Rozwój e-zdrowia w Wojewódzkim Szpitalu w Sieradzu - LPM

Przejdź do PEŁNEJ WERSJI strony
Szpital Wojewódzki

Szpital Wojewódzki
im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu

Szpital Wojewódzki
im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu

Szpital Wojewódzki w Sieradzu realizuje projekt pn.: Rozwój e-zdrowia w Wojewódzkim Szpitalu w Sieradzu". Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne.

W ramach projektu zaplanowano:

  1. Dostosowanie wyposażenia serwerowni i dostosowanie sieci komputerowej do świadczenia eUsług;
  2. Uruchomienie Platformy informatycznej do świadczenia eUsług;
  3. Uruchomienie usługi eDokumentacja – 4 poziom dojrzałości, która polega na udzielaniu pacjentom informacji o udzielonych świadczeniach medycznych, organizacji i realizacji płatności on-line za udzielone świadczenia medyczne (w zakresie dopuszczonym prawem), przegląd i pobranie wyników badań udostępnionych w systemie szpitalnym typu HIS, dostęp (w odpowiednio przygotowanej i zabezpieczonej formie) do dokumentacji medycznej przez pacjenta;
  4. Uruchomienie usługi eBadania– 4 poziom dojrzałości, która polega na możliwości zdalnej konsultacji (na żądanie) dowolnego badania, wyniku lub dokumentu znajdującego się w archiwum badań diagnostycznych typu PACS. Usługa będzie skierowana nie tylko dla pojedynczej placówki, ale także do grupy placówek np. w regionie;
  5. Uruchomienie usługi ePowiadomienia . – 3 poziom dojrzałości, polegającą na dystrybucji powiadomień (np. zbliżający się termin badania, informacje związane z promocją zdrowia, profilaktyką), za pomocą kanałów komunikacji: SMS, e-mail;
  6. Uruchomienie usługi eDeklaracja POZ – 4 poziom dojrzałości, polegającej na możliwości składania deklaracji Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) przez pacjentów w formie elektronicznej;
  7. Uruchomienie usługi eZgoda – 4 poziom dojrzałości, która polega na zdalnej elektronicznej rejestracji zgód pacjenta na dostęp do dokumentacji medycznej.

 

Celem bezpośrednim projektu jest:

 

Zwiększone wykorzystanie e-usług publicznych w sektorze ochrony zdrowia, w tym informacji sektora publicznego, przez pacjentów Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu.

 

Cele szczegółowe projektu określono jako:

 

1.Zwiększenie dostępności oraz poprawa stopnia wykorzystania usług elektronicznych w sektorze ochrony zdrowia przez pacjentów Wojewódzkiego Szpitala w Sieradzu

2. Rozwój infrastruktury teleinformatycznej Wojewódzkiego Szpitala w Sieradzu w celu udostępniania informacji i świadczenia podstawowych usług opieki zdrowotnej drogą on-line na rzecz pacjentów i osób korzystających z usług POZ i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,

3. Budowa systemu teleinformatycznego służącego świadczeniu e-usług opieki zdrowotnej oraz digitalizacji zasobów szpitala i poradni stanowiących informacje sektora publicznego, będących w posiadaniu Wojewódzkiego Szpitala w Sieradzu

4. Zapewnienie powszechnego, otwartego dostępu drogą elektroniczną do zasobów informacyjnych sektora publicznego (e-zdrowie),

5. Promowanie i wdrażanie najnowszych technologii informacyjno-komunikacyjnych przeznaczonych do prezentacji i odtwarzania archiwalnych zasobów sektora publicznego (e-zdrowie),

6. Zapewnienie równego dostępu do informacji publicznej osobom z niepełnosprawnościami poprzez zastosowanie systemów teleinformatycznych i technologii informacyjno-komunikacyjnych drogą on-line,

7. Stworzenie warunków do swobodnego i nieograniczonego dostępu do dóbr sektora publicznego (e-Zdrowie) poprzez wykorzystanie TIK służących budowie cyfrowej infrastruktury Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu.

Założeniem projektu jest uruchomienie świadczenia e-usług oraz dostępności i interoperacyjności e-usług w ochronie zdrowia dla pacjentów i podmiotu realizującego zadania publiczne w obszarze ochrony zdrowia.

 

Całkowita wartość projektu wynosi: 7.456.875,00 PLN

 

Dofinansowanie projektu z UE: 5.153.125,00

 

www.mapadotacji.gov.pl

 

ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI LUB NADUŻYĆ W RPO 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 wykazuje zero tolerancji dla nadużyć finansowych, w tym korupcji. W tym celu zostało stworzone proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości, należy poinformować instytucję drogą pocztową na adres:

 

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Polityki Regionalnej al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź

lub drogą elektroniczną za pomocą formularza: Zgłoszenie podejrzenia popełnienia lub wystąpienia oszustwa lub nadużycia finansowego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 - formularz zgłoszeniowy

Serwisy lodzkie.pl
Program regionalny, Narodowa strategia spójności
Promuje Łódzkie
RSMI
UNIA EUROPEJSKA, europejski fundusz rozwou regionalnego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
© Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.