Szpital Wojewódzki

Szpital Wojewódzki
im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu

Szpital Wojewódzki
im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu

Menu

Szpital Wojewódzki w Sieradzu zatrudni na podstawie umowy cywilno-prawnej lekarzy specjalistów anestezjologii do prowadzenia analgezji regionalnej porodu. Oferenci muszą spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie standardów postępowania medycznego w łagodzeniu bólu porodowego z dnia 9 listopada 2013 r. (Dz. U. 2015, poz. 1997). Wszelkie informacje są dostępne u Ordynatora Oddziału pod nr tel.:  43 82 78 472 lub adresem e-mail:

Autor : Grobelny Piotr
Liczba wyświetleń : 2271
Data publikacji : 20 lipca 2018
Data aktualizacji : 20 lipca 2018

Drukuj   
Historia zmian artykułu:
v3 Grobelny Piotr, 20 lipca 2018
v2 Grobelny Piotr, 20 lipca 2018
Pliki do pobrania
Program regionalny, Narodowa strategia spójności
Promuje Łódzkie
RSMI
UNIA EUROPEJSKA, europejski fundusz rozwou regionalnego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
© Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego