Szpital Wojewódzki

Szpital Wojewódzki
im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu

Szpital Wojewódzki
im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu

Menu

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego

im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu

ul. Armii Krajowej 7, 98-200 Sieradz

ZAPRASZA

do składania ofert i uczestniczenia w postępowaniu poprzedzającym zawarcie umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych dla pacjentów Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu w zakresie: badań psychologicznych na potrzeby Medycyny Pracy (wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 1), w okresie rozliczeniowym od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

 

W ogłoszonym postępowaniu poprzedzającym zawarcie umowy na wykonywanie działalności leczniczej mogą brać udział oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

  • posiadający personel z doświadczeniem w zakresie wykonywania świadczeń objętych przedmiotem postępowania
  • posiadający specjalistyczny sprzęt medyczny niezbędny do wykonywania świadczeń objętych przedmiotem postępowania;
  • są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

 

Kryterium wyboru ofert: cena brutto – waga 50%, kompleksowość – 50%.

 

Warunki szczegółowe przystąpienia do konkursu ofert można pobrać wraz z załącznikami ze strony internetowej Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu

Autor : Grobelny Piotr
Liczba wyświetleń : 293
Data publikacji : 11 grudnia 2017
Data aktualizacji : 11 grudnia 2017

Drukuj   
Pliki do pobrania
ogłoszenie
 
Pobrano 62 razy
Ogloszenie.docx (14.59 KB)
Załącznik nr 1
 
Pobrano 51 razy
Załącznik nr 2
 
Pobrano 56 razy
Załącznik nr 3
 
Pobrano 57 razy
Załącznik nr 4
 
Pobrano 46 razy
Załącznik nr 5
 
Pobrano 74 razy
Załącznik nr 6
 
Pobrano 64 razy
Program regionalny, Narodowa strategia spójności
Promuje Łódzkie
RSMI
UNIA EUROPEJSKA, europejski fundusz rozwou regionalnego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
© Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego