Szpital Wojewódzki

Szpital Wojewódzki
im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu

Szpital Wojewódzki
im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu

Menu

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego

im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu

ul. Armii Krajowej 7, 98-200 Sieradz

ZAPRASZA

do składania ofert i uczestniczenia w postępowaniu poprzedzającym zawarcie umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych dla pacjentów Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu w zakresie: densytometrii (wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 1), w okresie rozliczeniowym od 01.04.2018 r. do 31.12.2018 r.

 

W ogłoszonym postępowaniu poprzedzającym zawarcie umowy na wykonywanie działalności leczniczej mogą brać udział oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

  • posiadający personel medyczny z doświadczeniem w zakresie wykonywania świadczeń objętych przedmiotem postępowania
  • posiadający specjalistyczny sprzęt medyczny niezbędny do wykonywania świadczeń objętych przedmiotem postępowania;
  • są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

 

Kryterium wyboru ofert: wartość brutto – waga 100%.

 

Warunki szczegółowe przystąpienia do konkursu ofert można pobrać wraz z załącznikami ze strony internetowej Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu.

Autor : Grobelny Piotr
Liczba wyświetleń : 200
Data publikacji : 26 lutego 2018
Data aktualizacji : 26 lutego 2018

Drukuj   
Pliki do pobrania
Ogłoszenie
 
Pobrano 39 razy
Ogloszenie.docx (9.82 KB)
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
 
Pobrano 38 razy
Załącznik nr 2 - oświadczenie o RPWDL
 
Pobrano 34 razy
Załącznik nr 3 - oświadczenie o zapoznaniu
 
Pobrano 35 razy
Załącznik nr 4 zgoda na poprawę błędów rachunkowych
 
Pobrano 34 razy
Załącznik nr 5 szczegółowe warunki ogłoszenia
 
Pobrano 41 razy
Załącznik nr 6 przykładowa umowa
 
Pobrano 45 razy
Program regionalny, Narodowa strategia spójności
Promuje Łódzkie
RSMI
UNIA EUROPEJSKA, europejski fundusz rozwou regionalnego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
© Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego