Szpital Wojewódzki

Szpital Wojewódzki
im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu

Szpital Wojewódzki
im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu

Menu

,,Modernizacja źródła ciepła Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu”.

Wartość ogólna przedsięwzięcia: 3 751 742,37 PLN

 

Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji: 2 270 000,00 PLN

 

Logo WFOŚiGW w Łodzi

,,Dofinansowano ze Środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi”.

 

W ramach realizacji zadania pod nazwą ,, Modernizacja źródła ciepła Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu” przewiduje się modernizację istniejącej kotłowni opalanej biomasą na nowe źródła ciepła o mocy 3 000 kW opalane biomasą tj. zrębkami drzewnymi oraz pelletem drzewnym. Celem Projektu jest zmniejszenie kosztów zużycia energii oraz redukcja emisji szkodliwych gazów do atmosfery.

Autor : Grobelny Piotr
Liczba wyświetleń : 248
Data publikacji : 7 stycznia 2019
Data aktualizacji : 7 stycznia 2019

Drukuj   
Pliki do pobrania
Program regionalny, Narodowa strategia spójności
Promuje Łódzkie
RSMI
UNIA EUROPEJSKA, europejski fundusz rozwou regionalnego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
© Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego