Biuletyn informacji publicznej
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach

 

 

Biuletyn informacji publicznej

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach

 

Menu

Status prawny


  • WSZ w Skierniewicach jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, który działa na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
  • Organem założycielskim Zakładu jest Samorząd Województwa Łódzkiego, w imieniu którego działa Sejmik Województwa Łódzkiego i Zarząd Województwa Łódzkiego.
  • Zakład posiada osobowość prawną.
  • Zakład reprezentuje Dyrektor Jacek Kaniewski.
  • Zakład jest wpisany do rejestru Wojewody Łódzkiego pod numerem 000000005118 oraz do KRS numer 0000017228 prowadzony w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS.
Wytworzył(a)
Administrator Administrator, 17 listopada 2015
Wprowadził(a)
Administrator Administrator
Opublikował(a)
Administrator Administrator, 17 listopada 2015
Liczba wyświetleń
1622
Ostatnio aktualizował(a)
Mularczyk Dariusz
Data ostatniej zmiany
2 lipca 2019
Drukuj   
Historia zmian artykułu:
zm. dyr. Mularczyk Dariusz, 2 lipca 2019
v2 Kowalski Artur, 10 września 2018
zmiana Dyrektora Mularczyk Dariusz, 26 września 2016
zmiana dyrektora Mularczyk Dariusz, 21 marca 2016
logo new admin_comarch admin_comarch, 3 grudnia 2015
1.1 Administrator Administrator, 19 listopada 2015
publi Administrator Administrator, 17 listopada 2015
Program regionalny, Narodowa strategia spójności
Promuje Łódzkie
RSMI
UNIA EUROPEJSKA, europejski fundusz rozwou regionalnego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
© Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego