Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę lokalu użytkowego czerwiec_2_2018 - LPM

Przejdź do PEŁNEJ WERSJI strony
Szpital Wojewódzki

Szpital Wojewódzki
im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu

Szpital Wojewódzki
im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu

OGŁOSZENIE

                 

 

Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana  Wyszyńskiego w Sieradzu ul. Armii Krajowej 7 ogłasza przetarg  pisemny nieograniczony na dzierżawę lokalu użytkowego.

 

Przedmiot przetargu :

    Lokal użytkowy o pow. 28,90 m2  usytuowany na parterze w budynku „E „

    Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu , ul. Armii Krajowej 7 z przeznaczeniem na działalność

    handlową, usługową, medyczną nie będącą działalnością konkurencyjną dla szpitala

    Minimalna stawka czynszu dzierżawnego netto: 60,00  zł/m2 miesięcznie.

 

Oferty pisemne zawierające:

 

1. wypełniony załącznik nr 1 do ogłoszenia, dot. powierzchni  lokalu, jego usytuowania , stawkę za 

    czynsz dzierżawny, przeznaczenia  przedmiotu dzierżawy, rodzaju wykonywanej

    działalności oraz proponowanego okresu  dzierżawy, telefon kontaktowy.

2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo centralnej ewidencji informacji o działalności

    gospodarczej wystawiony nie później  niż  6 miesięcy przed terminem składania dokumentów

3. kserokopię decyzji w sprawie nadania numeru identyfikacji  podatkowej  NIP

4. kserokopię o zaświadczeniu o nr identyfikacyjnym REGON

5. kserokopię dowodu wpłaty wadium 

6. podpisane Oświadczenie przedstawiciela Wykonawcy wykonującego prace na terenie Szpitala 

    Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego,  stanowiące załącznik nr 2 do

    procedury systemowej PS/8   systemu zarządzania środowiskowego  obowiązującego w szpitalu.

    Wytyczne dla  Wykonawców  są dostępne na stronie internetowej szpitala

    www.spzozsieradz.pl, w zakładce „ Zintegrowany System Zarządzania Jakością”,

należy składać do dnia  15.06.2018 roku do godz. 1400 w sekretariacie Szpitala Wojewódzkiego przy ul Armii Krajowej 7, w zaklejonych kopertach z dopiskiem Przetarg na dzierżawę lokalu użytkowego o powierzchni  28,90  m2. .

Dokumenty dołączone do oferty w formie kserokopii oferent winien poświadczyć podpisem  „ za zgodność z oryginałem” oraz wpisać datę poświadczenia.

Wadium do przetargu w wysokości 100,00 zł należy wpłacić  w kasie Szpitala Wojewódzkiego

w Sieradzu przy ul Armii Krajowej 7  w godz. od 900   do 1400  lub  przelewem na konto : Bank Gospodarstwa Krajowego nr konta : 09 1130 1163 0014 7024 7120 0006  w terminie do  dnia

15.06.2018 roku. do godz. 1400.

           W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta , który wygrał  przetarg  wadium przepada na rzecz Szpitala Wojewódzkiego . Wadium wpłacone przez oferenta , który wygrał przetarg i podpisał umowę  zostanie wypłacone w terminie  7 dni po podpisaniu  umowy

z kasy szpitala lub  przelane na podane konto  oferenta.

Z dodatkowymi warunkami przetargu, przedmiotem przetargu  i zasadami dzierżawy można zapoznać się w tygodniu  od poniedziałku do piątku w  Administracji Szpitala  Wojewódzkiego

w godz. 800- 1400 ,  tel. 43 8278361,pokój 203 II piętro w budynku „ D”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.06.2018 roku o godz. 1100  w siedzibie Szpitala Wojewódzkiego przy ul. Armii Krajowej 7 w sali konferencyjnej nr 205.

Umowa na dzierżawę z oferentem , który wygra przetarg może być podpisana  przez Szpital Wojewódzki na okres trzech lat.

Szpital Wojewódzki zastrzega sobie prawo unieważnienia  przetargu w każdym czasie bez podania przyczyn.

 

Sieradz, dnia 01 czerwca 2018 roku.

Autor : Grobelny Piotr
Liczba wyświetleń : 494
Data publikacji : 4 czerwca 2018
Data aktualizacji : 4 czerwca 2018

Drukuj   
Pliki do pobrania
pliki
 
Pobrano 112 razy
Serwisy lodzkie.pl
Program regionalny, Narodowa strategia spójności
Promuje Łódzkie
RSMI
UNIA EUROPEJSKA, europejski fundusz rozwou regionalnego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
© Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.