Ogłoszenie- dzierżawa garażu i powierzchni parknigu + wynik - LPM

Przejdź do PEŁNEJ WERSJI strony
Szpital Wojewódzki

Szpital Wojewódzki
im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu

Szpital Wojewódzki
im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu

OGŁOSZENIE

 

o przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę garażu oraz dzierżawę powierzchni parkingu.

 

Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała St. Wyszyńskiego w Sieradzu ul. Armii Krajowej 7 ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę:

1. Garażu o powierzchni użytkowej 15,00m2 usytuowany na terenie Szpitala Wojewódzkiego przy

ul. Nenckiego 2 w Sieradzu z przeznaczeniem na garażowanie pojazdów osobowych.

Minimalna stawka miesięcznego czynszu dzierżawnego netto 5,00 zł/m2.

2. Części parkingu max 25m2 przed budynkiem Szpitala Wojewódzkiego przy ul. Armii Krajowej
nr 7 w Sieradzu usytuowanego na działce 5272/1 z przeznaczeniem na umiejscowienie
maksymalnie dwóch pojazdów postoju Taxi.

Minimalna stawka czynszu za dzierżawę parkingu netto miesięcznie: 165,00 zł.

 

Oferty pisemne zawierające:

- wypełniony załącznik nr 1 do ogłoszenia, dot. powierzchni lokalu użytkowego, powierzchni
użytkowej, powierzchni parkingu stawkę za czynsz dzierżawny, przeznaczenia przedmiotu
dzierżawy, rodzaju wykonywanej działalności oraz proponowanego okresu dzierżawy, telefon
kontaktowy.

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo centralnej ewidencji informacji o działalności
gospodarczej wystawiony nie później niż 6 miesięcy przed terminem składania dokumentów

- kserokopię decyzji w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP,

- nr PESEL w przypadku oferenta nie prowadzącego działalności,

- kserokopię zaświadczenia o nr identyfikacyjnym REGON,

- kserokopię dowodu wpłaty wadium,

- podpisane Oświadczenie przedstawiciela Wykonawcy wykonującego prace na terenie Szpitala
Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego” – stanowiące załącznik nr 2 do
procedury systemowej PS/8 systemu zarządzania środowiskowego obowiązującego w szpitalu.
Wytyczne dla Podwykonawców są dostępne na stronie internetowej szpitala

www.spzozsieradz.pl, w zakładce „Zintegrowany System Zarządzania Jakością”,

należy składać do dnia 12.04.2019 r. do godz. 1400 w sekretariacie Szpitala Wojewódzkiego przy ul. Armii Krajowej 7 w zaklejonych kopertach z dopiskiem Przetarg na dzierżawę garażu, Przetarg na dzierżawę parkingu (Jeżeli wymagany dokument przedstawiony jest w postaci kserokopii- konieczne jest jego poświadczenie „za zgodność z oryginałem„ przez Oferenta, opatrzone datą
i podpisem Oferenta).

Wadium do przetargu w wysokości 100,00 zł należy wpłacić w kasie Szpitala Wojewódzkiego

w Sieradzu przy ul Armii Krajowej 7 w godz. od 900 do 1400 lub przelewem na konto: Santander Bank Polska S.A. 2 w Sieradzu, nr konta : 03 1500 1676 1216 7001 9733 0000 w terminie do dnia

12.04.2019r. do godz. 1400.

W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, który wygrał przetarg wadium przepada na rzecz Szpitala Wojewódzkiego. Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg i podpisał umowę zostanie wypłacone w terminie 7 dni po podpisaniu umowy z kasy szpitala lub przelane na podane konto oferenta.

Z dodatkowymi warunkami przetargu, przedmiotem przetargu i zasadami dzierżawy można zapoznać się w Administracji Szpitala, pokój 203 w godz. 800- 1400, tel. 43 8278361

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.04.2019 roku o godz. 1000 w siedzibie Szpitala Wojewódzkiego przy ul. Armii Krajowej 7 w sali konferencyjnej nr 205.

Szpital Wojewódzki zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym czasie i etapie bez podania przyczyn.

Sieradz, dnia 01 kwietnia 2019 roku.

 

 

Autor : Grobelny Piotr
Liczba wyświetleń : 449
Data publikacji : 8 kwietnia 2019
Data aktualizacji : 17 kwietnia 2019

Drukuj   
Historia zmian artykułu:
v5 Grobelny Piotr, 17 kwietnia 2019
Pliki do pobrania
Załączniki
 
Pobrano 158 razy
Serwisy lodzkie.pl
Program regionalny, Narodowa strategia spójności
Promuje Łódzkie
RSMI
UNIA EUROPEJSKA, europejski fundusz rozwou regionalnego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
© Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.