Szpital Wojewódzki

Szpital Wojewódzki
im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu

Szpital Wojewódzki
im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu

Menu

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego

im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu

ul. Armii Krajowej 7, 98-200 Sieradz

ZAPRASZA

do składania ofert i uczestniczenia w postępowaniu poprzedzającym zawarcie umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych dla Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu w zakresie: badań patomorfologicznych (wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 1), w okresie rozliczeniowym od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

 

W ogłoszonym postępowaniu poprzedzającym zawarcie umowy na wykonywanie działalności leczniczej mogą brać udział oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

  • posiadający personel medyczny z doświadczeniem w zakresie wykonywania świadczeń objętych przedmiotem postępowania
  • posiadający specjalistyczny sprzęt medyczny niezbędny do wykonywania świadczeń objętych przedmiotem postępowania;
  • są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności;
  • ponoszą koszty transportu preparatów.

 

Kryterium wyboru ofert: cena brutto – waga 100%.

 

Warunki szczegółowe przystąpienia do konkursu ofert można pobrać wraz z załącznikami ze strony internetowej Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu.

Autor : Grobelny Piotr
Liczba wyświetleń : 244
Data publikacji : 1 grudnia 2017
Data aktualizacji : 1 grudnia 2017

Drukuj   
Pliki do pobrania
Ogłoszenie
 
Pobrano 70 razy
Ogloszenie.docx (14.55 KB)
Załącznik nr 1
 
Pobrano 70 razy
Załącznik nr 2
 
Pobrano 59 razy
Załącznik nr 3
 
Pobrano 50 razy
Załącznik nr 4
 
Pobrano 44 razy
Załącznik nr 5
 
Pobrano 72 razy
Załącznik nr 6
 
Pobrano 154 razy
Program regionalny, Narodowa strategia spójności
Promuje Łódzkie
RSMI
UNIA EUROPEJSKA, europejski fundusz rozwou regionalnego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
© Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego