Szpital Wojewódzki

Szpital Wojewódzki
im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu

Szpital Wojewódzki
im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu

Menu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przyznał Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu dofinansowanie w formie pożyczki w kwocie 1 405 000 zł na realizację zadania: „Poprawa efektywności energetycznej Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu poprzez wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych dla Centrum Psychiatrycznego w Warcie”.

Dnia 30 sierpnia 2018 roku Pani Dyrektor Magdalena Banach  reprezentująca Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kard. St. Wyszyńskiego w Sieradzu podpisała umowę
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 

Całkowita wartość projektu: 7 309 521 PLN

Kwota dofinansowania w formie pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi: 1 405 000 PLN

 

Celem bezpośrednim zadania jest ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko oraz poprawa efektywności energetycznej poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
w budynkach użyteczności publicznej na terenie Centrum Psychiatrycznego w Warcie.

 

Zakres projektu obejmuje roboty budowlane, instalację fotowoltaiczną, instalacje pomp ciepła w pomieszczeniu na potrzeby c.o. i c.w.u., budowę instalacji dolnego źródła ciepła wraz
z technologią pomp ciepła.

               

Więcej informacji na stronie www.zainwestujwekologie.pl

Autor : Grobelny Piotr
Liczba wyświetleń : 236
Data publikacji : 25 września 2018
Data aktualizacji : 2 października 2018

Drukuj   
Historia zmian artykułu:
v2 Grobelny Piotr, 2 października 2018
Pliki do pobrania
Program regionalny, Narodowa strategia spójności
Promuje Łódzkie
RSMI
UNIA EUROPEJSKA, europejski fundusz rozwou regionalnego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
© Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego