Informacje dotyczące przetwarzania danych w ramach stosowania monitoringu wizyjnego - LPM

Przejdź do PEŁNEJ WERSJI strony
Szpital Wojewódzki

Szpital Wojewódzki
im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu

Szpital Wojewódzki
im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu

Informacje dotyczące przetwarzania danych w ramach stosowania monitoringu wizyjnego na terenie Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu ul. Armii Krajowej 7, Sieradz.

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w związku
  z prowadzeniem monitoringu na terenie Szpitala jest Szpital Wojewódzki w Sieradzu im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego ul. Armii Krajowej 7, kod pocztowy 98-200 Sieradz. Z Administratorem można skontaktować się pisząc na wskazany powyżej adres.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności w zakresie wykonywania przyznanych na mocy RODO uprawnień.  

Z Inspektorem Ochrony Danych możesz skontaktować się wysyłając e-mail na adres:

 1. Monitoring wizyjny jest prowadzony w celu zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów oraz personelu oraz w celu zabezpieczenia mienia Szpitala.

Podstawą prawną do prowadzenia monitoringu jest art. 23a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów innych niż te, dla których zostały pierwotnie zebrane.
 2. Monitoring jest prowadzony całodobowo, w sposób stały, obraz jest rejestrowany
  w czasie rzeczywistym przez zamontowane w Szpitalu kamery wizyjne, które są zainstalowane w następujących obszarach:
 • ciągi komunikacyjne na terenie Szpitala,
 • wejścia do Szpitala,
 • obszar SOR,
 • portiernia,
 • rejestracja,
 • windy,
 • oddział dziecięcy,
 • Teren wokół Szpitala tj.:
 •  parkingi przyszpitalne,
 • obszar wjazdu/wyjazdu na teren Szpitala.
 1. W związku z prowadzonym monitoringiem rejestrowany jest Pani/Pana wizerunek.
 2. Obszary objęte monitoringiem oznakowane są tablicami z rysunkiem kamery.  
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 1. dostawcy usług i rozwiązań technicznych oraz organizacyjnych; 
 2. organy i inne podmioty, w tym podmioty publiczne, uprawnione do uzyskania Pani/Pana danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 
 1. Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 2. Zapis z kamer przechowywany jest przez okres do 3 miesięcy od dnia nagrania. Po tym terminie jest automatycznie nadpisywany, a dane wcześniej zapisane są trwale usunięte z zastrzeżeniem pkt. 11.
 3. W przypadku, w którym nagrania obrazu będą stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa termin określony w pkt. 10 ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia wskazanego postępowania.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo uzyskania kopii danych, prawo do sprostowania/ aktualizacji danych osobowych, prawo do usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), prawo do przeniesienia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Wskazane żądania mogą być wnoszone pisemnie na adres: Szpital Wojewódzki
w Sieradzu im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego ul. Armii Krajowej 7, kod pocztowy 98-200 Sieradz lub na adres e-mail

 1. W przypadku, gdy Pani/Pana zdaniem przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Wejście w obszar monitorowany, wiąże się z przetwarzaniem Pani/Pana wizerunku.
 3. Dane osobowe z monitoringu wizyjnego nie będą wykorzystywane do profilowania ani do podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

 

Autor : Grobelny Piotr
Liczba wyświetleń : 514
Data publikacji : 7 czerwca 2019
Data aktualizacji : 28 sierpnia 2019

Drukuj   
Historia zmian artykułu:
v3 Grobelny Piotr, 28 sierpnia 2019
Pliki do pobrania
Serwisy lodzkie.pl
Program regionalny, Narodowa strategia spójności
Promuje Łódzkie
RSMI
UNIA EUROPEJSKA, europejski fundusz rozwou regionalnego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
© Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.