Biuletyn informacji publicznej
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach

 

 

Biuletyn informacji publicznej

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach

 

Menu

Przedmiot działalności


 

Cele i zadania Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach

Celem Zakładu jest prowadzenie działalności leczniczej polegającej na:

1) udzielaniu świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania;
2) promocji zdrowia poprzez prowadzenie działań umożliwiających poszczególnym osobom i społeczności zwiększenie kontroli nad czynnikami warunkującymi stan zdrowia, promowanie zdrowego stylu życia oraz środowiskowych i indywidualnych czynników sprzyjających zdrowiu.

Zakład realizuje zadania w formie:

1) udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresach:

a) szpitalne świadczenia zdrowotne (leczenie stacjonarne, leczenie stacjonarne „jednego dnia”),
b) świadczenia zdrowotne w zakresie ratownictwa medycznego - Szpitalny Oddział Ratunkowy,
c) ambulatoryjne świadczenia zdrowotne,
d) świadczenia rehabilitacyjne (rehabilitacja stacjonarna i ambulatoryjna),
e) świadczenia zdrowotne w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, obrazowej i endoskopowej;

2) uczestnictwa w kształceniu osób przygotowujących się do wykonywania zawodu medycznego lub wykonujących zawód medyczny;
3) wykonywania zadań w zakresie spraw obronnych i bezpieczeństwa publicznego.

W wykonaniu zadań Zakład współpracuje z innymi podmiotami leczniczymi oraz stacjami sanitarno epidemiologicznymi.

Cele i zadania realizowane przez Zakład zmierzają do zapewnienia pacjentom kompleksowych usług
medycznych, na wysokospecjalistycznym poziomie poprzez:
1) stałe rozpoznawanie problemów i oczekiwań pacjentów związanych z procesem diagnostyczno-terapeutycznym;
2) dbałość o zapewnienie pacjentom poczucia bezpieczeństwa oraz stworzenie przyjaznej atmosfery w procesie diagnostyczno-terapeutycznym;
3) stałe podnoszenie kwalifikacji zatrudnionego personelu oraz podnoszenie standardów realizowanych usług, a także rozwijanie nowych usług.

Na terenie Zakładu może być wykonywana działalność gospodarcza inna niż działalność lecznicza, pod warunkiem, że nie jest uciążliwa dla pacjenta lub przebiegu choroby w zakresie:
1) najmu wolnych powierzchni będących w jego dyspozycji;
2) najmu i dzierżawy wyposażenia, narzędzi, urządzeń, sprzętu zbędnego lub nieprzydatnego do realizacji podstawowych celów i zadań określonych w Statucie;
3) sterylizacji sprzętu;
4) prowadzenia parkingu.

Zakład może prowadzić działalność leczniczą polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych o charakterze komercyjnym.

Wytworzył(a)
Administrator Administrator, 19 listopada 2015
Wprowadził(a)
Administrator Administrator
Opublikował(a)
Administrator Administrator, 19 listopada 2015
Liczba wyświetleń
2431
Ostatnio aktualizował(a)
admin_comarch admin_comarch
Data ostatniej zmiany
3 grudnia 2015
Drukuj   
Historia zmian artykułu:
1.1 admin_comarch admin_comarch, 3 grudnia 2015
Program regionalny, Narodowa strategia spójności
Promuje Łódzkie
RSMI
UNIA EUROPEJSKA, europejski fundusz rozwou regionalnego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
© Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego