terenie Szpitala 

   Wojewódzkiego  w Sieradzu  przy ul. Nenckiego 2 z przeznaczeniem na garażowanie pojazdów.

   Minimalna  stawka czynszu dzierżawnego netto wynosi 5,00 zł/ m2 miesięcznie.

   

Oferty pisemne zawierające:

 

1. wypełniony załącznik nr 1 do ogłoszenia, dot. powierzchni  lokalu, jego usytuowania , stawkę za 

    czynsz dzierżawny, przeznaczenia  przedmiotu dzierżawy, rodzaju wykonywanej

    działalności oraz proponowanego okresu  dzierżawy, telefon kontaktowy.

2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo centralnej ewidencji informacji o działalności

    gospodarczej wystawiony nie później  niż  6 miesięcy przed terminem składania dokumentów

3. kserokopię decyzji w sprawie nadania numeru identyfikacji  podatkowej  NIP

4. kserokopię o zaświadczeniu o nr identyfikacyjnym REGON

5. kserokopię dowodu wpłaty wadium 

6. podpisane Oświadczenie przedstawiciela Wykonawcy wykonującego prace na terenie Szpitala 

    Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego” , – stanowiące załącznik nr 2 do

    procedury systemowej PS/8   systemu zarządzania środowiskowego  obowiązującego w szpitalu.

    Wytyczne dla  Wykonawców  są dostępne na stronie internetowej szpitala

    www.spzozsieradz.pl , w zakładce „ Zintegrowany System Zarządzania Jakością”,

należy składać do dnia  16.10.2017 roku . do godz. 1400 w sekretariacie Szpitala Wojewódzkiego przy ul Armii Krajowej 7 , w zaklejonych kopertach z dopiskiem Przetarg na dzierżawę lokalu użytkowego o powierzchni  9,00  m2. ,   przetarg na  dzierżawę garażu o pow. 37,50 m2.

Dokumenty dołączone do oferty w formie kserokopii oferent winien poświadczyć podpisem  „ za zgodność z oryginałem” oraz wpisać datę poświadczenia.

Wadium do przetargu w wysokości 100,00 zł należy wpłacić  w kasie Szpitala Wojewódzkiego

w Sieradzu przy ul Armii Krajowej 7  w godz. od 900   do 1400  lub  przelewem na konto : Bank Gospodarstwa Krajowego nr konta : 09 1130 1163 0014 7024 7120 0006  w terminie do  dnia

16.10.2017 roku. do godz. 1400.

           W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta , który wygrał  przetarg  wadium przepada na rzecz Szpitala Wojewódzkiego . Wadium wpłacone przez oferenta , który wygrał przetarg i podpisał umowę  zostanie wypłacone w terminie  7 dni po podpisaniu  umowy

z kasy szpitala lub  przelane na podane konto  oferenta.

Z dodatkowymi warunkami przetargu, przedmiotem przetargu  i zasadami dzierżawy można zapoznać się w tygodniu  od poniedziałku do piątku w  Dziale Administracyjno-Gospodarczym Szpitala  Wojewódzkiego w godz. 800- 1400 ,  tel. 43 8278361

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.10.2017 roku o godz. 1000  w siedzibie Szpitala Wojewódzkiego przy ul. Armii Krajowej 7 w sali konferencyjnej nr 205.

Umowa na dzierżawę z oferentem , który wygra przetarg może być podpisana  przez Szpital Wojewódzki na okres trzech lat.

Szpital Wojewódzki zastrzega sobie prawo unieważnienia  przetargu w każdym czasie bez podania przyczyn.

Sieradz, dnia 27 września roku.

Pliki do pobrania
Ogłoszenie+formularz+umowa
 
Pobrano 148 razy

Autor : Grobelny Piotr
Liczba wyświetleń : 630
Data publikacji : 2 października 2017
Data aktualizacji : 2 października 2017

Drukuj   
Historia zmian artykułu:
v3 Grobelny Piotr, 2 października 2017
Serwisy lodzkie.pl
Program regionalny, Narodowa strategia spójności
Promuje Łódzkie
RSMI
UNIA EUROPEJSKA, europejski fundusz rozwou regionalnego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
© Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.