Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę lokalu użytkowego czerwiec 2018 - LPM

Przejdź do PEŁNEJ WERSJI strony
Szpital Wojewódzki

Szpital Wojewódzki
im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu

Szpital Wojewódzki
im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu

OGŁOSZENIE

 

               o przetargu pisemnym  nieograniczonym na dzierżawę lokalu użytkowego

 

Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana  Wyszyńskiego w Sieradzu ul. Armii

Krajowej 7 ogłasza przetarg  pisemny nieograniczony na dzierżawę budynku o pow 323,50 m2, dwukondygnacyjnego, niepodpiwniczonego, usytuowanego  na  działce 198/3 przy ul. Nenckiego 2 w Sieradzu z przeznaczeniem na działalność handlową, usługową, medyczną nie będącą działalnością konkurencyjną dla szpitala

Minimalna stawka czynszu dzierżawnego netto: 12,00 zł/m2 miesięcznie.  

 

Oferty pisemne zawierające:

  1. wypełniony załącznik nr 1 do ogłoszenia, dot. powierzchni użytkowej będącej   przedmiotem oferty , stawkę za  czynsz dzierżawny, przeznaczenia  przedmiotu dzierżawy, rodzaju wykonywanej działalności oraz proponowanego okresu  dzierżawy, telefon kontaktowy.
  2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej wystawiony nie później  niż  6 miesięcy przed terminem składania dokumentów
  3. kserokopię decyzji w sprawie nadania numeru identyfikacji  podatkowej  NIP
  4. kserokopię dowodu wpłaty wadium 
  5. podpisane Oświadczenie przedstawiciela Wykonawcy wykonującego prace na terenie Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego stanowiące załącznik nr 2 do procedury systemowej PS/8   systemu zarządzania środowiskowego  obowiązującego

w szpitalu.Wytyczne dla  Wykonawców  są dostępne na stronie internetowej szpitala www.spzozsieradz.pl, w zakładce „ Zintegrowany System Zarządzania Jakością”,

należy składać do dnia  15.06.2018 r. do godz. 1400 w sekretariacie Szpitala Wojewódzkiego przy ul Armii Krajowej 7 , w zaklejonych kopertach z dopiskiem Przetarg na dzierżawę budynku o pow. 323,50 m2 powierzchni  użytkowej.

Dokumenty dołączone do oferty w formie kserokopii oferent winien poświadczyć podpisem  „ za zgodność z oryginałem” oraz wpisać datę poświadczenia.

Wadium do przetargu w wysokości 100,00 zł należy wpłacić  w kasie Szpitala Wojewódzkiego

w Sieradzu przy ul Armii Krajowej 7  w godz. od 900   do 1400  lub  przelewem na konto : Bank Gospodarstwa Krajowego nr konta : 09 1130 1163 0014 7024 7120 0006  w terminie do  dnia

15.06.2018 r. do godz. 1400.

 

W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta , który wygrał  przetarg  wadium przepada na rzecz Szpitala Wojewódzkiego . Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg i podpisał umowę  zostanie wypłacone w terminie  7 dni po podpisaniu  umowy z kasy szpitala lub  przelane na podane konto  oferenta.

Z dodatkowymi warunkami przetargu, przedmiotem przetargu  i zasadami dzierżawy można zapoznać się w  Administracji Szpitala  Wojewódzkiego w godz. 800- 1400  tel. 43 8278361,

pokój nr 203 II piętro budynku  „ D”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  18.06.2018 r. o godz. 1000  w siedzibie

Szpitala Wojewódzkiego przy ul. Armii Krajowej 7 w sali konferencyjnej nr 205.

Ograniczenie przetargu dotyczy rodzaju proponowanej przez oferenta działalności.

Umowa na dzierżawę z oferentem, który wygra przetarg może być podpisana  przez Szpital Wojewódzki na okres dwóch lat po uzyskaniu zgody Organu Właścicielskiego tj.: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w Łodzi

Szpital Wojewódzki zastrzega sobie prawo unieważnienia  przetargu w każdym czasie bez podania przyczyn.

Sieradz, dnia 01.06.2018 roku.

Autor : Grobelny Piotr
Liczba wyświetleń : 508
Data publikacji : 4 czerwca 2018
Data aktualizacji : 4 czerwca 2018

Drukuj   
Historia zmian artykułu:
v2 Grobelny Piotr, 4 czerwca 2018
Pliki do pobrania
Plik
 
Pobrano 143 razy
Serwisy lodzkie.pl
Program regionalny, Narodowa strategia spójności
Promuje Łódzkie
RSMI
UNIA EUROPEJSKA, europejski fundusz rozwou regionalnego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
© Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.